نماد فراوردههای غذایی وقند چهارمحال فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

  • 1399/05/15
  • نماد : قچار (فراوردههای غذایی وقند چهارمحال)
  • آخرین قیمت : 4,500
  • حجم معاملات : 6,990,235
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 351.30%

قچار (فراوردههای غذایی وقند چهارمحال)

نماد قچار
آخرین قیمت 4,500
قیمت پایانی 4,513
درصد تغییر قیمت 351.30%
تغییر قیمت 3513
بالاترین قیمت 6,100
پایین ترین قیمت 4,500
قیمت دیروز 1,000
حجم 6,990,235
ارزش 31,544,807,700
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 147,767
حداکثر قیمت مجاز 163,321
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 322,296
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "قچار"
علیرضا حسین پور   فراوردههای غذایی وقند چهارمحال   پنج شنبه 31 تیر 1395-19:51
0
گزارش 12 ماهه "قچار"
علیرضا حسین پور   فراوردههای غذایی وقند چهارمحال   جمعه 31 اردیبهشت 1395-12:44
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "قچار"
علیرضا حسین پور   فراوردههای غذایی وقند چهارمحال   پنج شنبه 27 اسفند 1394-15:36
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "قچار"
علیرضا حسین پور   فراوردههای غذایی وقند چهارمحال   پنج شنبه 1 بهمن 1394-12:2
0
توضیحات آخرین وضعیت شرکت
علیرضا حسین پور   فراوردههای غذایی وقند چهارمحال   دو شنبه 25 آبان 1394-8:31
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي غذايي و قند چهارمحال (قچار1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت و عدم ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآورده‌هاي غذايي و قند چهارمحال (قچار1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت و عدم ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت فراورد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (قچار1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/10/11 در نمادهاي معاملاتي واحدهاي سرمايه گذاري عادي قابل معامله...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/09/20 در نمادهاي معاملاتي فراورده هاي غذايي و قند چهار محال (ق...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال (قچار1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه ...