نماد ساير اشخاص بورس كالاي ايران ساير اشخاص بورس كالاي ايران

  • 1396/12/28
  • نماد : كالا4 (ساير اشخاص بورس كالاي ايران)
  • آخرین قیمت : 4,298
  • حجم معاملات : 642,616
  • قیمت دیروز : 4,169
  • درصد تغییرات : 3.09%

كالا4 (ساير اشخاص بورس كالاي ايران)

نماد كالا4
آخرین قیمت 4,298
قیمت پایانی 4,247
درصد تغییر قیمت 3.09%
تغییر قیمت 129
بالاترین قیمت 4,298
پایین ترین قیمت 4,150
قیمت دیروز 4,169
حجم 642,616
ارزش 2,729,198,306
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 3,961
حداکثر قیمت مجاز 4,377
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
بخش عمده ای از درآمدهای شرکت بورس کالا از محل کارمزد معاملات می باشد که افزایش حجم معاملات می تواند تاثیرات زیادی بر روند سودآوری این شرکت داشته باشد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   سایر اشخاص بورس کالای ایران   دو شنبه 30 بهمن 1396-9:48
0
بخش عمده ای از درآمدهای شرکت بورس کالا از محل کارمزد معاملات می باشد که افزایش حجم معاملات می تواند تاثیرات زیادی بر روند سودآوری این شرکت داشته باشد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   سایر اشخاص بورس کالای ایران   دو شنبه 30 بهمن 1396-9:47
0
محمود حجتی درخصوص خرید گندم تولیدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: سال آینده در راستای اصلاح نظام خرید تضمینی گام بزرگی برداشته خواهد شد و آن، عرضه بخشی از گندم تولیدی کشاورزان از طریق بورس کالا است. ...ادامه
واحد تحلیل مبین سرمایه   سایر اشخاص بورس کالای ایران   یک شنبه 24 دی 1396-12:21
0
محمود حجتی درخصوص خرید گندم تولیدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: سال آینده در راستای اصلاح نظام خرید تضمینی گام بزرگی برداشته خواهد شد و آن، عرضه بخشی از گندم تولیدی کشاورزان از طریق بورس کالا است. ...ادامه
واحد تحلیل مبین سرمایه   سایر اشخاص بورس کالای ایران   یک شنبه 24 دی 1396-12:21
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي ساير اشخاص شركت بورس كالاي ايران (كالا41) پس از ارائه اطلاعات پيش بيني با محدوديت دامن...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت بورس کالاي ايران (كالا41) و شركت صنايع غذائي مينو شرق (غمينو1) با محدوديت دامنه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان ممتازان کرمان(سمتاز1)و نماد معاملاتي شركت بورس کالاي ايران (كالا41) پس از ب...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بورس کالاي ايران (كالا41) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقس...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بورس كالاي ايران (كالا1، كالا2، كالا3، كالا4)، جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شرکت بورس کالاي ايران (كالا1، كالا2، كالا3، كالا4) با توجه به اطلاع...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت بورس كالاي ايران (كالا1، كالا2، كالا3، كالا4)، پس از برگزاري م...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شرکت بورس کالاي ايران (كالا1، كالا2، كالا3، كالا4) جهت برگزاري مجام...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، پيرو پيام قبلي اين مديريت به اطلاع مي رساند با عنايت به اطلاع رساني لغو برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شرکت بورس کالاي ايران (كالا1، كالا2، كالا3، كالا4) جهت برگزاري مجمع...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 یک شنبه 20 اردیبهشت 1388 400
2 دو شنبه 20 اردیبهشت 1389 400
3 سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 350
4 شنبه 30 اردیبهشت 1391 350
5 دو شنبه 30 اردیبهشت 1392 400
6 دو شنبه 5 خرداد 1393 یک شنبه 1 تیر 1393 300 دانلود
7 دو شنبه 18 خرداد 1394 سه شنبه 19 خرداد 1394 250
8 دو شنبه 28 تیر 1395 سه شنبه 29 تیر 1395 51 دانلود
9 چهار شنبه 3 خرداد 1396 چهار شنبه 3 خرداد 1396 150 دانلود