نماد كوير تاير كوير تاير

  • 1393/12/19
  • نماد : پكوير (كوير تاير)
  • آخرین قیمت : 14,350
  • حجم معاملات : 17,599
  • قیمت دیروز : 14,490
  • درصد تغییرات : -0.97%

پكوير (كوير تاير)

نماد پكوير
آخرین قیمت 14,350
قیمت پایانی 14,366
درصد تغییر قیمت -0.97%
تغییر قیمت -140
بالاترین قیمت 14,448
پایین ترین قیمت 14,302
قیمت دیروز 14,490
حجم 17,599
ارزش 252,832,236
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 13,766
حداکثر قیمت مجاز 15,214
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
ورود تایرهای چینی به کشور ممنوع شد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   کویر تایر   دو شنبه 18 اردیبهشت 1396-11:2
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "پکویر"
علیرضا حسین پور   کویر تایر   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:21
1
آگهی ثبت افزایش سرمایه پکویر
سعید معزز   کویر تایر   دو شنبه 28 تیر 1395-9:11
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "پکویر
علیرضا حسین پور   کویر تایر   شنبه 4 اردیبهشت 1395-8:32
0
شفاف سازی پکویر در خصوص اولین پیش بینی
علیرضا حسین پور   کویر تایر   دو شنبه 2 آذر 1394-10:38
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم- پکویر
علیرضا حسین پور   کویر تایر   یک شنبه 1 آذر 1394-9:12
0
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كوير تاير (پكوير1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كوير تاير(پكوير)با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معاملا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كوير تاير (پكوير1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معاملا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر (شوينده)،كوير تاير (پكوير)،توليدي‌مهرام‌ (غمهرا)و داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا)،با ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي فيبر ايران(چفيبر)،نيرو كلر(شكلر)،پاكسان(شپاكسا)،كوير تاير(پكوير)،داروسازي دكتر عبيدي(دعبيد)،سيمان مازندران(...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پاكسان(شپاكسا)،كوير تاير(پكوير)و داروسازي دكتر عبيدي(دعبيد)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقس...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كوير تاير(پكوير)،حق تقدم شركت هاي گروه دارويي سبحان(دسبحاح) و داروسازي جابر ابن حيان(دجابرح) و حق تقدم استفا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي كوير تاير(پكوير)با توجه اعلام پيش بيني درامد هر سهم سال مالي منتهي به1397/09/30،پتروشيمي شيراز(شيراز)با تو...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (پكوير) چهار شنبه 1 آذر 1396-12:34

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كوير تاير(پكوير)با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم متوقف شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي لامپ پارس شهاب(بشهاب)،نورد و توليد قطعات فولادي(فنورد)،لعابيران(شلعاب)با توجه به اعلام پيش بيني درامد هر سه...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل