نماد بانك تجارت بانك تجارت

  • 1397/12/22
  • نماد : وتجارت (بانك تجارت)
  • آخرین قیمت : 351
  • حجم معاملات : 351
  • قیمت دیروز : 351
  • درصد تغییرات : 0.00%

وتجارت (بانك تجارت)

نماد وتجارت
آخرین قیمت 351
قیمت پایانی 351
درصد تغییر قیمت 0.00%
تغییر قیمت 0
بالاترین قیمت 351
پایین ترین قیمت 351
قیمت دیروز 351
حجم 351
ارزش 351
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 334
حداکثر قیمت مجاز 368
اطلاعات کلی نماد
تابلو 1
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش آبان ماه وتجارت
واحد تحلیل مبین سرمایه   بانک تجارت   سه شنبه 6 آذر 1397-9:49
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
رشد 24 درصدی درآمدهای بانک تجارت
واحد تحلیل مبین سرمایه   بانک تجارت   دو شنبه 7 آبان 1397-11:14
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش سه ماهه 97 بانک تجارت
واحد تحلیل مبین سرمایه   بانک تجارت   دو شنبه 1 مرداد 1397-8:23
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
موج برکناری مدیران عامل بانک‌ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   بانک تجارت   یک شنبه 3 دی 1396-11:56
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
احتمال تمدید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها
واحد تحلیل مبین سرمایه   بانک تجارت   یک شنبه 10 اردیبهشت 1396-10:17
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم در سال 96 بانک تجارت-وتجارت
سعید معزز   بانک تجارت   یک شنبه 1 اسفند 1395-7:51
0
هفته آینده بخشی از بدهی دولت به بانکها تعیین تکلیف می شود.
محمدرضا قاسمی   بانک تجارت   چهار شنبه 20 بهمن 1395-10:45
0
تعدیل سرخ فوق سنگین در وتجارت
فرزاد زه کمان   بانک تجارت   جمعه 24 دی 1395-15:4
0
اصلاحیه 7 بندی بانک مرکزی بر صورت های مالی بانک تجارت
محمدرضا قاسمی   بانک تجارت   یک شنبه 25 مهر 1395-10:14
1
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم بانک تجارت برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29
سعید معزز   بانک تجارت   سه شنبه 19 مرداد 1395-8:34
0
زمانبندی پرداخت سود 12 ماهه منتهی به 94/12/29 وتجارت
سعید معزز   بانک تجارت   یک شنبه 27 تیر 1395-15:0
0
خبر فوری مدیر امور سرمایه گذاری بانک تجارت
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   بانک تجارت   شنبه 12 تیر 1395-11:8
1
پاسخ بانک تجارت به 6 سئوال سازمان بورس در مورد صورتهای مالی سال قبل
سعید معزز   بانک تجارت   سه شنبه 8 تیر 1395-10:9
0
گزارش 12ماهه حسابرسی نشده بانک تجارت
مجید ششمانی   بانک تجارت   شنبه 22 خرداد 1395-8:15
0
گزارش 12 ماهه "وتجارت"
علیرضا حسین پور   بانک تجارت   پنج شنبه 20 خرداد 1395-23:34
0
شنیده ها از بانک تجارت
مهران جعفری   بانک تجارت   دو شنبه 6 اردیبهشت 1395-13:30
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "وتجارت"
علیرضا حسین پور   بانک تجارت   یک شنبه 5 اردیبهشت 1395-10:24
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "وتجارت"
علیرضا حسین پور   بانک تجارت   سه شنبه 25 اسفند 1394-7:15
1
گزارش 6 ماهه وتجارت
مجید ششمانی   بانک تجارت   شنبه 16 آبان 1394-8:15
0
عملکرد ۶ ماهه بانک تجارت
علیرضا حسین پور   بانک تجارت   شنبه 16 آبان 1394-7:22
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت بانك تجارت(وتجارت) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حر...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت بانك تجارت (وتجارت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت ح...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي بانك پارسيان(وپارس)،بانك تجارت(وتجارت)،گروه دارويي البرز(والبر)،سرمايه گذاري خوارزمي(وخارزم)باتوجه به تغيير...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي بانك تجارت(وتجارت)،بانك ملت(وبملت)،گروه مپنا(رمپنا)،سيمان شرق(سشرق)،صنايع جوشكاب يزد(بكاب)با محدوديت نوسان ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پست بانك ايران(وپست)،بانك تجارت(وتجارت)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر تصويب صورت هاي...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (وتجارت) دو شنبه 6 فروردین 1397-11:4

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت بانك تجارت(وتجارت)پس از رفع تعليق-برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي-افشاي اطلاعات با اهميت گروه...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركتهاي بانك تجارت(وتجارت)،بانك انصار(وانصار)،گروه مپنا(رمپنا)،پارس دارو(دپارس)،بانك خاورميا...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي وتجارت یک شنبه 28 خرداد 1396-10:49

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت بانك تجارت(وتجارت) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت مديره با محدوديت نوس...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركتهاي صنايع كاغذ سازي كاوه (چكاوه)،نفت پارس(شنفت) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به من...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي وتجارت دو شنبه 2 اسفند 1395-11:29

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت بانك تجارت(وتجارت) با توجه به اعلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1396/12/29،بدون محدوديت نوسان قيمت ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 31 تیر 1385 سه شنبه 20 مرداد 1388 0 دانلود
2 یک شنبه 31 تیر 1386 0
3 دو شنبه 31 تیر 1387 0
4 چهار شنبه 31 تیر 1388 215
5 چهار شنبه 30 تیر 1389 250
6 چهار شنبه 29 تیر 1390 50
7 شنبه 31 تیر 1391 یک شنبه 15 مرداد 1391 100 دانلود
8 دو شنبه 31 تیر 1392 شنبه 5 مرداد 1392 210 دانلود
9 سه شنبه 31 تیر 1393 چهار شنبه 1 مرداد 1393 170 دانلود
10 سه شنبه 30 تیر 1394 چهار شنبه 31 تیر 1394 10 دانلود
11 دو شنبه 26 مهر 1395 0
12 شنبه 31 تیر 1396 0
13 دو شنبه 29 مرداد 1397 0