نماد بهمن دیزل بهمن دیزل

واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   بهمن دیزل   سه شنبه 31 اردیبهشت 1398-11:34
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
قیمت جذاب خدیزل پس از تقسیم سود نقدی
واحد تحلیل مبین سرمایه   بهمن دیزل   یک شنبه 25 تیر 1396-9:59
0
کاهش 22% سود هر سهم 6 ماهه خدیزل نسبت به سال پیش
محمدرضا قاسمی   بهمن دیزل   چهار شنبه 28 مهر 1395-8:26
0
گزارش 12 ماهه "خدیزل"
علیرضا حسین پور   بهمن دیزل   یک شنبه 26 اردیبهشت 1395-7:9
0
"خدیزل" مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی گرفت و آماده مجمع شد
علیرضا حسین پور   بهمن دیزل   یک شنبه 15 فروردین 1395-8:27
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خدیزل"
علیرضا حسین پور   بهمن دیزل   سه شنبه 18 اسفند 1394-9:7
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "خدیزل"
علیرضا حسین پور   بهمن دیزل   چهار شنبه 28 بهمن 1394-14:2
0
فروش سهام خریداران "خدیزل" با کمترین سود
علیرضا حسین پور   بهمن دیزل   شنبه 14 آذر 1394-15:51
0
روش عرضه اولیه "خدیزل" و جزییات واگذاری ۱۰۰ میلیون سهم
علیرضا حسین پور   بهمن دیزل   چهار شنبه 4 آذر 1394-8:55
0