نماد ساير اشخاص بورس انرژي ساير اشخاص بورس انرژي

  • 1397/08/22
  • نماد : انرژي3 (ساير اشخاص بورس انرژي)
  • آخرین قیمت : 70,805
  • حجم معاملات : 426,654
  • قیمت دیروز : 64,369
  • درصد تغییرات : 10.00%

انرژي3 (ساير اشخاص بورس انرژي)

نماد انرژي3
آخرین قیمت 70,805
قیمت پایانی 70,805
درصد تغییر قیمت 10.00%
تغییر قیمت 6436
بالاترین قیمت 70,805
پایین ترین قیمت 70,805
قیمت دیروز 64,369
حجم 426,654
ارزش 30,209,236,470
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 63,725
حداکثر قیمت مجاز 77,885
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با اهمیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سایر اشخاص بورس انرژی   دو شنبه 21 آبان 1397-10:38
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص شركت بورس انرژي توقف نمادهاي معاملاتي نهادهاي مالي بورس انر...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (انرژي31) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت ساير اشخاص بورس انرژي ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ به منظور رفع ابهام اطلاعات منتشره شركت بورس انرژي توقف نمادهاي معاملاتي نهادهاي مالي بورس انرژي...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ به منظور رفع ابهام اطلاعات منتشره ، نماد هاي معاملاتي شركت نهادهاي مالي بورس انرژي (انرژي11)، ف...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (انرژي31) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت ساير اشخاص بورس انرژي ...
پیغام ناظر
كارگزاران و معامله گران محترم، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به حذف كليه سفارشات در نماد معاملاتي (انرژي 31) خواهشمند است نسبت به ورود سفارشات خود در دا...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (انرژي31) چهار شنبه 4 مهر 1397-11:42

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي ساير اشخاص شركت بورس انرژي ايران(انرژي31) پس از افشاي اطلاعات بااهميت، از طريق ان...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (انرژي31) دو شنبه 29 مرداد 1397-9:39

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي ساير اشخاص شركت بورس انرژي ايران(انرژي31) پس از ارائه اطلاعات بااهميت - گروه ب، ا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (انرژي31) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفران...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (انرژي31) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد در نماد اصلي طي 5 روز معاملاتي متوالي، متوقف ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 یک شنبه 16 تیر 1392 سه شنبه 15 مرداد 1392 50
2 یک شنبه 1 تیر 1393 شنبه 1 شهریور 1393 100 دانلود
3 یک شنبه 24 خرداد 1394 یک شنبه 1 شهریور 1394 100
4 چهار شنبه 12 خرداد 1395 100
5 دو شنبه 12 تیر 1396 چهار شنبه 1 شهریور 1396 150 دانلود
6 سه شنبه 12 تیر 1397 پنج شنبه 1 شهریور 1397 100 دانلود