نماد توکاريل توکاريل

  • 1398/03/01
  • نماد : توريل (توکاريل)
  • آخرین قیمت : 3,430
  • حجم معاملات : 10,715,810
  • قیمت دیروز : 3,550
  • درصد تغییرات : -3.38%

توريل (توکاريل)

نماد توريل
آخرین قیمت 3,430
قیمت پایانی 3,408
درصد تغییر قیمت -3.38%
تغییر قیمت -120
بالاترین قیمت 3,530
پایین ترین قیمت 3,373
قیمت دیروز 3,550
حجم 10,715,810
ارزش 36,521,331,976
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 3,373
حداکثر قیمت مجاز 3,727
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به 97/12/29
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   شنبه 31 فروردین 1398-9:45
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
آیا توریل میتواند از محدوده مقاومت پیش رو عبور کند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   شنبه 24 آذر 1397-13:56
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
توریل-تعدیل نشده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   یک شنبه 14 آبان 1396-9:39
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
زیرمجموعه توکاریل آماده عرضه اولیه شد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   یک شنبه 24 اردیبهشت 1396-12:43
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
خلاصه ای از مجموعه گروه توکا
واحد تحلیل مبین سرمایه   توکاریل   شنبه 19 فروردین 1396-9:0
0
گزارش 12 ماهه "توریل"
علیرضا حسین پور   توکاریل   یک شنبه 26 اردیبهشت 1395-7:10
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "توریل"
علیرضا حسین پور   توکاریل   چهار شنبه 28 بهمن 1394-8:26
0
گزارش 9 ماهه "توریل"
علیرضا حسین پور   توکاریل   یک شنبه 20 دی 1394-8:46
0
اخبار توریل
فواد غلام نژاد   توکاریل   یک شنبه 10 آبان 1394-11:3
0
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (توريل1) شنبه 21 اردیبهشت 1398-9:27

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توكا ريل (توريل1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز دوش...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توكاريل (توريل1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه الف، از طريق انجام حراج ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (توريل1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت توكاريل متوقف شد. بدي...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (توريل1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت توكاريل متوقف شد. بدي...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (توريل1) چهار شنبه 7 آذر 1397-10:34

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توكاريل (توريل1) پس از اتمام دوره تعليق و همچنين افشاي اطلاعات با اهميت-گروه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توكاريل (توريل1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام، ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توكاريل (توريل1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص نوسان قيمت سهام ،...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت هاي توكاريل (توريل1) و آ.س.پ (آ س پ1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سها...
پیغام ناظر

بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (توريل1) چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397-10:12

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توكا ريل (توريل1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (توريل1) چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397-9:17

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توكا ريل (توريل1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام و تقسيم ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 17 تیر 1391 چهار شنبه 20 دی 1391 274 دانلود
2 چهار شنبه 26 تیر 1392 چهار شنبه 21 اسفند 1392 300 دانلود
3 شنبه 17 خرداد 1393 شنبه 1 آذر 1393 650 دانلود
4 سه شنبه 30 تیر 1394 یک شنبه 15 شهریور 1394 160 دانلود
5 سه شنبه 4 خرداد 1395 سه شنبه 26 مرداد 1395 220 دانلود
6 سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 دو شنبه 1 آبان 1396 220 دانلود
7 شنبه 22 اردیبهشت 1397 پنج شنبه 1 شهریور 1397 190 دانلود
8 سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 جمعه 1 شهریور 1398 200 دانلود