نماد ثعمرا ثعمرا

  • 1399/08/07
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
تحلیل تکنیکال ثعمرا
حسین علیزاده   عمران و توسعه شاهد   پنج شنبه 24 بهمن 1398-17:56
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "ثعمرا"
علیرضا حسین پور   عمران و توسعه شاهد   یک شنبه 5 اردیبهشت 1395-20:52
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه- ثعمرا
علیرضا حسین پور   عمران و توسعه شاهد   یک شنبه 1 آذر 1394-6:58
0
عمران و توسعه شاهد
علیرضا حسین پور   عمران و توسعه شاهد   دو شنبه 27 مهر 1394-11:30
0
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (ثعمرا1) چهار شنبه 23 مرداد 1398-10:2

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت، از طريق انجام حراج...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ثعمرا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت شركت عمران و توسعه شا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت شركت ع...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ مطابق با اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال، به منظور رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركت شركت ع...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ثعمرا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت شركت عمران و توسعه شا...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (ثعمرا1) سه شنبه 17 اردیبهشت 1398-10:48

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت، از طريق انجام حراج...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ثعمرا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت شركت عمران و توسعه شاهد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ثعمرا1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت شركت عمران و توسعه شا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت- گروه الف، از طريق ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت- گروه الف، از طريق...