نماد كوير تاير كوير تاير

  • 1393/12/19
  • نماد : پكوير (كوير تاير)
  • آخرین قیمت : 14,350
  • حجم معاملات : 17,599
  • قیمت دیروز : 14,490
  • درصد تغییرات : -0.97%

پكوير (كوير تاير)

نماد پكوير
آخرین قیمت 14,350
قیمت پایانی 14,366
درصد تغییر قیمت -0.97%
تغییر قیمت -140
بالاترین قیمت 14,448
پایین ترین قیمت 14,302
قیمت دیروز 14,490
حجم 17,599
ارزش 252,832,236
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 13,766
حداکثر قیمت مجاز 15,214
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
ورود تایرهای چینی به کشور ممنوع شد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   کویر تایر   دو شنبه 18 اردیبهشت 1396-11:2
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "پکویر"
علیرضا حسین پور   کویر تایر   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:21
1
آگهی ثبت افزایش سرمایه پکویر
سعید معزز   کویر تایر   دو شنبه 28 تیر 1395-9:11
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "پکویر
علیرضا حسین پور   کویر تایر   شنبه 4 اردیبهشت 1395-8:32
0
شفاف سازی پکویر در خصوص اولین پیش بینی
علیرضا حسین پور   کویر تایر   دو شنبه 2 آذر 1394-10:38
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم- پکویر
علیرضا حسین پور   کویر تایر   یک شنبه 1 آذر 1394-9:12
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه صنايع سيمان كرمان(سكرما)، كوير تاير(پكوير) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي صنايع ريخته گري ايران(خريخت)، بيسكويت گرجي(غگرجي)، گلتاش(شگل)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به م...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(پكوير) سه شنبه 30 بهمن 1397-9:25

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كوير تاير(پكوير) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كوير تاير (پكوير1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حرا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كوير تاير(پكوير)، لوله‌ و ماشين‌ سازي‌ايران‌(فلوله) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كوير تاير (پكوير1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كوير تاير (پكوير1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كوير تاير(پكوير)با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كوير تاير (پكوير1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر (شوينده)،كوير تاير (پكوير)،توليدي‌مهرام‌ (غمهرا)و داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا)،با ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل