نماد شركت پتروشيمي خراسان شركت پتروشيمي خراسان

  • 1397/08/27
  • نماد : خراسان (شركت پتروشيمي خراسان)
  • آخرین قیمت : 12,210
  • حجم معاملات : 375,107
  • قیمت دیروز : 12,603
  • درصد تغییرات : -3.12%

خراسان (شركت پتروشيمي خراسان)

نماد خراسان
آخرین قیمت 12,210
قیمت پایانی 12,548
درصد تغییر قیمت -3.12%
تغییر قیمت -393
بالاترین قیمت 13,050
پایین ترین قیمت 12,003
قیمت دیروز 12,603
حجم 375,107
ارزش 4,707,015,856
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 11,973
حداکثر قیمت مجاز 13,233
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
رشد 28درصدی مبلغ فروش شرکت در سه ماه سال97 نسبت به مدت مشابه سالقبل
واحد تحلیل مبین سرمایه   شرکت پتروشیمی خراسان   یک شنبه 3 تیر 1397-15:9
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
به بهانه بازگشایی پس از مجمع عمومی و تقسیم سود نقدی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شرکت پتروشیمی خراسان   چهار شنبه 17 خرداد 1396-11:5
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه پتروشیمی خراسان-خراسان
سعید معزز   شرکت پتروشیمی خراسان   چهار شنبه 28 مهر 1395-14:39
0
گزارش 12 ماهه "خراسان"
علیرضا حسین پور   شرکت پتروشیمی خراسان   دو شنبه 30 فروردین 1395-17:36
0
گزارش 6 ماهه پتروشیمی خراسان
علیرضا حسین پور   شرکت پتروشیمی خراسان   سه شنبه 3 آذر 1394-11:34
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سايپا(خساپا)،صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان(قشرين)،صنايع ريخته گري ايران(خريخت)،شكر(قشكر)،شيمي دارويي دارو پخ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت قند شيرين‌ خراسان‌ (قشرين1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به باز...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركتهاي نفت بهران(شبهرنح)و مجتمع فولاد خراسان (فخاسح)، حق تقدم شركت ايران دارو(ديرانح) باتوجه به...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركتهاي نفت بهران(شبهرنح)و مجتمع فولاد خراسان (فخاسح)، حق تقدم شركت ايران دارو(ديرانح)و شركت دشت...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت مجتمع فولاد خراسان(فخاسح)جهت عرضه383ر107عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دستور خريد حداكثر000ر10ع...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت قند شيرين‌ خراسان‌ (قشرين1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به باز...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي خراسان (خراسان1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق ا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان(قشرين)با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و تغييرات بيش از 50...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) پس از اصلاح محاسبات مربوط به نوسان بيش ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف،...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 سه شنبه 7 خرداد 1392 یک شنبه 2 تیر 1392 1500 دانلود
2 چهار شنبه 31 اردیبهشت 1393 شنبه 10 خرداد 1393 2100 دانلود
3 دو شنبه 28 اردیبهشت 1394 شنبه 16 خرداد 1394 1800 دانلود
4 چهار شنبه 29 اردیبهشت 1395 یک شنبه 16 خرداد 1395 1500 دانلود
5 چهار شنبه 3 خرداد 1396 شنبه 20 خرداد 1396 1000 دانلود
6 یک شنبه 30 اردیبهشت 1397 یک شنبه 20 خرداد 1397 1400 دانلود