نماد همكاران سيستم همكاران سيستم

  • 1395/08/19
  • نماد : سيستم (همكاران سيستم)
  • آخرین قیمت : 4,999
  • حجم معاملات : 469,575
  • قیمت دیروز : 4,959
  • درصد تغییرات : 0.81%

سيستم (همكاران سيستم)

نماد سيستم
آخرین قیمت 4,999
قیمت پایانی 4,948
درصد تغییر قیمت 0.81%
تغییر قیمت 40
بالاترین قیمت 4,999
پایین ترین قیمت 4,760
قیمت دیروز 4,959
حجم 469,575
ارزش 2,323,525,397
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 4,701
حداکثر قیمت مجاز 5,195
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت همکاران سيستم-سیستم
سعید معزز   همکاران سیستم   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:37
0
انتقال رسمی یک شرکت به بورس بعد از 5 سال حضور در فرابورس
سعید معزز   همکاران سیستم   یک شنبه 23 آبان 1395-8:20
0
پیش بینی درآمد هر سهم همکاران سیستم-سیستم
سعید معزز   همکاران سیستم   چهار شنبه 19 آبان 1395-15:7
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "سیستم"
علیرضا حسین پور   همکاران سیستم   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:13
0
پیش بینی درآمد هر سهم "سیستم"
علیرضا حسین پور   همکاران سیستم   جمعه 21 اسفند 1394-6:16
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "سیستم"
علیرضا حسین پور   همکاران سیستم   شنبه 1 اسفند 1394-7:52
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1280/الف/97 مورخ 1397/06/05 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تع...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1280/الف/97 مورخ 1397/06/05 اين شركت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعداد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1269/الف/97 مورخ 1397/05/21 اين شركت،سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعداد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1269/الف/97 مورخ 1397/05/21 اين شرکت, سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعدا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1269/الف/97 مورخ 21/05/1397 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1269/الف/97 مورخ 1397/05/21 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1269/الف/97 مورخ 1397/05/21 اين شرکت, سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعدا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1269/الف/97 مورخ 1397/05/21 اين شركت،سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعداد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1269/الف/97 مورخ 21/05/1397 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1269/الف/97 مورخ 1397/05/21 اين شرکت، سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد، تعد...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 28 خرداد 1390 جمعه 31 تیر 1390 250 دانلود
2 پنج شنبه 25 خرداد 1391 جمعه 26 خرداد 1391 450 دانلود
3 پنج شنبه 9 خرداد 1392 پنج شنبه 16 خرداد 1392 500 دانلود
4 سه شنبه 13 خرداد 1393 دو شنبه 19 خرداد 1393 500 دانلود
5 سه شنبه 12 خرداد 1394 سه شنبه 19 خرداد 1394 400 دانلود
6 دو شنبه 10 خرداد 1395 دو شنبه 10 خرداد 1395 300 دانلود
7 سه شنبه 9 خرداد 1396 چهار شنبه 17 خرداد 1396 300 دانلود
8 سه شنبه 8 خرداد 1397 یک شنبه 20 خرداد 1397 450 دانلود