نماد پتروشيمي زاگرس پتروشيمي زاگرس

  • 1397/10/26
  • نماد : زاگرس (پتروشيمي زاگرس)
  • آخرین قیمت : 52,500
  • حجم معاملات : 465,001
  • قیمت دیروز : 51,839
  • درصد تغییرات : 1.28%

زاگرس (پتروشيمي زاگرس)

نماد زاگرس
آخرین قیمت 52,500
قیمت پایانی 52,460
درصد تغییر قیمت 1.28%
تغییر قیمت 661
بالاترین قیمت 52,691
پایین ترین قیمت 52,200
قیمت دیروز 51,839
حجم 465,001
ارزش 24,393,946,098
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 49,248
حداکثر قیمت مجاز 54,430
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل شرکت پتروشیمی زاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   شنبه 1 دی 1397-11:58
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش شهریورماه 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   سه شنبه 3 مهر 1397-14:44
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با تاثیرات مثبت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 25 تیر 1397-15:19
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با تاثیرات مثبت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 25 تیر 1397-15:18
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
زاگرس-تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 6 خرداد 1397-9:49
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزارش 6 ماهه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 1 آبان 1396-11:15
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
متانول به توان دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 9 اسفند 1395-10:24
0
پیش بینی درآمد هر سهم پتروشیمی زاگرس-زاگرس
سعید معزز   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 10 بهمن 1395-15:24
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
متانول به توان دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   چهار شنبه 1 دی 1395-14:29
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افزایش سودآوری در زاگرس با احتمال افزایش نرخ دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   شنبه 13 آذر 1395-15:18
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 28 شهریور 1395-8:39
1
گزارش 3 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:17
0
گزارش 12 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 13 اردیبهشت 1395-22:24
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   چهار شنبه 19 اسفند 1394-9:54
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   شنبه 1 اسفند 1394-7:58
0
گزارش 9 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 14 دی 1394-18:9
0
پتروشیمی زاگرس
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 27 مهر 1394-11:31
0
پتروشیمی زاگرس
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 27 مهر 1394-9:56
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختياري (ثزاگرس1) پس از برگزاري ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختياري (ثزاگرس1) پس از برگزاري ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختياري (ثزاگرس1) جهت برگزاري م...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/09/20 در نمادهاي معاملاتي فراورده هاي غذايي و قند چهار محال (ق...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العا...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (زشگزا1) دو شنبه 12 آذر 1397-9:52

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ليزينگ‌ خودروغدير(ولغدر)،توليدي چدن سازان (چدن)،صنايع‌شيميايي‌ سينا(شسينا)،داروسازي زاگرس فارمد پارس(ددام)، ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي قنداصفهان‌ (قصفها)،داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام)وفنرسازي‌خاور (خفنر) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 8 اردیبهشت 1390 1740
2 شنبه 9 اردیبهشت 1391 دو شنبه 11 اردیبهشت 1391 2500 دانلود
3 چهار شنبه 22 خرداد 1392 یک شنبه 26 خرداد 1392 4100 دانلود
4 یک شنبه 14 اردیبهشت 1393 سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 4400 دانلود
5 دو شنبه 14 اردیبهشت 1394 چهار شنبه 16 اردیبهشت 1394 3670 دانلود
6 یک شنبه 26 اردیبهشت 1395 سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 1761 دانلود
7 چهار شنبه 20 اردیبهشت 1396 یک شنبه 24 اردیبهشت 1396 4250 دانلود
8 سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 شنبه 29 اردیبهشت 1397 7400 دانلود