نماد آبادا آبادا

  • 1399/08/02
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
عرضه اولیه آبادا
مجید نیک یار   تولید نیروی برق آبادان   دو شنبه 30 تیر 1399-15:29
189
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي آبادان(شپترو)، صنايع ريخته گري ايران(خريخت)، صنايع سرما آفرين ايران(لسرما) پس از برگزاري مجمع عمومي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي حمل ونقل بين المللي خليج فارس(حفارس)، داروسازي زهراوي(دزهراوي)،پتروشيمي آبادان(شپترو)،فولاد خوزستا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت پتروشيمي آبادان(شپترو) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري توسعه ملي(وتوسم)،بيمه ما(ما)،پتروشيمي آبادان(شپترو)،سرمايه گذاري ساختمان ايران(وساخت)باتوجه به ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي معادن بافق(كبافق)،قند نيشابور(قنيشا)،پمپ سازي ايران(تپمپي)،شكر شاهرود(قشكر)،ايران تاير(پتاير)،پتروشيم ي آباد...