نماد زاگرس زاگرس

  • 1399/08/09
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزارش 6 ماهه پتروشیمی زاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   چهار شنبه 30 مهر 1399-15:0
17
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   سه شنبه 15 مهر 1399-11:28
17
ارسال مجدد بررسی نموداری پتروشیمی زاگراس از خروجی های فیلتر 16 آبان
سیدرضا قدمگاهی   پتروشیمی زاگرس   سه شنبه 21 آبان 1398-23:48
1
بررسی نموداری زاگرس
سیدرضا قدمگاهی   پتروشیمی زاگرس   سه شنبه 21 آبان 1398-0:6
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   چهار شنبه 6 شهریور 1398-15:38
1
بررسی نموداری زاگرس
سیدرضا قدمگاهی   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 3 شهریور 1398-22:27
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل شرکت پتروشیمی زاگرس
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   شنبه 1 دی 1397-11:58
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش شهریورماه 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   سه شنبه 3 مهر 1397-14:44
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با تاثیرات مثبت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 25 تیر 1397-15:19
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با تاثیرات مثبت
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 25 تیر 1397-15:18
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
زاگرس-تایم ماهیانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 6 خرداد 1397-9:49
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی گزارش 6 ماهه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 1 آبان 1396-11:15
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
متانول به توان دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 9 اسفند 1395-10:24
0
پیش بینی درآمد هر سهم پتروشیمی زاگرس-زاگرس
سعید معزز   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 10 بهمن 1395-15:24
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
متانول به توان دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   چهار شنبه 1 دی 1395-14:29
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
افزایش سودآوری در زاگرس با احتمال افزایش نرخ دلار
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی زاگرس   شنبه 13 آذر 1395-15:18
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   یک شنبه 28 شهریور 1395-8:39
1
گزارش 3 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:17
0
گزارش 12 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 13 اردیبهشت 1395-22:24
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   چهار شنبه 19 اسفند 1394-9:54
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   شنبه 1 اسفند 1394-7:58
0
گزارش 9 ماهه "زاگرس"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 14 دی 1394-18:9
0
پتروشیمی زاگرس
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 27 مهر 1394-11:31
0
پتروشیمی زاگرس
علیرضا حسین پور   پتروشیمی زاگرس   دو شنبه 27 مهر 1394-9:56
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص ن...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (زشگزا1) یک شنبه 24 شهریور 1398-9:12

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا1) پس از برگزاري كنفرانس اطلاع رساني در خصوص ن...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1468/الف/98 مورخ 1398/05/13 اين شرکت، دوره زماني بازارگرداني سهام شركت شي...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1468/الف/98 مورخ 1398/05/13 اين شرکت، دوره زماني بازارگرداني سهام شركت شي...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ بر اساس اطلاعيه شماره 1468/الف/98 مورخ 1398/05/13 اين شرکت، دوره زماني بازارگرداني سهام شركت شي...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر (بزاگرس1) پس از افشاي اطلاعات بااهميت گروه...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر (بزاگرس1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي سا...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (زشگزا1) دو شنبه 10 تیر 1398-9:24

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد(زشگزا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري(ثزاگرس1) پس از برگزاري ...