نماد بیمه آرمان بیمه آرمان

  • 1399/01/22
  • نماد : آرمان (بیمه آرمان)
  • آخرین قیمت : 1,350
  • حجم معاملات : 27,421,991
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 25.30%

آرمان (بیمه آرمان)

نماد آرمان
آخرین قیمت 1,350
قیمت پایانی 1,253
درصد تغییر قیمت 25.30%
تغییر قیمت 253
بالاترین قیمت 1,350
پایین ترین قیمت 1,100
قیمت دیروز 1,000
حجم 27,421,991
ارزش 34,363,046,470
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 2,405
حداکثر قیمت مجاز 2,503
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 4,170,142
افزایش سرمایه بیمه آرمان
علیرضا توکلی   بیمه آرمان   دو شنبه 23 دی 1398-12:14
3
پیغام ناظر

" بازگشايي نماد پرند" چهار شنبه 2 مرداد 1398-8:41

1$$به اطلاع كليه كارگزاران محترم عضو بورس انرژي ايران مي‌رساند نماد معاملاتي واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق پروژه آرمان پرند مپنا (پرند) پس از برگزاري م...
پیغام ناظر
1$$به اطلاع مي‌رساند وفق ماده 103 دستورالعمل معاملات كالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژي ايران، نماد معاملاتي واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق پ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانجات كابل سازي تك(بتك1)، شركت آلومتك (فالوم1)، شركت سرمايه گذاري پارس ...
پیغام ناظر
کليه دارندگان محترم واحدهاي صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يكم آرمان آتي، به اطلاع مي رساند؛ پيرو فراخوان شماره 98/180 مورخ 1398/02/14 منتشره در سامانه ...
پیغام ناظر
کليه دارندگان محترم واحدهاي صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي، به اطلاع مي رساند؛ شروع فراخوان تاديه 30 درصد از مبلغ اسمي واحدهاي صندوق سرمايه...
پیغام ناظر
کليه دارندگان محترم واحدهاي صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي، به اطلاع مي رساند؛ شروع فراخوان تاديه 30 درصد از مبلغ اسمي واحدهاي صندوق سرمايه...
پیغام ناظر
کليه دارندگان محترم واحدهاي صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي، به اطلاع مي رساند؛ شروع فراخوان تاديه 30 درصد از مبلغ اسمي واحدهاي صندوق سرمايه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه آرمان (آرمان1) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي ف...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه آرمان (آرمان1) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي بطور فوق العاده و عمومي ف...
پیغام ناظر
کليه دارندگان محترم واحدهاي صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري آرماني، به اطلاع مي رساند؛ شروع فراخوان تاديه 30 درصد از مبلغ اسمي واحدهاي صندوق سرمايه...