نماد شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه

  • 1395/12/03
  • نماد : سرچشمه (شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه)
  • آخرین قیمت : 3,098
  • حجم معاملات : 255,403
  • قیمت دیروز : 2,914
  • درصد تغییرات : 6.31%

سرچشمه (شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه)

نماد سرچشمه
آخرین قیمت 3,098
قیمت پایانی 3,035
درصد تغییر قیمت 6.31%
تغییر قیمت 184
بالاترین قیمت 3,140
پایین ترین قیمت 2,985
قیمت دیروز 2,914
حجم 255,403
ارزش 775,048,860
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 2,732
حداکثر قیمت مجاز 3,338
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه-سرچشمه
سعید معزز   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   شنبه 18 دی 1395-14:2
0
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه-سرچشمه
سعید معزز   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   چهار شنبه 19 آبان 1395-8:24
0
اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه -سرچشمه
سعید معزز   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   سه شنبه 27 مهر 1395-10:55
0
زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی ۹۴(اصلاحیه)-سرچشمه
سعید معزز   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   دو شنبه 26 مهر 1395-15:45
0
دعوت به مجمع عمومی مس سرچشمه در روز دوشنبه مورخ 1395/04/21
سعید معزز   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   سه شنبه 8 تیر 1395-10:18
0
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه
محمد عبداله آبادی   شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه   سه شنبه 8 تیر 1395-10:11
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 5,912,334 حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه‌گذاري مس سرچشمه (سهامي عام) در نماد (سرچشمهح1...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 5,912,334 حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه‌گذاري مس سرچشمه (سهامي عام) در نماد (سرچشمهح1...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 5,912,334 حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه‌گذاري مس سرچشمه (سهامي عام) در نماد (سرچشمهح1...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه1) كه بصورت تحت احتياط امكان معامله دارد از...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد (قشير1)، شركت نفت پاسارگاد (شپاس1) و شركت...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه در نماد (سرچشمهح...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سهامي عام) در نماد (سرچشمهح1)، امر...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه (سهامي عام) در نماد (سرچشمهح1)، امر...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (سرچشمه1) چهار شنبه 5 اردیبهشت 1397-11:29

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ انجام معاملات نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه(سرچشمه1) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق ا...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (سرچشمه1) چهار شنبه 5 اردیبهشت 1397-10:3

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ انجام معاملات نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه(سرچشمه1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت ب...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 چهار شنبه 18 تیر 1393 شنبه 1 شهریور 1393 150 دانلود
2 یک شنبه 7 تیر 1394 یک شنبه 15 آذر 1394 200 دانلود
3 دو شنبه 21 تیر 1395 یک شنبه 2 آبان 1395 750 دانلود
4 شنبه 24 تیر 1396 دو شنبه 1 آبان 1396 650 دانلود
5 چهار شنبه 27 تیر 1397 سه شنبه 1 آبان 1397 200 دانلود