نماد پخش البرز پخش البرز

  • 1397/06/04
  • نماد : پخشح (پخش البرز)
  • آخرین قیمت : 270
  • حجم معاملات : 9,289,634
  • قیمت دیروز : 270
  • درصد تغییرات : 0.00%

پخشح (پخش البرز)

نماد پخشح
آخرین قیمت 270
قیمت پایانی 270
درصد تغییر قیمت 0.00%
تغییر قیمت 0
بالاترین قیمت 270
پایین ترین قیمت 270
قیمت دیروز 270
حجم 9,289,634
ارزش 2,508,201,180
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 257
حداکثر قیمت مجاز 283
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد حق تقدم اتیسی
حجم مبنا 1
شرایط جدید پخش پس از دریافت بدهی از دولت
سجاد محمدی   ح. پخش البرز   جمعه 12 خرداد 1396-18:47
0
پیش بینی درآمد هر سهم 6 ماهه- "پخش"
علیرضا حسین پور   ح. پخش البرز   سه شنبه 8 دی 1394-21:11
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 9,680,634 حق تقدم استفاده نشده شركت پخش البرز (سهامي عام) در نماد (پخشح1)، امروز دوشنبه م...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت پخش البرز در نماد (پخشح1) در تاريخ 11/0...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت پخش البرز (سهامي عام) در نماد (پخشح1) تا تاريخ 11/02/139...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت پتروشيمي جهرم (سهامي عام) در نماد (جهرمح1) با محدوديت دامن...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (پخشح1) یک شنبه 6 اسفند 1396-10:21

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت پخش البرز (سهامي عام) در نماد (پخشح1) با محدوديت دامنه نوس...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (پخشح1)به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت پخش البرز متوقف شد. بديهي...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت پخش البرز (سهامي عام) در نماد (پخشح1) بدون محدوديت دامنه ن...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت پخش البرز (سهامي عام) در نماد (پخشح1) بدون محدوديت دامنه ن...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (پخشح1) یک شنبه 15 بهمن 1396-9:44

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت پخش البرز (سهامي عام) در نماد (پخشح1) بدون محدوديت دامنه ن...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به فروش تمامي حق تقدم استفاده نشده شركت پخش البرز (سهامي عام) در نماد پخشح1 ، نماد معاملاتي...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل