نماد پتروشيمي فناوران پتروشيمي فناوران

  • 1397/12/28
  • نماد : شفن (پتروشيمي فناوران)
  • آخرین قیمت : 53,990
  • حجم معاملات : 52,522
  • قیمت دیروز : 54,812
  • درصد تغییرات : -1.50%

شفن (پتروشيمي فناوران)

نماد شفن
آخرین قیمت 53,990
قیمت پایانی 54,731
درصد تغییر قیمت -1.50%
تغییر قیمت -822
بالاترین قیمت 57,549
پایین ترین قیمت 53,660
قیمت دیروز 54,812
حجم 52,522
ارزش 2,862,516,817
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 52,072
حداکثر قیمت مجاز 57,552
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 200,365
واحد تحلیل مبین سرمایه
افزایش تقاضای متانول پوششی برای افزایش ظرفیت عرضه
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی فناوران   دو شنبه 5 آذر 1397-17:21
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی تحلیل حساسیت EPS شفن و زاگرس نسبت به نرخ جهانی متانول
واحد تحلیل مبین سرمایه   پتروشیمی فناوران   سه شنبه 15 فروردین 1396-11:32
0
پیش بینی درآمد هر سهم پتروشیمی فناوران-شفن
سعید معزز   پتروشیمی فناوران   شنبه 2 بهمن 1395-13:15
0
گزارش 12 ماهه "شفن"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی فناوران   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-7:8
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "شفن"
علیرضا حسین پور   پتروشیمی فناوران   یک شنبه 12 اردیبهشت 1395-11:18
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه - شفن
علیرضا حسین پور   پتروشیمی فناوران   یک شنبه 1 آذر 1394-7:4
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه - شفن
علیرضا حسین پور   پتروشیمی فناوران   یک شنبه 24 آبان 1394-7:38
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي فناوران (شفن)،معدني‌ املاح‌ ايران‌ (شاملا) ،ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس)،خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفو...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت پتروشيمي فناوران (شفن1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار د...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت پتروشيمي فناوران (شفن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصور...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه‌صنعتي ‌سپاهان‌(فسپا)و پتروشيمي فناوران (شفن) باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام و اطلاعيه منتشر...
پیغام ناظر

تعليق نماد معاملاتي(شفن) یک شنبه 30 اردیبهشت 1397-9:13

به اطلاع مي رساند،‌نماد معاملاتي شركت پتروشيمي فن آوران(شفن)به منظور بررسي وضعيت شفافيت اطلاعاتي ناشر تعليق شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي فناوران(شفن) و سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌(وبيمه)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدو...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت پتروشيمي فناوران(شفن1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت ...
پیغام ناظر

حراج مجدد نماد معاملاتي(شفن) چهار شنبه 27 دی 1396-9:15

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت پتروشيمي فن آوران(شفن)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي ‌فن آوران(شفن)،كارخانجات توليدي شهيد قندي(بكام)و ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌‌(فملي)با توجه به افشاي اطلا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي لنت ترمز ايران(خلنت)،پتروشيمي فن آوران(شفن)، صنعتي آما (فاما) ،بيمه ملت(ملت) ،دارويي و بهداشتي لقمان(دلقما)...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 دو شنبه 24 تیر 1387 سه شنبه 1 مرداد 1387 1400 دانلود
2 شنبه 27 تیر 1388 پنج شنبه 1 مرداد 1388 900 دانلود
3 شنبه 26 تیر 1389 شنبه 2 مرداد 1389 800 دانلود
4 سه شنبه 28 تیر 1390 جمعه 1 مهر 1390 1200 دانلود
5 یک شنبه 11 تیر 1391 سه شنبه 10 مرداد 1391 2000 دانلود
6 سه شنبه 25 تیر 1392 شنبه 2 شهریور 1392 5600 دانلود
7 چهار شنبه 18 تیر 1393 دو شنبه 17 شهریور 1393 7500 دانلود
8 دو شنبه 15 تیر 1394 پنج شنبه 1 مرداد 1394 4500 دانلود
9 شنبه 26 تیر 1395 جمعه 1 مرداد 1395 2100 دانلود
10 شنبه 31 تیر 1396 یک شنبه 1 مرداد 1396 2750 دانلود
11 شنبه 30 تیر 1397 دو شنبه 1 مرداد 1397 5000 دانلود