نماد سيمان لار سبزوار سيمان لار سبزوار

  • 1397/07/01
  • نماد : سبزوا (سيمان لار سبزوار)
  • آخرین قیمت : 2,929
  • حجم معاملات : 46,751
  • قیمت دیروز : 2,790
  • درصد تغییرات : 4.98%

سبزوا (سيمان لار سبزوار)

نماد سبزوا
آخرین قیمت 2,929
قیمت پایانی 2,929
درصد تغییر قیمت 4.98%
تغییر قیمت 139
بالاترین قیمت 2,929
پایین ترین قیمت 2,929
قیمت دیروز 2,790
حجم 46,751
ارزش 136,933,679
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 2,783
حداکثر قیمت مجاز 3,075
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "سبزوا"
علیرضا حسین پور   سیمان لار سبزوار   دو شنبه 19 مهر 1395-8:26
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "سبزوا"
علیرضا حسین پور   سیمان لار سبزوار   یک شنبه 7 شهریور 1395-10:56
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
علیرضا حسین پور   سیمان لار سبزوار   پنج شنبه 24 دی 1394-15:16
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان لاز سبزوار (سبزوا1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق ا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (سبزوا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف ش...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (سبزوا1) شنبه 20 مرداد 1397-9:29

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان لار سبزوار (سبزوا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان لاز سبزوا (سبزوا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي به طور فوق ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان لاز سبزوا (سبزوا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي به طور فوق ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي (سبزوا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي به منظور برگزاري كنفرانس ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (سبزوا1)به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف شد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (سبزوا1)به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سيمان لار سبزوار متوقف ش...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو اطلاعيه شماره 74255/5/96 مورخ 04/11/1396 اين شركت به اطلاع مي رساند؛ در جلسه مورخ 03/11/1396 هيئت محترم پذيرش...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو تعليق نماد معاملاتي شركت سيمان لار سبزوار (سبزوا1) به دليل عدم افشاي به موقع اطلاعات با اه...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 سه شنبه 12 بهمن 1389 پنج شنبه 1 اردیبهشت 1390 8 دانلود
2 جمعه 1 اردیبهشت 1391 0
3 شنبه 30 فروردین 1393 0
4 یک شنبه 16 آذر 1393 0
5 چهار شنبه 23 دی 1394 0
6 سه شنبه 12 بهمن 1395 0
7 چهار شنبه 9 اسفند 1396 0