نماد شکلر شکلر

  • 1399/08/11
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
تحلیل تکنیکال شکلر
محسن سلیمانی   نیروکلر   شنبه 31 خرداد 1399-1:4
9
درخواست تحلیل
محمد فروزنده   نیروکلر   دو شنبه 26 خرداد 1399-18:54
1
شفاف سازی شکلر
سعید معزز   نیروکلر   چهار شنبه 12 آبان 1395-9:26
0
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت نيروکلر - شکلر
سعید معزز   نیروکلر   سه شنبه 2 شهریور 1395-15:21
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "شکلر"
علیرضا حسین پور   نیروکلر   سه شنبه 2 شهریور 1395-9:17
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "شکلر"
علیرضا حسین پور   نیروکلر   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:1
0
تحلیل تکنیکال شکلر
جمال نیاززاده نخعی   نیروکلر   یک شنبه 6 تیر 1395-9:4
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "شکلر"
علیرضا حسین پور   نیروکلر   سه شنبه 31 فروردین 1395-23:19
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شکلر"
علیرضا حسین پور   نیروکلر   دو شنبه 9 فروردین 1395-8:35
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه- "شکلر"
علیرضا حسین پور   نیروکلر   چهار شنبه 30 دی 1394-10:13
0