نماد شیشه‌ همدان‌ شیشه‌ همدان‌

  • 1399/01/20
  • نماد : كهمدا (شیشه‌ همدان‌)
  • آخرین قیمت : 2,199
  • حجم معاملات : 21,170
  • قیمت دیروز : 2,194
  • درصد تغییرات : 0.05%

كهمدا (شیشه‌ همدان‌)

نماد كهمدا
آخرین قیمت 2,199
قیمت پایانی 2,195
درصد تغییر قیمت 0.05%
تغییر قیمت 1
بالاترین قیمت 2,199
پایین ترین قیمت 2,190
قیمت دیروز 2,194
حجم 21,170
ارزش 46,546,164
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 25,803
حداکثر قیمت مجاز 28,519
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 2,074,947
برسی نموداری کهمدا
سیدرضا قدمگاهی   شیشه‌ همدان‌   دو شنبه 30 دی 1398-23:58
6
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از کنفرانس اطلاع رسانی کهمدا
واحد تحلیل مبین سرمایه   شیشه‌ همدان‌   یک شنبه 8 دی 1398-9:33
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش فعالیت خرداد ماه شیشه همدان در سال 1398
واحد تحلیل مبین سرمایه   شیشه‌ همدان‌   دو شنبه 3 تیر 1398-10:57
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کهمدا-هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   شیشه‌ همدان‌   یک شنبه 19 آذر 1396-9:31
0
گزارش 12 ماهه "کهمدا"
علیرضا حسین پور   شیشه‌ همدان‌   پنج شنبه 28 مرداد 1395-16:51
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کهمدا"- حسابرسی شده
علیرضا حسین پور   شیشه‌ همدان‌   چهار شنبه 19 خرداد 1395-8:21
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کهمدا"
علیرضا حسین پور   شیشه‌ همدان‌   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-7:5
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "کهمدا"
علیرضا حسین پور   شیشه‌ همدان‌   دو شنبه 30 فروردین 1395-17:33
0