نماد همكاران سيستم همكاران سيستم

  • 1395/08/19
  • نماد : سيستم (همكاران سيستم)
  • آخرین قیمت : 4,999
  • حجم معاملات : 469,575
  • قیمت دیروز : 4,959
  • درصد تغییرات : 0.81%

سيستم (همكاران سيستم)

نماد سيستم
آخرین قیمت 4,999
قیمت پایانی 4,948
درصد تغییر قیمت 0.81%
تغییر قیمت 40
بالاترین قیمت 4,999
پایین ترین قیمت 4,760
قیمت دیروز 4,959
حجم 469,575
ارزش 2,323,525,397
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 4,701
حداکثر قیمت مجاز 5,195
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت همکاران سيستم-سیستم
سعید معزز   همکاران سیستم   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:37
0
انتقال رسمی یک شرکت به بورس بعد از 5 سال حضور در فرابورس
سعید معزز   همکاران سیستم   یک شنبه 23 آبان 1395-8:20
0
پیش بینی درآمد هر سهم همکاران سیستم-سیستم
سعید معزز   همکاران سیستم   چهار شنبه 19 آبان 1395-15:7
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "سیستم"
علیرضا حسین پور   همکاران سیستم   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:13
0
پیش بینی درآمد هر سهم "سیستم"
علیرضا حسین پور   همکاران سیستم   جمعه 21 اسفند 1394-6:16
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "سیستم"
علیرضا حسین پور   همکاران سیستم   شنبه 1 اسفند 1394-7:52
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه مپنا(رمپنا)،توليدي چدن سازان(چدن)،شير پاستوريزه پگاه اصفهان(غشصفا)، پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1392/الف/97 مورخ 1397/12/20 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد تع...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1392/الف/97 مورخ 1397/12/20 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد تع...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1387/الف/97 مورخ 1397/12/13 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، ت...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1387/الف/97 مورخ 1397/12/13 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، ت...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1387/الف/97 مورخ 1397/12/13 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، ت...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1280/الف/97 مورخ 1397/06/05 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تع...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1280/الف/97 مورخ 1397/06/05 اين شركت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعداد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1269/الف/97 مورخ 1397/05/21 اين شركت،سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعداد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1269/الف/97 مورخ 1397/05/21 اين شرکت, سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعدا...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 28 خرداد 1390 جمعه 31 تیر 1390 250 دانلود
2 پنج شنبه 25 خرداد 1391 جمعه 26 خرداد 1391 450 دانلود
3 پنج شنبه 9 خرداد 1392 پنج شنبه 16 خرداد 1392 500 دانلود
4 سه شنبه 13 خرداد 1393 دو شنبه 19 خرداد 1393 500 دانلود
5 سه شنبه 12 خرداد 1394 سه شنبه 19 خرداد 1394 400 دانلود
6 دو شنبه 10 خرداد 1395 دو شنبه 10 خرداد 1395 300 دانلود
7 سه شنبه 9 خرداد 1396 چهار شنبه 17 خرداد 1396 300 دانلود
8 سه شنبه 8 خرداد 1397 یک شنبه 20 خرداد 1397 450 دانلود