نماد شرکت صنایع غذایی مینو شرق شرکت صنایع غذایی مینو شرق

  • 1399/03/15
  • نماد : غمينو (شرکت صنایع غذایی مینو شرق)
  • آخرین قیمت : 4,200
  • حجم معاملات : 6,999,280
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 320.00%

غمينو (شرکت صنایع غذایی مینو شرق)

نماد غمينو
آخرین قیمت 4,200
قیمت پایانی 4,200
درصد تغییر قیمت 320.00%
تغییر قیمت 3200
بالاترین قیمت 4,200
پایین ترین قیمت 4,200
قیمت دیروز 1,000
حجم 6,999,280
ارزش 29,396,976,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 22,401
حداکثر قیمت مجاز 24,759
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 2,122,512
تحلیل غمینو
هادي گلي كيكاسري   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-19:0
4
واحد تحلیل مبین سرمایه
کنفرانس اطلاع رسانی صنایع غذایی مینو شرق
واحد تحلیل مبین سرمایه   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   چهار شنبه 3 مهر 1398-10:18
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
غمینو-تایم هفتگی- تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   یک شنبه 23 مهر 1396-9:34
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
غمینو- تایم هفتگی- تعدیل نشده- مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   سه شنبه 17 مرداد 1396-10:26
1
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنايع غذائي مينو شرق -غمینو
سعید معزز   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   شنبه 18 دی 1395-10:48
0
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه صنایع غذایی مینو شرق-غمینو
سعید معزز   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   دو شنبه 24 آبان 1395-13:17
0
گزارش 12 ماهه "غمینو"
علیرضا حسین پور   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   یک شنبه 29 فروردین 1395-8:23
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "غمینو"
علیرضا حسین پور   شرکت صنایع غذایی مینو شرق   جمعه 21 اسفند 1394-5:59
0