نماد پتروشیمی داراب پتروشیمی داراب

  • 1399/01/09
  • نماد : داراب (پتروشیمی داراب)
  • آخرین قیمت : 1,210
  • حجم معاملات : 1,000
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 21.00%

داراب (پتروشیمی داراب)

نماد داراب
آخرین قیمت 1,210
قیمت پایانی 1,210
درصد تغییر قیمت 21.00%
تغییر قیمت 210
بالاترین قیمت 1,210
پایین ترین قیمت 1,210
قیمت دیروز 1,000
حجم 1,000
ارزش 1,210,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 2,339
حداکثر قیمت مجاز 2,585
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 8,123,477
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشيمي داراب -داراب
سعید معزز   پتروشیمی داراب   چهار شنبه 30 فروردین 1396-11:54
0
گزارش 12 ماهه "داراب"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی داراب   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-10:21
0
پیغام ناظر

توقف نمادهاي(فسا1)، (جهرم1)و (داراب1) چهار شنبه 2 مرداد 1398-11:36

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شرکت پتروشيمي فسا(فسا1)، شرکت پتروشيمي جهرم (جهرم1)و شرکت پتروشيمي داراب (دار...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان هرمزگان(سهرمز)،گروه صنايع سيمان كرمان(سكرما)،معدني و صنعتي چادر ملو(كچاد)،سيمان داراب(ساراب)،كارخانجات...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان داراب(ساراب)،كارخانجات ايران مرينوس(نمرينو)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نق...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ داراب‌ (ساراب1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان‌ داراب‌ (ساراب1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفران...
پیغام ناظر
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت فولاد مباركه اصفهان (فولاد) با سررسيد بهمن م...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي داراب (داراب1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد، به مدت 60 دقيقه د...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1324/الف/97 مورخ 1397/07/25 اين شرکت، ميزان 6/32 درصد (شش مميز سي و دو صدم در...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي داراب (داراب1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انج...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (داراب1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد در نماد اصلي طي 5 روز معاملاتي متوالي، متوقف ش...