نماد افرانت افرانت

  • 1399/03/15
  • نماد : افرا (افرانت)
  • آخرین قیمت : 11,489
  • حجم معاملات : 4,143
  • قیمت دیروز : 12,093
  • درصد تغییرات : -4.18%

افرا (افرانت)

نماد افرا
آخرین قیمت 11,489
قیمت پایانی 11,587
درصد تغییر قیمت -4.18%
تغییر قیمت -506
بالاترین قیمت 12,289
پایین ترین قیمت 11,489
قیمت دیروز 12,093
حجم 4,143
ارزش 48,003,402
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 25,714
حداکثر قیمت مجاز 28,420
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1,775,695
سؤالات عباس نوری
عباس نوری   افرانت   شنبه 3 خرداد 1399-20:27
2
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت افرانت-افرا
سعید معزز   افرانت   سه شنبه 23 آذر 1395-14:57
0
درخواست افزایش سرمایه
محمدرضا قاسمی   افرانت   شنبه 27 شهریور 1395-8:36
0
گزارش 12 ماهه "افرا"
علیرضا حسین پور   افرانت   جمعه 7 خرداد 1395-19:6
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "افرا"
علیرضا حسین پور   افرانت   پنج شنبه 27 اسفند 1394-13:26
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "افرا"
علیرضا حسین پور   افرانت   شنبه 1 اسفند 1394-7:44
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت افرانت (افرا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت س...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت افرانت (افرا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت س...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت افرانت (افرا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت-گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيو...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (افرا1) دو شنبه 23 اردیبهشت 1398-9:32

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت افرانت (افرا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، از طريق انجام حراج ناپيو...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (افرا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت افرانت متوقف شد. بديهي ا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت افرانت(افرا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (افرا1) دو شنبه 16 اردیبهشت 1398-10:41

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت افرانت(افرا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (افرا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس ...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (افرا1) چهار شنبه 11 اردیبهشت 1398-9:49

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت افرانت (افرا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز يكشنبه...
پیغام ناظر
پيرو اطلاعيه شماره 57519/181 مورخ 28/01/1398 مديريت عمليات بازار، به اطلاع كليه سهامداران حقيقي شرکت کنتورسازي ايران ميرساند بر اساس مصوبه هيئت مديره ...