نماد پتروشيمي داراب پتروشيمي داراب

  • 1397/12/04
  • نماد : داراب (پتروشيمي داراب)
  • آخرین قیمت : 604
  • حجم معاملات : 6,936,224
  • قیمت دیروز : 595
  • درصد تغییرات : 1.51%

داراب (پتروشيمي داراب)

نماد داراب
آخرین قیمت 604
قیمت پایانی 606
درصد تغییر قیمت 1.51%
تغییر قیمت 9
بالاترین قیمت 619
پایین ترین قیمت 593
قیمت دیروز 595
حجم 6,936,224
ارزش 4,203,969,665
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 536
حداکثر قیمت مجاز 654
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشيمي داراب -داراب
سعید معزز   پتروشیمی داراب   چهار شنبه 30 فروردین 1396-11:54
0
گزارش 12 ماهه "داراب"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی داراب   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-10:21
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1324/الف/97 مورخ 1397/07/25 اين شرکت، ميزان 6/32 درصد (شش مميز سي و دو صدم در...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي داراب (داراب1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انج...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (داراب1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد در نماد اصلي طي 5 روز معاملاتي متوالي، متوقف ش...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي داراب (داراب1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي‌شيراز (شيراز)،عمران‌وتوسعه‌فار س‌ (ثفارس)،بيمه آسيا (آسيا)،صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس)،سيمان‌ دارا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ داراب‌ (ساراب1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت پتروشيمي فسا (فسا1)، شركت پتروشيمي داراب (داراب1) و شركت پتروشيمي جهرم (...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1255/الف/97 مورخ 11/04/1397 اين شرکت، ميزان 6/32 درصد (شش مميز سي و دو صدم د...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1255/الف/97 مورخ 11/04/1397 اين شرکت، ميزان 6/32 درصد (شش مميز سي و دو صدم د...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌ داراب‌(ساراب1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب،متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ن...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 30 تیر 1390 5
2 یک شنبه 18 تیر 1391 چهار شنبه 1 آذر 1391 3 دانلود
3 چهار شنبه 26 تیر 1392 جمعه 1 آذر 1392 9 دانلود
4 چهار شنبه 4 تیر 1393 شنبه 1 آذر 1393 10 دانلود
5 سه شنبه 26 خرداد 1394 یک شنبه 1 آذر 1394 5 دانلود
6 چهار شنبه 23 تیر 1395 دو شنبه 1 آذر 1395 7 دانلود
7 چهار شنبه 28 تیر 1396 چهار شنبه 1 آذر 1396 10 دانلود
8 چهار شنبه 3 مرداد 1397 0