نماد آبسال‌ آبسال‌

  • 1398/06/27
  • نماد : لابسا (آبسال‌)
  • آخرین قیمت : 26,189
  • حجم معاملات : 777,431
  • قیمت دیروز : 27,567
  • درصد تغییرات : -5.00%

لابسا (آبسال‌)

نماد لابسا
آخرین قیمت 26,189
قیمت پایانی 26,279
درصد تغییر قیمت -5.00%
تغییر قیمت -1378
بالاترین قیمت 27,149
پایین ترین قیمت 26,189
قیمت دیروز 27,567
حجم 777,431
ارزش 20,430,454,635
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 26,189
حداکثر قیمت مجاز 28,945
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 144,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   آبسال‌   یک شنبه 9 تیر 1398-15:54
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
آبسال-تعدیل شده- هفتگی- مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   آبسال‌   یک شنبه 26 آذر 1396-8:39
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
آبسال در تایم روزانه
واحد تحلیل مبین سرمایه   آبسال‌   چهار شنبه 16 فروردین 1396-10:17
0
پیش بینی درآمد هر سهم آبسال-لابسا
سعید معزز   آبسال‌   سه شنبه 28 دی 1395-15:52
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "لابسا"
علیرضا حسین پور   آبسال‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:2
0
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه لابسا برای سال مالی منتهی به 29/12/94
سعید معزز   آبسال‌   شنبه 26 تیر 1395-14:34
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 12 ماهه "لابسا"
علیرضا حسین پور   آبسال‌   چهار شنبه 19 خرداد 1395-8:19
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "لابسا"
علیرضا حسین پور   آبسال‌   جمعه 10 اردیبهشت 1395-8:46
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "لابسا"
علیرضا حسین پور   آبسال‌   شنبه 1 اسفند 1394-7:39
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه
علیرضا حسین پور   آبسال‌   پنج شنبه 1 بهمن 1394-12:1
0
آبسال ( لابسا )
علیرضا حسین پور   آبسال‌   یک شنبه 3 آبان 1394-14:34
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي آبسال(لابسا)، صنعتي سپنتا(فپنتا)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي آبسال(لابسا)، بيمه پارسيان(پارسيان)با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت ك...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت آبسال‌ (لابسا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت آبسال‌ (لابسا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، تا پايان جلسه معاملاتي در وضعيت سفارش گيري قرار مي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان اصفهان(سصفها)،بهنوش ايران(غبهنوش)،آبسال(لابسا) باتوجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه م...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(لابسا) یک شنبه 19 اسفند 1397-9:15

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت آبسال(لابسا) باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آم...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت آبسال‌ (لابسا1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت آبسال‌ (لابسا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت آبسال‌ (لابسا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت آبسال(لابسا)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام و اطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان قيمت آم...