نماد كابل‌ البرز كابل‌ البرز

  • 1398/03/01
  • نماد : بالبر (كابل‌ البرز)
  • آخرین قیمت : 4,550
  • حجم معاملات : 774,552
  • قیمت دیروز : 4,334
  • درصد تغییرات : 4.98%

بالبر (كابل‌ البرز)

نماد بالبر
آخرین قیمت 4,550
قیمت پایانی 4,550
درصد تغییر قیمت 4.98%
تغییر قیمت 216
بالاترین قیمت 4,550
پایین ترین قیمت 4,548
قیمت دیروز 4,334
حجم 774,552
ارزش 3,524,208,600
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 4,118
حداکثر قیمت مجاز 4,550
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 148,456
واحد تحلیل مبین سرمایه
بالبر-آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   کابل‌ البرز   یک شنبه 3 دی 1396-10:39
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بالبر-تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   کابل‌ البرز   شنبه 29 مهر 1396-10:52
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
✏️ نمودار بالا بالیر در تایم ماهیانه می باشد.نکات ذیل در مورد سهم قابل ذکر است.
واحد تحلیل مبین سرمایه   کابل‌ البرز   یک شنبه 15 مرداد 1396-8:53
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بالبر-تایم ماهیانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   کابل‌ البرز   شنبه 27 خرداد 1396-9:35
0
بالبر در محدوده حمایتی قوی
شهرزاد طراحی   کابل‌ البرز   چهار شنبه 18 اسفند 1395-13:57
4
تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31شرکت کابل البرز
سعید معزز   کابل‌ البرز   سه شنبه 10 اسفند 1395-11:6
0
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کابل البرز-بالبر
سعید معزز   کابل‌ البرز   چهار شنبه 27 بهمن 1395-11:24
0
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت کابل البرز-بالبر
سعید معزز   کابل‌ البرز   سه شنبه 28 دی 1395-14:37
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "بالبر"
علیرضا حسین پور   کابل‌ البرز   چهار شنبه 24 شهریور 1395-8:5
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "بالبر"
علیرضا حسین پور   کابل‌ البرز   دو شنبه 4 مرداد 1395-10:28
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "بالبر"
علیرضا حسین پور   کابل‌ البرز   دو شنبه 28 دی 1394-16:7
0
کابل البرز گزارش 12 ماهه
علیرضا حسین پور   کابل‌ البرز   یک شنبه 22 آذر 1394-10:8
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت كابل‌ البرز (بالبر1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت كابل‌ البرز (بالبر1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)، گلوكوزان(غگل)،شكر(قشكر)، سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر(وتوس)، گ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كابل البرز(بالبر)،ايران تاير(پتاير)،گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول)،سرمايه گذاري نفت گاز و پترو...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كابل‌ البرز (بالبر1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خ...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كابل‌ البرز (بالبر1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كابل البرز(بالبر)،حق تقدم شركت توليد فييبر ايران(چفيبرح)و حق تقدم استفاده نشده شركت دارويي و بهداشتي لقمان(دلقما...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كابل البرز (بالبر)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آم...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي پالايش نفت تبريز(شبريز)، پالايش نفت بندرعباس(شبندر)با توجه به اعلام پيش بيني درامد هر سهم سال مالي منتهي به...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي بالبر یک شنبه 8 اسفند 1395-10:39

به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت كابل البرز (بالبر) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 چهار شنبه 30 دی 1371 113
2 پنج شنبه 30 دی 1372 103
3 جمعه 30 دی 1373 319
4 دو شنبه 18 دی 1374 دو شنبه 23 بهمن 1374 3000
5 یک شنبه 16 دی 1375 3000
6 یک شنبه 7 دی 1376 دو شنبه 18 خرداد 1377 3315
7 شنبه 26 دی 1377 2200
8 یک شنبه 26 دی 1378 سه شنبه 11 مرداد 1379 2000
9 شنبه 24 دی 1379 شنبه 20 اسفند 1379 2401
10 شنبه 15 دی 1380 2500
11 چهار شنبه 27 آذر 1381 1500
12 شنبه 27 دی 1382 1600
13 سه شنبه 29 دی 1383 شنبه 3 اردیبهشت 1384 450 دانلود
14 دو شنبه 10 بهمن 1384 0
15 شنبه 30 دی 1385 0
16 شنبه 6 بهمن 1386 0
17 یک شنبه 29 دی 1387 0
18 یک شنبه 27 دی 1388 0
19 سه شنبه 28 دی 1389 0
20 چهار شنبه 28 دی 1390 0
21 پنج شنبه 28 دی 1391 0
22 شنبه 28 دی 1392 0
23 یک شنبه 28 دی 1393 0
24 چهار شنبه 2 دی 1394 0
25 سه شنبه 28 دی 1395 0
26 چهار شنبه 13 دی 1396 0
27 شنبه 29 دی 1397 0