نماد سرمایه گذاری ساختمانی نوین سرمایه گذاری ساختمانی نوین

  • 1399/01/13
  • نماد : وثنو (سرمایه گذاری ساختمانی نوین)
  • آخرین قیمت : 1,000
  • حجم معاملات : 155,738
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 0.00%

وثنو (سرمایه گذاری ساختمانی نوین)

نماد وثنو
آخرین قیمت 1,000
قیمت پایانی 1,000
درصد تغییر قیمت 0.00%
تغییر قیمت 0
بالاترین قیمت 1,000
پایین ترین قیمت 1,000
قیمت دیروز 1,000
حجم 155,738
ارزش 155,738,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 13,899
حداکثر قیمت مجاز 14,757
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1,476,015
Nav سرمایه گذاری ساختمان نوین #وثنو
عمار شبان کاری   سرمایه گذاری ساختمانی نوین   سه شنبه 13 اسفند 1398-18:31
3
سهمی کوچک که توانایی رشد ۴ برابری در بلند مدت را دارد
عمار شبان کاری   سرمایه گذاری ساختمانی نوین   پنج شنبه 8 اسفند 1398-12:28
14
کوچکترین سهم واسطه گری مالی با پرتفوی با ارزش
عمار شبان کاری   سرمایه گذاری ساختمانی نوین   پنج شنبه 8 اسفند 1398-12:21
1
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سرمايه گذاري ساختمان نوين -وثنو
سعید معزز   سرمایه گذاری ساختمانی نوین   یک شنبه 21 آذر 1395-11:52
0
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (وثنو1) سه شنبه 22 مرداد 1398-11:39

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين (وثنو1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص ...
پیغام ناظر

تداوم توقف نماد معاملاتي (وثنو1) سه شنبه 20 فروردین 1398-12:35

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اطلاعيه افشاي اطلاعات با اهميت شركت سرمايه گذاري ساختمان نوين و همچنين ابهامات موجود...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (وثنو1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سرمايه گذاري ساختماني ...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (وثنو1) دو شنبه 7 آبان 1397-9:34

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختمان نوين (وثنو1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنو1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام،...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (وثنو1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد در نماد اصلي طي 5 روز معاملاتي متوالي، متوقف شد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ساختمان نوين (وثنو1)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان س...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين (وثنو1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام...
پیغام ناظر
کارگزاران و معامله گران محترم به اطلاع مي رساند؛ زمان سفارش گيري نمادهاي ذيل مجددا از ساعت 10 تا 10:30 مي باشد و معاملات اين نمادها راس ساعت 10:30 ا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 24/12/1395 در نمادهاي معاملاتي شرکت بيمه تعاون (وتعاون1) و شرکت سرمايه گ...