نماد شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه

  • 1395/12/03
  • نماد : سرچشمه (شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه)
  • آخرین قیمت : 3,098
  • حجم معاملات : 255,403
  • قیمت دیروز : 2,914
  • درصد تغییرات : 6.31%

سرچشمه (شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه)

نماد سرچشمه
آخرین قیمت 3,098
قیمت پایانی 3,035
درصد تغییر قیمت 6.31%
تغییر قیمت 184
بالاترین قیمت 3,140
پایین ترین قیمت 2,985
قیمت دیروز 2,914
حجم 255,403
ارزش 775,048,860
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 2,732
حداکثر قیمت مجاز 3,338
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه-سرچشمه
سعید معزز   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   شنبه 18 دی 1395-14:2
0
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه-سرچشمه
سعید معزز   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   چهار شنبه 19 آبان 1395-8:24
0
اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه -سرچشمه
سعید معزز   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   سه شنبه 27 مهر 1395-10:55
0
زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی ۹۴(اصلاحیه)-سرچشمه
سعید معزز   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   دو شنبه 26 مهر 1395-15:45
0
دعوت به مجمع عمومی مس سرچشمه در روز دوشنبه مورخ 1395/04/21
سعید معزز   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   سه شنبه 8 تیر 1395-10:18
0
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه
محمد عبداله آبادی   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   سه شنبه 8 تیر 1395-10:11
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1391/الف/97 مورخ 1397/12/20 اين شرکت، شركت سرمايه گذاري صنايع مس افق كرمان (...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1391/الف/97 مورخ 1397/12/20 اين شرکت، ميزان 4/2درصد (چهار مميز دو دهم درصد) ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (سرچشمه1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سرمايه گذاري مس سرچش...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (سرچشمه1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سرمايه گذاري مس سرچش...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (سرچشمه1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سرمايه گذاري مس سرچش...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (سرچشمه1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سرمايه گذاري مس سرچش...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به رفع شرايط معامله تحت احتياط در معاملات سهام شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه1)،...
پیغام ناظر

خروج از حالت چهار شنبه 15 اسفند 1397-11:44

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ با توجه به رفع شرايط معامله تحت احتياط در معاملات سهام شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه1)،...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1379/الف/97 مورخ 1397/12/06 اين شرکت،شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سهامي عام)...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 5,912,334 حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه‌گذاري مس سرچشمه (سهامي عام) در نماد (سرچشمهح1...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 چهار شنبه 18 تیر 1393 شنبه 1 شهریور 1393 150 دانلود
2 یک شنبه 7 تیر 1394 یک شنبه 15 آذر 1394 200 دانلود
3 دو شنبه 21 تیر 1395 یک شنبه 2 آبان 1395 750 دانلود
4 شنبه 24 تیر 1396 دو شنبه 1 آبان 1396 650 دانلود
5 چهار شنبه 27 تیر 1397 سه شنبه 1 آبان 1397 200 دانلود