نماد ساير اشخاص بورس انرژي ساير اشخاص بورس انرژي

  • 1398/02/31
  • نماد : انرژي3 (ساير اشخاص بورس انرژي)
  • آخرین قیمت : 52,000
  • حجم معاملات : 974,778
  • قیمت دیروز : 51,436
  • درصد تغییرات : 1.10%

انرژي3 (ساير اشخاص بورس انرژي)

نماد انرژي3
آخرین قیمت 52,000
قیمت پایانی 52,374
درصد تغییر قیمت 1.10%
تغییر قیمت 564
بالاترین قیمت 53,177
پایین ترین قیمت 51,800
قیمت دیروز 51,436
حجم 974,778
ارزش 51,052,835,919
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 46,293
حداکثر قیمت مجاز 56,579
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
آیا حرکت فعلی انرژی 3 یک اصلاح است یا یک روند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   سایر اشخاص بورس انرژی   یک شنبه 5 اسفند 1397-10:17
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با اهمیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   سایر اشخاص بورس انرژی   دو شنبه 21 آبان 1397-10:38
0
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (انرژي31) شنبه 21 اردیبهشت 1398-9:33

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي ساير اشخاص شركت بورس انرژي ايران (انرژي31) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي (انرژي11)، (انرژي21) و (انرژي31) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سه...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (انرژي31) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت ساير اشخاص بورس انرژ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (انرژي31) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت ساير اشخاص بورس انرژي ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (انرژي31) چهار شنبه 8 اسفند 1397-9:51

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي ساير اشخاص شركت بورس انرژي ايران (انرژي31) پس از ارائه اطلاعات حاصل از برگزاري كن...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (انرژي31) به دليل نوسان قيمت بيش از 60 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفران...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي ساير اشخاص شركت بورس انرژي ايران(انرژي31) پس از افشاي اطلاعات بااهميت گروه ب، از ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص شركت بورس انرژي توقف نمادهاي معاملاتي نهادهاي مالي بورس انر...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (انرژي31) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت ساير اشخاص بورس انرژي ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ به منظور رفع ابهام اطلاعات منتشره شركت بورس انرژي توقف نمادهاي معاملاتي نهادهاي مالي بورس انرژي...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 یک شنبه 16 تیر 1392 سه شنبه 15 مرداد 1392 50
2 یک شنبه 1 تیر 1393 شنبه 1 شهریور 1393 100 دانلود
3 یک شنبه 24 خرداد 1394 یک شنبه 1 شهریور 1394 100
4 چهار شنبه 12 خرداد 1395 100
5 دو شنبه 12 تیر 1396 چهار شنبه 1 شهریور 1396 150 دانلود
6 سه شنبه 12 تیر 1397 پنج شنبه 1 شهریور 1397 100 دانلود
7 یک شنبه 15 اردیبهشت 1398 شنبه 1 تیر 1398 43 دانلود