نماد شركت پتروشيمي خراسان شركت پتروشيمي خراسان

  • 1397/11/10
  • نماد : خراسان (شركت پتروشيمي خراسان)
  • آخرین قیمت : 11,827
  • حجم معاملات : 353,973
  • قیمت دیروز : 11,264
  • درصد تغییرات : 5.00%

خراسان (شركت پتروشيمي خراسان)

نماد خراسان
آخرین قیمت 11,827
قیمت پایانی 11,733
درصد تغییر قیمت 5.00%
تغییر قیمت 563
بالاترین قیمت 11,827
پایین ترین قیمت 11,260
قیمت دیروز 11,264
حجم 353,973
ارزش 4,153,111,062
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 10,701
حداکثر قیمت مجاز 11,827
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
رشد 28درصدی مبلغ فروش شرکت در سه ماه سال97 نسبت به مدت مشابه سالقبل
واحد تحلیل مبین سرمایه   شرکت پتروشیمی خراسان   یک شنبه 3 تیر 1397-15:9
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
به بهانه بازگشایی پس از مجمع عمومی و تقسیم سود نقدی
واحد تحلیل مبین سرمایه   شرکت پتروشیمی خراسان   چهار شنبه 17 خرداد 1396-11:5
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 6 ماهه پتروشیمی خراسان-خراسان
سعید معزز   شرکت پتروشیمی خراسان   چهار شنبه 28 مهر 1395-14:39
0
گزارش 12 ماهه "خراسان"
علیرضا حسین پور   شرکت پتروشیمی خراسان   دو شنبه 30 فروردین 1395-17:36
0
گزارش 6 ماهه پتروشیمی خراسان
علیرضا حسین پور   شرکت پتروشیمی خراسان   سه شنبه 3 آذر 1394-11:34
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامي عام) در نماد (غشهدابح1)...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (قشرين1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت صنعتي و كشاورزي شيرين...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (قشرين1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت صنعتي و كشاورزي شيرين خ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي حمل ونقل بين المللي خليج فارس(حفارس)، داروسازي زهراوي(دزهراوي)،پتروشيمي آبادان(شپترو)،فولاد خوزستا...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (غشهداب1) سه شنبه 14 اسفند 1397-9:22

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب1) جهت برگزاري مجامع عمومي فوق‌العاده صاح...
پیغام ناظر

تعليق نماد معاملاتي (قثابت1) شنبه 11 اسفند 1397-8:48

به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت قند ثاب...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران و فعالان محترم بازار سرمايه، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به انتقال نماد معاملاتي شركت پتروشيمي خراسان (خراسان1) از...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران و فعالان محترم بازار سرمايه، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به انتقال نماد معاملاتي شركت پتروشيمي خراسان (خراسان1) از...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران و فعالان محترم بازار سرمايه، به اطلاع مي رساند؛ با توجه به انتقال نماد معاملاتي شركت پتروشيمي خراسان (خراسان1) از...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت هاي ذغال سنگ نگين طبس(كطبسح)،داروئي و بهداشتي لقمان(دلقماح)، حق تقدم استفاده نشده شركت به پرداخت ملت(پر...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 سه شنبه 7 خرداد 1392 یک شنبه 2 تیر 1392 1500 دانلود
2 چهار شنبه 31 اردیبهشت 1393 شنبه 10 خرداد 1393 2100 دانلود
3 دو شنبه 28 اردیبهشت 1394 شنبه 16 خرداد 1394 1800 دانلود
4 چهار شنبه 29 اردیبهشت 1395 یک شنبه 16 خرداد 1395 1500 دانلود
5 چهار شنبه 3 خرداد 1396 شنبه 20 خرداد 1396 1000 دانلود
6 یک شنبه 30 اردیبهشت 1397 یک شنبه 20 خرداد 1397 1400 دانلود