نماد پتروشيمي زاگرس پتروشيمي زاگرس

  • 1397/12/28
  • نماد : زاگرس (پتروشيمي زاگرس)
  • آخرین قیمت : 61,910
  • حجم معاملات : 3,273,874
  • قیمت دیروز : 58,962
  • درصد تغییرات : 5.00%

زاگرس (پتروشيمي زاگرس)

نماد زاگرس
آخرین قیمت 61,910
قیمت پایانی 61,344
درصد تغییر قیمت 5.00%
تغییر قیمت 2948
بالاترین قیمت 61,910
پایین ترین قیمت 60,300
قیمت دیروز 58,962
حجم 3,273,874
ارزش 200,831,266,612
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 56,014
حداکثر قیمت مجاز 61,910
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل شرکت پتروشیمی زاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   شنبه 1 دی 1397-11:58
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش شهریورماه 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   سه شنبه 3 مهر 1397-14:44
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با تاثیرات مثبت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 25 تیر 1397-15:19
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با تاثیرات مثبت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 25 تیر 1397-15:18
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
زاگرس-تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 6 خرداد 1397-9:49
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزارش 6 ماهه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 1 آبان 1396-11:15
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
متانول به توان دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 9 اسفند 1395-10:24
0
پیش بینی درآمد هر سهم پتروشیمی زاگرس-زاگرس
سعید معزز   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 10 بهمن 1395-15:24
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
متانول به توان دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   چهار شنبه 1 دی 1395-14:29
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افزایش سودآوری در زاگرس با احتمال افزایش نرخ دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   شنبه 13 آذر 1395-15:18
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 28 شهریور 1395-8:39
1
گزارش 3 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:17
0
گزارش 12 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 13 اردیبهشت 1395-22:24
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   چهار شنبه 19 اسفند 1394-9:54
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   شنبه 1 اسفند 1394-7:58
0
گزارش 9 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 14 دی 1394-18:9
0
پتروشیمی زاگرس
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 27 مهر 1394-11:31
0
پتروشیمی زاگرس
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 27 مهر 1394-9:56
0
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (زشگزا1) دو شنبه 27 اسفند 1397-10:32

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص ن...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) نماد معاملاتي شرکت توليد و مديريت نيروگاه...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (بزاگرس1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت نيروگاه زاگرس كوثر متو...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 6...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا1) پس از ارائه اطلاعات 9 ماهه و گزارش تفسيري ا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا1) باتوجه به ابهام در اطلاعات متوقف شد. ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختياري (ثزاگرس1) پس از برگزاري ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختياري (ثزاگرس1) پس از برگزاري ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهارمحال و بختياري (ثزاگرس1) جهت برگزاري م...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ معاملات امروز سه شنبه مورخ 1397/09/20 در نمادهاي معاملاتي فراورده هاي غذايي و قند چهار محال (ق...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 8 اردیبهشت 1390 1740
2 شنبه 9 اردیبهشت 1391 دو شنبه 11 اردیبهشت 1391 2500 دانلود
3 چهار شنبه 22 خرداد 1392 یک شنبه 26 خرداد 1392 4100 دانلود
4 یک شنبه 14 اردیبهشت 1393 سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 4400 دانلود
5 دو شنبه 14 اردیبهشت 1394 چهار شنبه 16 اردیبهشت 1394 3670 دانلود
6 یک شنبه 26 اردیبهشت 1395 سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 1761 دانلود
7 چهار شنبه 20 اردیبهشت 1396 یک شنبه 24 اردیبهشت 1396 4250 دانلود
8 سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 شنبه 29 اردیبهشت 1397 7400 دانلود