نماد قند نیشابور قند نیشابور

  • 1399/03/05
  • نماد : قنيشا (قند نیشابور)
  • آخرین قیمت : 8,817
  • حجم معاملات : 339,370
  • قیمت دیروز : 9,184
  • درصد تغییرات : -3.96%

قنيشا (قند نیشابور)

نماد قنيشا
آخرین قیمت 8,817
قیمت پایانی 8,820
درصد تغییر قیمت -3.96%
تغییر قیمت -364
بالاترین قیمت 8,999
پایین ترین قیمت 8,817
قیمت دیروز 9,184
حجم 339,370
ارزش 2,993,196,219
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 35,169
حداکثر قیمت مجاز 38,869
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,350,658
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 قند نیشابور-قنیشا
سعید معزز   قند نیشابور   سه شنبه 29 فروردین 1396-15:33
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "قنیشا"
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   شنبه 17 مهر 1395-15:41
0
قنیشا از دید تکنیکال
محمدحسین زاهدی   قند نیشابور   شنبه 27 شهریور 1395-14:1
1
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "قنیشا"
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   پنج شنبه 28 مرداد 1395-0:43
0
واکنش به کف کانال
محمدحسین زاهدی   قند نیشابور   چهار شنبه 30 تیر 1395-12:46
1
قنیشا
محمدحسین زاهدی   قند نیشابور   سه شنبه 29 تیر 1395-12:57
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "قنیشا"
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   دو شنبه 28 تیر 1395-17:20
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "قنیشا"
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   یک شنبه 19 اردیبهشت 1395-22:43
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "قنیشا"
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   سه شنبه 31 فروردین 1395-8:33
0
گزارش 12 ماهه "قنیشا"- حسابرسی شده
علیرضا حسین پور   قند نیشابور   پنج شنبه 10 دی 1394-16:32
0