نماد بمپنا بمپنا

  • 1399/09/16
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   تولید برق عسلویه مپنا   یک شنبه 24 شهریور 1398-13:50
4
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   تولید برق عسلویه مپنا   دو شنبه 27 خرداد 1398-10:22
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی بمپنا در تایم بلند مدت
واحد تحلیل مبین سرمایه   تولید برق عسلویه مپنا   دو شنبه 24 دی 1397-15:14
0
بمپنا در تایم روزانه
احسان کامیابی   تولید برق عسلویه مپنا   چهار شنبه 5 آبان 1395-12:12
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بمپنا در تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   تولید برق عسلویه مپنا   شنبه 17 مهر 1395-8:43
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بمپنا در تایم هفتگی -نمودار تعدیل نشده در مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   تولید برق عسلویه مپنا   شنبه 3 مهر 1395-10:32
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بمپنا در تایم هفتگی -نمودار تعدیل نشده در مقیاس لگاریتمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   تولید برق عسلویه مپنا   شنبه 3 مهر 1395-10:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "بمپنا"
علیرضا حسین پور   تولید برق عسلویه مپنا   چهار شنبه 31 شهریور 1395-8:53
0
گزارش 12 ماهه "بمپنا"
علیرضا حسین پور   تولید برق عسلویه مپنا   پنج شنبه 20 خرداد 1395-15:39
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "بمپنا"
علیرضا حسین پور   تولید برق عسلویه مپنا   چهار شنبه 7 بهمن 1394-16:47
0
پرداخت سود
حجت اقارب پرست   تولید برق عسلویه مپنا   سه شنبه 19 آبان 1394-8:27
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (بمپنا1) چهار شنبه 2 مرداد 1398-9:10

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نمادهاي معاملاتي شركت مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن (بالاس1)، شركت توليد برق عسلويه مپنا (بم...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1353/الف/97 مورخ 1397/09/28 اين شرکت، ميزان 35/28 درصد (سي و پنج مميز بيست ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از ط...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف و ارائه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف و ارائه...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، با توجه به مهلت درخواستي ناشر يا بررسي اطلاعات منتشره ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد برق عسلويه مپنا( بمپنا1) پس از ارائه اطلاعات پيش بيني و توضيحات تكميلي با م...