نماد کالسیمین‌ کالسیمین‌

  • 1399/04/19
  • نماد : فاسمين (کالسیمین‌)
  • آخرین قیمت : 6,399
  • حجم معاملات : 1,137,295
  • قیمت دیروز : 6,504
  • درصد تغییرات : -2.01%

فاسمين (کالسیمین‌)

نماد فاسمين
آخرین قیمت 6,399
قیمت پایانی 6,373
درصد تغییر قیمت -2.01%
تغییر قیمت -131
بالاترین قیمت 6,460
پایین ترین قیمت 6,244
قیمت دیروز 6,504
حجم 1,137,295
ارزش 7,247,630,922
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 67,070
حداکثر قیمت مجاز 74,110
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 800,000
تحلیل تکنیکال فاسمین
محسن سلیمانی   کالسیمین‌   پنج شنبه 15 خرداد 1399-22:23
1
تحلیل فاسمین
فاطمه دریجانی   کالسیمین‌   پنج شنبه 15 خرداد 1399-9:7
4
بررسی نماد فاسمین
ادریس بذرافشان   کالسیمین‌   سه شنبه 12 فروردین 1399-19:13
3
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی شرکت کالسیمین (فاسمین)
واحد تحلیل مبین سرمایه   کالسیمین‌   دو شنبه 4 فروردین 1399-18:23
8
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی روند حرکتی نماد فاسمین
واحد تحلیل مبین سرمایه   کالسیمین‌   پنج شنبه 8 اسفند 1398-12:29
12
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی نمودار فاسمین و اهداف اولیه
واحد تحلیل مبین سرمایه   کالسیمین‌   یک شنبه 6 بهمن 1398-8:41
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش اسفندماه فاسمین
واحد تحلیل مبین سرمایه   کالسیمین‌   سه شنبه 6 فروردین 1398-9:40
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش تیرماه فاسمین
واحد تحلیل مبین سرمایه   کالسیمین‌   پنج شنبه 4 مرداد 1397-21:31
0
خرید ۷۰ هزار تن خاک کم‌عیار انگوران توسط کالسیمین
مجید ششمانی   کالسیمین‌   یک شنبه 2 اردیبهشت 1397-12:19
0
پیش بینی درآمد هر سهم کالسیمین-فاسمین
سعید معزز   کالسیمین‌   چهار شنبه 29 دی 1395-8:59
0
گروه معدنی
رسول امانلو   کالسیمین‌   شنبه 20 شهریور 1395-22:45
0
شفاف سازی فاسمین در خصوص تعدیل بودجه
سعید معزز   کالسیمین‌   دو شنبه 11 مرداد 1395-9:53
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "فاسمین"
علیرضا حسین پور   کالسیمین‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:33
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "فاسمین"
علیرضا حسین پور   کالسیمین‌   جمعه 21 اسفند 1394-6:42
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "فاسمین"
علیرضا حسین پور   کالسیمین‌   یک شنبه 16 اسفند 1394-10:3
1
فاسمین فراموش شده
حسین اصلان پنجه   کالسیمین‌   جمعه 2 بهمن 1394-12:25
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "فاسمین"
علیرضا حسین پور   کالسیمین‌   چهار شنبه 30 دی 1394-16:51
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه - فاسمین
علیرضا حسین پور   کالسیمین‌   دو شنبه 2 آذر 1394-10:34
0
فاسمین در واچینگ لیست تکنیکالیستها
حسین اصلان پنجه   کالسیمین‌   شنبه 16 آبان 1394-15:10
0
کالسیمین (فاسمین)
علیرضا حسین پور   کالسیمین‌   شنبه 9 آبان 1394-13:55
0