نماد توکاریل توکاریل

  • 1398/06/27
  • نماد : توريل (توکاریل)
  • آخرین قیمت : 7,680
  • حجم معاملات : 3,063,948
  • قیمت دیروز : 8,001
  • درصد تغییرات : -4.01%

توريل (توکاریل)

نماد توريل
آخرین قیمت 7,680
قیمت پایانی 7,787
درصد تغییر قیمت -4.01%
تغییر قیمت -321
بالاترین قیمت 7,999
پایین ترین قیمت 7,639
قیمت دیروز 8,001
حجم 3,063,948
ارزش 23,860,347,936
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 7,601
حداکثر قیمت مجاز 8,401
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   شنبه 26 مرداد 1398-8:53
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   شنبه 31 فروردین 1398-9:45
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
آیا توریل میتواند از محدوده مقاومت پیش رو عبور کند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   شنبه 24 آذر 1397-13:56
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
توریل-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   یک شنبه 14 آبان 1396-9:39
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
زیرمجموعه توکاریل آماده عرضه اولیه شد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   یک شنبه 24 اردیبهشت 1396-12:43
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
خلاصه ای از مجموعه گروه توکا
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   شنبه 19 فروردین 1396-9:0
0
گزارش 12 ماهه "توریل"
علیرضا حسین پور   توکاریل   یک شنبه 26 اردیبهشت 1395-7:10
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "توریل"
علیرضا حسین پور   توکاریل   چهار شنبه 28 بهمن 1394-8:26
0
گزارش 9 ماهه "توریل"
علیرضا حسین پور   توکاریل   یک شنبه 20 دی 1394-8:46
0
اخبار توریل
فواد غلام نژاد   توکاریل   یک شنبه 10 آبان 1394-11:3
0