نماد پتروشيمي زاگرس پتروشيمي زاگرس

  • 1397/08/27
  • نماد : زاگرس (پتروشيمي زاگرس)
  • آخرین قیمت : 55,200
  • حجم معاملات : 1,544,779
  • قیمت دیروز : 55,924
  • درصد تغییرات : -1.29%

زاگرس (پتروشيمي زاگرس)

نماد زاگرس
آخرین قیمت 55,200
قیمت پایانی 54,928
درصد تغییر قیمت -1.29%
تغییر قیمت -724
بالاترین قیمت 58,085
پایین ترین قیمت 53,650
قیمت دیروز 55,924
حجم 1,544,779
ارزش 84,851,793,321
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 53,128
حداکثر قیمت مجاز 58,720
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش شهریورماه 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   سه شنبه 3 مهر 1397-14:44
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با تاثیرات مثبت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 25 تیر 1397-15:19
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با تاثیرات مثبت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 25 تیر 1397-15:18
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
زاگرس-تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 6 خرداد 1397-9:49
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزارش 6 ماهه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 1 آبان 1396-11:15
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
متانول به توان دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 9 اسفند 1395-10:24
0
پیش بینی درآمد هر سهم پتروشیمی زاگرس-زاگرس
سعید معزز   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 10 بهمن 1395-15:24
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
متانول به توان دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   چهار شنبه 1 دی 1395-14:29
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افزایش سودآوری در زاگرس با احتمال افزایش نرخ دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   شنبه 13 آذر 1395-15:18
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 28 شهریور 1395-8:39
1
گزارش 3 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:17
0
گزارش 12 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 13 اردیبهشت 1395-22:24
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   چهار شنبه 19 اسفند 1394-9:54
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   شنبه 1 اسفند 1394-7:58
0
گزارش 9 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 14 دی 1394-18:9
0
پتروشیمی زاگرس
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 27 مهر 1394-11:31
0
پتروشیمی زاگرس
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 27 مهر 1394-9:56
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ليزينگ‌ خودروغدير(ولغدر)،توليدي چدن سازان (چدن)،صنايع‌شيميايي‌ سينا(شسينا)،داروسازي زاگرس فارمد پارس(ددام)، ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي قنداصفهان‌ (قصفها)،داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام)وفنرسازي‌خاور (خفنر) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (ددام) شنبه 31 شهریور 1397-9:13

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفا...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (زاگرس1) سه شنبه 27 شهریور 1397-9:40

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت پتروشيمي زاگرس (زاگرس1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت - گروه ب، از طريق انجام ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (ثزاگرس1) سه شنبه 27 شهریور 1397-9:37

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختياري (ثزاگرس1) پس از برگزاري ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (ثزاگرس1) به دليل نوسان قيمت بيش از 40 درصد در نماد اصلي طي 5 روز معاملاتي متوالي، متوقف ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 97/5/84780 مورخ 1397/05/30 اين شركت، مطابق با مصوبه مورخ 1397/05/29 کميته م...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (زشگزا1) چهار شنبه 7 شهریور 1397-10:25

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا1) پس ازافشاي اطلاعات با اهميت - گروه ب، از طر...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 8 اردیبهشت 1390 1740
2 شنبه 9 اردیبهشت 1391 دو شنبه 11 اردیبهشت 1391 2500 دانلود
3 چهار شنبه 22 خرداد 1392 یک شنبه 26 خرداد 1392 4100 دانلود
4 یک شنبه 14 اردیبهشت 1393 سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 4400 دانلود
5 دو شنبه 14 اردیبهشت 1394 چهار شنبه 16 اردیبهشت 1394 3670 دانلود
6 یک شنبه 26 اردیبهشت 1395 سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 1761 دانلود
7 چهار شنبه 20 اردیبهشت 1396 یک شنبه 24 اردیبهشت 1396 4250 دانلود
8 سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 شنبه 29 اردیبهشت 1397 7400 دانلود