نماد پتروشیمی غدیر پتروشیمی غدیر

  • 1399/03/14
  • نماد : شغدير (پتروشیمی غدیر)
  • آخرین قیمت : 1,700
  • حجم معاملات : 21,973,526
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 70.00%

شغدير (پتروشیمی غدیر)

نماد شغدير
آخرین قیمت 1,700
قیمت پایانی 1,700
درصد تغییر قیمت 70.00%
تغییر قیمت 700
بالاترین قیمت 1,700
پایین ترین قیمت 1,700
قیمت دیروز 1,000
حجم 21,973,526
ارزش 37,354,994,200
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 37,529
حداکثر قیمت مجاز 41,479
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1,205,430
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی پتروشیمی غدیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی غدیر   پنج شنبه 12 دی 1398-11:10
6
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از کنفرانس اطلاع رسانی شغدیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی غدیر   یک شنبه 8 دی 1398-9:58
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
آیا شغدیر میتواند از محدوده مقاومت 700 تومانی خودش عبور کند؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی غدیر   شنبه 28 اردیبهشت 1398-9:40
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
احتمال عبور شغدیر از محدوده مقاومت دور از ذهن نیست...
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی غدیر   شنبه 7 اردیبهشت 1398-10:45
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی غدیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی غدیر   چهار شنبه 28 فروردین 1398-9:5
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش اسفندماه شغدیر
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی غدیر   چهار شنبه 7 فروردین 1398-8:39
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل سناریو صنایع کوچک پتروشیمی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی غدیر   شنبه 11 اسفند 1397-9:16
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزارش 9 ماهه شرکت پتروشیمی غدیر(شغدیر)
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی غدیر   چهار شنبه 26 دی 1397-11:6
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
شغدیر در آستانه معامله بلوکی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی غدیر   سه شنبه 27 آذر 1397-8:27
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی تحلیلی پتروشیمی در حال عرضه اولیه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی غدیر   چهار شنبه 13 تیر 1397-11:31
2