نماد سرمایه گذاری مسکن پردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس

  • 1399/01/18
  • نماد : ثپرديس (سرمایه گذاری مسکن پردیس)
  • آخرین قیمت : 5,400
  • حجم معاملات : 15,000,000
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 440.00%

ثپرديس (سرمایه گذاری مسکن پردیس)

نماد ثپرديس
آخرین قیمت 5,400
قیمت پایانی 5,400
درصد تغییر قیمت 440.00%
تغییر قیمت 4400
بالاترین قیمت 5,400
پایین ترین قیمت 5,400
قیمت دیروز 1,000
حجم 15,000,000
ارزش 81,000,000,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 18,822
حداکثر قیمت مجاز 20,802
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 2,763,500
صدور مجوز افزایش سرمایه سرمایه گذاری مسکن پردیس-ثپردیس
سعید معزز   سرمایه گذاری مسکن پردیس   یک شنبه 17 بهمن 1395-15:42
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تاثیر افزایش وام مسکن مهر
واحد تحلیل مبین سرمایه   سرمایه گذاری مسکن پردیس   یک شنبه 3 بهمن 1395-11:10
0
تاثیر افزایش وام مسکن مهر
محمدرضا قاسمی   سرمایه گذاری مسکن پردیس   یک شنبه 3 بهمن 1395-10:46
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سرمایه گذاری مسکن پردیس-ثپردیس
سعید معزز   سرمایه گذاری مسکن پردیس   دو شنبه 27 دی 1395-8:23
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ثپردیس"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   یک شنبه 21 شهریور 1395-7:45
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ثپردیس"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   سه شنبه 2 شهریور 1395-9:14
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "ثپردیس"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   دو شنبه 25 مرداد 1395-7:59
0
سهامداران حقیقی "ثپردیس" به بازدید از پروژه ها دعوت شدند
محمد عبداله آبادی   سرمایه گذاری مسکن پردیس   شنبه 26 تیر 1395-12:55
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "ثپردیس"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   یک شنبه 26 اردیبهشت 1395-21:25
1
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه "ثپردیس"
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   پنج شنبه 27 اسفند 1394-10:16
0
پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه- ثپردیس
علیرضا حسین پور   سرمایه گذاری مسکن پردیس   سه شنبه 3 آذر 1394-7:7
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ تعداد 11،696،038حق تقدم استفاده نشده شركت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام) در نماد ثپردیسح1، امرو...