نماد مس‌ شهیدباهنر مس‌ شهیدباهنر

  • 1398/07/02
  • نماد : فباهنر (مس‌ شهیدباهنر)
  • آخرین قیمت : 11,822
  • حجم معاملات : 4,567,224
  • قیمت دیروز : 12,345
  • درصد تغییرات : -4.24%

فباهنر (مس‌ شهیدباهنر)

نماد فباهنر
آخرین قیمت 11,822
قیمت پایانی 12,104
درصد تغییر قیمت -4.24%
تغییر قیمت -523
بالاترین قیمت 12,592
پایین ترین قیمت 11,728
قیمت دیروز 12,345
حجم 4,567,224
ارزش 55,281,211,896
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 16,737
حداکثر قیمت مجاز 18,497
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 450,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
افشای اطلاعات با اهمیت شرکت صنایع مس شهید باهنر
واحد تحلیل مبین سرمایه   مس‌ شهیدباهنر   چهار شنبه 10 مهر 1398-9:0
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
آیا احتمال حرکت صعودی فباهنر وجود دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   مس‌ شهیدباهنر   یک شنبه 14 بهمن 1397-10:37
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
همبستگی مثبت بین قیمت جهانی مس و EPS فباهنر
واحد تحلیل مبین سرمایه   مس‌ شهیدباهنر   یک شنبه 11 تیر 1396-9:58
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) مس شهید باهنر-فباهنر
سعید معزز   مس‌ شهیدباهنر   سه شنبه 17 اسفند 1395-13:24
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم صنایع مس شهید باهنر-فباهنر
سعید معزز   مس‌ شهیدباهنر   شنبه 23 بهمن 1395-15:55
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "فباهنر"
علیرضا حسین پور   مس‌ شهیدباهنر   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:21
1
گزارش 12 ماهه "فباهنر"
علیرضا حسین پور   مس‌ شهیدباهنر   یک شنبه 26 اردیبهشت 1395-7:11
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "فباهنر"
علیرضا حسین پور   مس‌ شهیدباهنر   جمعه 21 اسفند 1394-6:24
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "فباهنر"
علیرضا حسین پور   مس‌ شهیدباهنر   شنبه 1 اسفند 1394-8:16
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "فباهنر"
علیرضا حسین پور   مس‌ شهیدباهنر   سه شنبه 29 دی 1394-10:8
0
صنایع مس شهید باهنر
علیرضا حسین پور   مس‌ شهیدباهنر   چهار شنبه 29 مهر 1394-10:12
0
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت مس‌ شهيدباهنر (فباهنر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصور...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سبحان دارو(دسبحان)،نفت پارس(شنفت)،صنايع مس شهيد باهنر(فباهنر)، بيمه ما(ما)، ليزينگ ايرانيان(وايران)پس از بر...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت مس‌ شهيدباهنر (فباهنر1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حرا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)،صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس)،سيمان‌ دورود (سدور)،كمباين‌ سازي‌ ايران‌ (تكمبا)،ايرا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت مس‌ شهيدباهنر (فباهنر1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار د...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كالسيمين(فاسمين)،سيمان خوزستان(سخوز)،صنايع مس شهيد باهنر(فباهنر)،كارخانجات داروپخش(دارو)پس از برگزاري مجمع ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي صنايع مس شهيد باهنر(فباهنر)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه،سرمايه گذاري ني...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي گروه توليدي مهرام(غمهرا)،معدني و صنعتي گل گهر(كگل) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت صنايع مس شهيد باهنر(فباهنر)با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم متوقف شد. مديريت عمليات بازارشركت بورس اوراق ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي مديريت سرمايه گذاري اميد(واميد)،فراورده هاي نسوز ايران(كفرا)،سيمان بجنورد(سبجنو)،صنايع مس شهيد باهنر(فباهنر)...