نماد سيمان لار سبزوار سيمان لار سبزوار

  • 1397/04/27
  • نماد : سبزوا (سيمان لار سبزوار)
  • آخرین قیمت : 1,360
  • حجم معاملات : 179,015
  • قیمت دیروز : 1,398
  • درصد تغییرات : -2.72%

سبزوا (سيمان لار سبزوار)

نماد سبزوا
آخرین قیمت 1,360
قیمت پایانی 1,348
درصد تغییر قیمت -2.72%
تغییر قیمت -38
بالاترین قیمت 1,420
پایین ترین قیمت 1,330
قیمت دیروز 1,398
حجم 179,015
ارزش 241,233,909
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 1,329
حداکثر قیمت مجاز 1,467
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد اتیسی
حجم مبنا 1
سبزوا درحال جمع شدن
محمدجواد شعبانی کنارمرکی   سیمان لار سبزوار   دو شنبه 25 بهمن 1395-17:44
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده)
علیرضا حسین پور   سیمان لار سبزوار   دو شنبه 19 مهر 1395-8:26
0
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/06/31 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/03/31
علیرضا حسین پور   سیمان لار سبزوار   یک شنبه 7 شهریور 1395-10:56
0
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/06/31 شرکت سيمان لار سبزوار 1)سود تقسیمی هرسهم 0 ریال 2)کاشفان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آگاهان تراز توس به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. 3)روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنا ...ادامه
علیرضا حسین پور   سیمان لار سبزوار   پنج شنبه 24 دی 1394-15:16
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان لاز سبزوا (سبزوا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي به طور فوق ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان لاز سبزوا (سبزوا1) پس از به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي به طور فوق ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي (سبزوا1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي به منظور برگزاري كنفرانس ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (سبزوا1)به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد طي 5 روز معاملاتي متوالي در نماد اصلي، متوقف شد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (سبزوا1)به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت سيمان لار سبزوار متوقف ش...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو اطلاعيه شماره 74255/5/96 مورخ 04/11/1396 اين شركت به اطلاع مي رساند؛ در جلسه مورخ 03/11/1396 هيئت محترم پذيرش...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو تعليق نماد معاملاتي شركت سيمان لار سبزوار (سبزوا1) به دليل عدم افشاي به موقع اطلاعات با اه...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند; توقف نماد معاملاتي (سبزوا) جهت رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات منتشره شركتسيمان لار سبزوارحداكثر براي 2 روز ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند; نماد معاملاتي (سبزوا)به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سيمان لار سبزوار متوقف ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند; نماد معاملاتي (سبزوا)به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سيمان لار سبزوار متوقف ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 سه شنبه 12 بهمن 1389 پنج شنبه 1 اردیبهشت 1390 8 دانلود
2 جمعه 1 اردیبهشت 1391 0
3 شنبه 30 فروردین 1393 0
4 یک شنبه 16 آذر 1393 0
5 چهار شنبه 23 دی 1394 0
6 سه شنبه 12 بهمن 1395 0
7 چهار شنبه 9 اسفند 1396 0