نماد توکاریل توکاریل

  • 1399/04/14
  • نماد : توريل (توکاریل)
  • آخرین قیمت : 2,280
  • حجم معاملات : 32,266,850
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 128.00%

توريل (توکاریل)

نماد توريل
آخرین قیمت 2,280
قیمت پایانی 2,280
درصد تغییر قیمت 128.00%
تغییر قیمت 1280
بالاترین قیمت 2,280
پایین ترین قیمت 2,280
قیمت دیروز 1,000
حجم 32,266,850
ارزش 73,568,418,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 29,206
حداکثر قیمت مجاز 32,280
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1,626,387
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   شنبه 26 مرداد 1398-8:53
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   شنبه 31 فروردین 1398-9:45
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
آیا توریل میتواند از محدوده مقاومت پیش رو عبور کند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   شنبه 24 آذر 1397-13:56
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
توریل-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   یک شنبه 14 آبان 1396-9:39
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
زیرمجموعه توکاریل آماده عرضه اولیه شد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   یک شنبه 24 اردیبهشت 1396-12:43
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
خلاصه ای از مجموعه گروه توکا
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   شنبه 19 فروردین 1396-9:0
0
گزارش 12 ماهه "توریل"
علیرضا حسین پور   توکاریل   یک شنبه 26 اردیبهشت 1395-7:10
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "توریل"
علیرضا حسین پور   توکاریل   چهار شنبه 28 بهمن 1394-8:26
0
گزارش 9 ماهه "توریل"
علیرضا حسین پور   توکاریل   یک شنبه 20 دی 1394-8:46
0
اخبار توریل
فواد غلام نژاد   توکاریل   یک شنبه 10 آبان 1394-11:3
0