نماد پتروشيمي فسا پتروشيمي فسا

  • 1398/03/01
  • نماد : فسا (پتروشيمي فسا)
  • آخرین قیمت : 783
  • حجم معاملات : 7,249,427
  • قیمت دیروز : 801
  • درصد تغییرات : -2.25%

فسا (پتروشيمي فسا)

نماد فسا
آخرین قیمت 783
قیمت پایانی 789
درصد تغییر قیمت -2.25%
تغییر قیمت -18
بالاترین قیمت 817
پایین ترین قیمت 780
قیمت دیروز 801
حجم 7,249,427
ارزش 5,716,213,022
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 711
حداکثر قیمت مجاز 867
اطلاعات کلی نماد
تابلو 7
وضعیت مجاز
نوع نماد 309
حجم مبنا 1
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پتروشيمي فسا-فسا
سعید معزز   پتروشیمی فسا   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:34
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي فسا (فسا1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام ح...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (فسا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد در نماد اصلي طي 5 روز معاملاتي متوالي، متوقف شد....
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (فسا1) شنبه 24 شهریور 1397-9:56

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي فسا (فسا1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سها...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت پتروشيمي فسا (فسا1)، شركت پتروشيمي داراب (داراب1) و شركت پتروشيمي جهرم (...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت پتروشيمي فسا در نماد (فساح1) در تاريخ 0...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (فساح1) یک شنبه 5 فروردین 1397-11:44

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت پتروشيمي فسا (سهامي عام) در نماد (فساح1) با محدوديت دامنه ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (فسا1) یک شنبه 5 فروردین 1397-11:44

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران،به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت پتروشيمي فسا(فسا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سها...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شرکت پتروشيمي فسا (فسا1) و حق تقدم خريد سهام شركت مذكور (فساح1) جهت برگزاري مج...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت پتروشيمي فسا (سهامي عام) در نماد (فساح1) تا تاريخ 09/01/1397 ت...
پیغام ناظر
تعاوني روستايي فسا:10254 زرين کبک آباد:40862 خوب:234612 براتي:75426 شفيعي:56273
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 30 تیر 1390 6
2 یک شنبه 18 تیر 1391 یک شنبه 15 بهمن 1391 4 دانلود
3 چهار شنبه 26 تیر 1392 پنج شنبه 10 بهمن 1392 7 دانلود
4 چهار شنبه 4 تیر 1393 شنبه 1 آذر 1393 10 دانلود
5 سه شنبه 26 خرداد 1394 یک شنبه 1 آذر 1394 4 دانلود
6 چهار شنبه 23 تیر 1395 دو شنبه 1 آذر 1395 6 دانلود
7 چهار شنبه 28 تیر 1396 چهار شنبه 1 آذر 1396 10 دانلود
8 چهار شنبه 3 مرداد 1397 0