نماد سرمايه گذاري مسكن پرديس سرمايه گذاري مسكن پرديس

  • 1397/12/28
  • نماد : ثپرديس (سرمايه گذاري مسكن پرديس)
  • آخرین قیمت : 1,921
  • حجم معاملات : 999,437
  • قیمت دیروز : 1,897
  • درصد تغییرات : 1.27%

ثپرديس (سرمايه گذاري مسكن پرديس)

نماد ثپرديس
آخرین قیمت 1,921
قیمت پایانی 1,927
درصد تغییر قیمت 1.27%
تغییر قیمت 24
بالاترین قیمت 1,952
پایین ترین قیمت 1,870
قیمت دیروز 1,897
حجم 999,437
ارزش 1,925,773,952
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 1,803
حداکثر قیمت مجاز 1,991
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
صدور مجوز افزایش سرمایه سرمایه گذاری مسکن پردیس-ثپردیس
سعید معزز   سرمایه گذاری مسکن پردیس   یک شنبه 17 بهمن 1395-15:42
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تاثیر افزایش وام مسکن مهر
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه گذاری مسکن پردیس   یک شنبه 3 بهمن 1395-11:10
0
تاثیر افزایش وام مسکن مهر
محمدرضا قاسمی   سرمایه گذاری مسکن پردیس   یک شنبه 3 بهمن 1395-10:46
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سرمایه گذاری مسکن پردیس-ثپردیس
سعید معزز   سرمایه گذاری مسکن پردیس   دو شنبه 27 دی 1395-8:23
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ثپردیس"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   یک شنبه 21 شهریور 1395-7:45
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ثپردیس"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   سه شنبه 2 شهریور 1395-9:14
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "ثپردیس"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   دو شنبه 25 مرداد 1395-7:59
0
سهامداران حقیقی "ثپردیس" به بازدید از پروژه ها دعوت شدند
محمد عبداله آبادی   سرمایه گذاری مسکن پردیس   شنبه 26 تیر 1395-12:55
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "ثپردیس"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   یک شنبه 26 اردیبهشت 1395-21:25
1
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه "ثپردیس"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   پنج شنبه 27 اسفند 1394-10:16
0
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه- ثپردیس
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   سه شنبه 3 آذر 1394-7:7
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحب...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحب...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (ثپرديس1) چهار شنبه 19 دی 1397-9:48

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري مسكن پرديس (ثپرديس1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، ا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ثپرديس1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت سرمايه...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ثپرديس1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سرمايه گذاري مسكن پر...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به فروش تمامي حق تقدم استفاده نشده باقيمانده شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس در نماد (ثپر...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 37,021,761 حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس (سهامي عام) در نماد (ثپرديس...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 37,021,761 حق تقدم استفاده نشده شركت سرمايه گذاري مسكن پرديس (سهامي عام) در نماد (ثپرديس...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 29 آذر 1393 یک شنبه 25 مرداد 1394 865 دانلود
2 سه شنبه 29 دی 1394 شنبه 1 خرداد 1395 947 دانلود
3 یک شنبه 26 دی 1395 360
4 چهار شنبه 27 دی 1396 جمعه 1 تیر 1397 300 دانلود
5 یک شنبه 23 دی 1397 شنبه 1 تیر 1398 97 دانلود