نماد فولاد هرمزگان جنوب فولاد هرمزگان جنوب

  • 1398/11/29
  • نماد : هرمز (فولاد هرمزگان جنوب)
  • آخرین قیمت : 1,200
  • حجم معاملات : 212,756,697
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 20.00%

هرمز (فولاد هرمزگان جنوب)

نماد هرمز
آخرین قیمت 1,200
قیمت پایانی 1,200
درصد تغییر قیمت 20.00%
تغییر قیمت 200
بالاترین قیمت 1,200
پایین ترین قیمت 1,200
قیمت دیروز 1,000
حجم 212,756,697
ارزش 255,308,036,400
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 5,404
حداکثر قیمت مجاز 5,972
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
ارسال مجددبررسی نموداری هرمز
سیدرضا قدمگاهی   فولاد هرمزگان جنوب   سه شنبه 21 آبان 1398-23:42
0
بررسی نموداری هرمز
سیدرضا قدمگاهی   فولاد هرمزگان جنوب   سه شنبه 21 آبان 1398-0:42
1
بررسی نموداری هرمز
سیدرضا قدمگاهی   فولاد هرمزگان جنوب   یک شنبه 3 شهریور 1398-22:40
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
برنامه فولاد هرمزگان برای رسیدن به کنسرسیوم تا سقف ۶/۷ میلیون تن
واحد تحلیل مبین سرمایه   فولاد هرمزگان جنوب   دو شنبه 28 مرداد 1398-12:53
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
رئیس هیئت مدیرۀ شرکت فولاد هرمزگان خبر داد: دو دلیل سوددهی زیرمجموعه مهم "فولاد" و پیش بینی رشد دو برابری ظرفیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   فولاد هرمزگان جنوب   دو شنبه 18 تیر 1397-14:52
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
رئیس هیئت مدیرۀ شرکت فولاد هرمزگان خبر داد: دو دلیل سوددهی زیرمجموعه مهم "فولاد" و پیش بینی رشد دو برابری ظرفیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   فولاد هرمزگان جنوب   دو شنبه 18 تیر 1397-14:51
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تقسیم سود نقدی 16 ریالی
واحد تحلیل مبین سرمایه   فولاد هرمزگان جنوب   چهار شنبه 13 تیر 1397-17:24
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
تبدیل زیان به سود و رشد ۳۰ درصدی تولید در فولاد هرمزگان
واحد تحلیل مبین سرمایه   فولاد هرمزگان جنوب   چهار شنبه 20 دی 1396-9:23
1
پیش بینی درآمد هر سهم فولاد هرمزگان جنوب
سعید معزز   فولاد هرمزگان جنوب   چهار شنبه 26 آبان 1395-14:18
0
ثبت رکورد جدید تختال در فولاد هرمزگان
هادی افراز   فولاد هرمزگان جنوب   پنج شنبه 1 مهر 1395-9:39
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "هرمز"
علیرضا حسین پور   فولاد هرمزگان جنوب   چهار شنبه 6 مرداد 1395-9:3
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "هرمز"
علیرضا حسین پور   فولاد هرمزگان جنوب   چهار شنبه 26 خرداد 1395-8:7
0
اولین پیش بینی درآمد منتهی به 1395/12/30
سعید معزز   فولاد هرمزگان جنوب   سه شنبه 25 خرداد 1395-14:48
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "هرمز"
علیرضا حسین پور   فولاد هرمزگان جنوب   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-13:19
0
گزارش 12 ماهه "هرمز"
علیرضا حسین پور   فولاد هرمزگان جنوب   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-6:50
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "هرمز"
علیرضا حسین پور   فولاد هرمزگان جنوب   چهار شنبه 19 اسفند 1394-9:48
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "هرمز"
علیرضا حسین پور   فولاد هرمزگان جنوب   شنبه 1 اسفند 1394-8:1
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "هرمز"
علیرضا حسین پور   فولاد هرمزگان جنوب   پنج شنبه 1 بهمن 1394-12:3
0
عملکرد مالی فولاد هرمزگان در نیمه اول سال
علیرضا حسین پور   فولاد هرمزگان جنوب   دو شنبه 18 آبان 1394-7:13
0
گزارش 6 ماهه هرمز
مجید ششمانی   فولاد هرمزگان جنوب   شنبه 16 آبان 1394-9:41
0
پیغام ناظر

وقفه معاملاتي نماد (سهرمزح1) یک شنبه 24 شهریور 1398-9:2

به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمزح1) با توجه به وقفه معاملاتي نماد اصلي، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار م...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سيمان هرمزگان(سهرمزح)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مك...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سيمان هرمزگان(سهرمزح) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از م...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(سهرمزح) چهار شنبه 23 مرداد 1398-10:19

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سيمان هرمزگان(سهرمزح) با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مجتمع كشت و صنعت چين چين(غچين)، سيمان هرمزگان(سهرمز)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده بدون محدوديت نوسان ق...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان هرمزگان(سهرمز)،گروه صنايع سيمان كرمان(سكرما)،معدني و صنعتي چادر ملو(كچاد)،سيمان داراب(ساراب)،كارخانجات...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان هرمزگان(سهرمز)، گروه صنايع سيمان كرمان(سكرما)، معدني و صنعتي چادرملو(كچاد)با توجه به افشاي اطلاعات با ...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (هرمز1) دو شنبه 10 تیر 1398-9:33

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فولاد هرمزگان جنوب (هرمز1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام د...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حرا...