نماد قند نيشابور قند نيشابور

  • 1397/09/24
  • نماد : قنيشا (قند نيشابور)
  • آخرین قیمت : 4,231
  • حجم معاملات : 1,101,729
  • قیمت دیروز : 4,030
  • درصد تغییرات : 4.99%

قنيشا (قند نيشابور)

نماد قنيشا
آخرین قیمت 4,231
قیمت پایانی 4,160
درصد تغییر قیمت 4.99%
تغییر قیمت 201
بالاترین قیمت 4,231
پایین ترین قیمت 4,080
قیمت دیروز 4,030
حجم 1,101,729
ارزش 4,583,735,970
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 3,829
حداکثر قیمت مجاز 4,231
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 124,069
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 قند نیشابور-قنیشا
سعید معزز   قند نیشابور   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:33
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "قنیشا"
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   شنبه 17 مهر 1395-15:41
0
قنیشا از دید تکنیکال
محمدحسین زاهدی   قند نیشابور   شنبه 27 شهریور 1395-14:1
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "قنیشا"
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   پنج شنبه 28 مرداد 1395-0:43
0
واکنش به کف کانال
محمدحسین زاهدی   قند نیشابور   چهار شنبه 30 تیر 1395-12:46
1
قنیشا
محمدحسین زاهدی   قند نیشابور   سه شنبه 29 تیر 1395-12:57
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "قنیشا"
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   دو شنبه 28 تیر 1395-17:20
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "قنیشا"
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   یک شنبه 19 اردیبهشت 1395-22:43
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "قنیشا"
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   سه شنبه 31 فروردین 1395-8:33
0
گزارش 12 ماهه "قنیشا"- حسابرسی شده
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   پنج شنبه 10 دی 1394-16:32
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي قند نيشابور(قنيشا)و پست بانك ايران(وپست)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به منظور انتخاب...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت لابراتوارهاي رازك(درازكح)و نماد معاملاتي شركت قند نيشابور (قنيشا)باتوجه به عدم كشف قيمت در ...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت قند نيشابور (قنيشا1)، با توجه به ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت قند نيشابور (قنيشا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت ح...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت قند نيشابور (قنيشا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت ح...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه صنعتي سپاهان(فسپا)،كارخانجات قند قزوين(قزوين)،شكر شاهرود(قشكر)،قند نيشابور(قنيشا)،فرآورده هاي نسوز آذر...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت قند نيشابور (قنيشا1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي معادن بافق(كبافق)،قند نيشابور(قنيشا)،پمپ سازي ايران(تپمپي)،شكر شاهرود(قشكر)،ايران تاير(پتاير)،پتروشيم ي آباد...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي قند نيشابور (قنيشا)،سيمان كردستان (سكرد)،سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(وتوكا)،معدني دماوند (كدما)،سيمان صوفيان(سصو...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت قند نيشابور (قنيشا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز معا...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 31 تیر 1368 400
2 یک شنبه 31 تیر 1369 486
3 دو شنبه 31 تیر 1370 300
4 چهار شنبه 24 تیر 1371 300
5 چهار شنبه 30 دی 1371 300
6 چهار شنبه 15 دی 1372 1500
7 جمعه 30 دی 1373 3000
8 یک شنبه 24 دی 1374 یک شنبه 30 اردیبهشت 1375 2700
9 چهار شنبه 26 دی 1375 1000
10 چهار شنبه 24 دی 1376 1500
11 شنبه 26 دی 1377 2200
12 شنبه 25 دی 1378 2800
13 چهار شنبه 21 دی 1379 1700
14 دو شنبه 24 دی 1380 1800
15 شنبه 28 دی 1381 1350
16 دو شنبه 29 دی 1382 800
17 سه شنبه 27 بهمن 1383 250
18 چهار شنبه 27 دی 1385 275
19 یک شنبه 30 دی 1386 شنبه 2 شهریور 1387 550 دانلود
20 شنبه 28 دی 1387 100
21 دو شنبه 28 دی 1388 0
22 یک شنبه 26 دی 1389 یک شنبه 15 خرداد 1390 100 دانلود
23 چهار شنبه 21 دی 1390 چهار شنبه 1 شهریور 1391 200 دانلود
24 چهار شنبه 27 دی 1391 جمعه 1 شهریور 1392 400 دانلود
25 شنبه 7 دی 1392 چهار شنبه 1 مرداد 1393 320 دانلود
26 سه شنبه 9 دی 1393 شنبه 16 خرداد 1394 70 دانلود
27 چهار شنبه 23 دی 1394 0
28 یک شنبه 26 دی 1395 دو شنبه 16 اسفند 1395 5 دانلود
29 سه شنبه 26 دی 1396 چهار شنبه 16 خرداد 1397 36 دانلود