نماد آزمايش‌ آزمايش‌

رئیس مجلس ضمن بازدید از کارخانه شرکت فرابورسی آزمایش در مرودشت وعده داد از طریق قوه قضاییه و وزارتخانه‌های ذیربط برای ساماندهی این کارخانه پیگیری خواهد کرد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   آزمایش‌   یک شنبه 16 مهر 1396-10:17
0
شرکت آزمایش که قادر به دریافت مجوز افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نشده ، به وزیران صنعت و اقتصاد نامه نوشت و خواهان مساعدت شد.
محمدرضا قاسمی   آزمایش‌   دو شنبه 20 دی 1395-10:35
0
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش(لازما)
سعید معزز   آزمایش‌   سه شنبه 18 آبان 1395-11:40
0
زمان مجمع سالانه آزمایش/ فعلا" خبری از افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی نیست
سعید معزز   آزمایش‌   شنبه 15 آبان 1395-8:22
0
تکلیف افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی شرکت آزمایش از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بزودی توسط سازمان بورس مشخص می شود.
محمد عبداله آبادی   آزمایش‌   یک شنبه 24 مرداد 1395-7:49
0
لازما
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   آزمایش‌   سه شنبه 8 تیر 1395-14:57
1
گاهی به گزارش حسابرس "لازما" به دليل عدم ارزيابي سرمايه گذاري هاي بلند مدت نزد شرکت ها براساس آخرين وضعيت آنها، قابليت بازيافت سرمايه گذاريهاي ياد شده مشخص نمي باشد... نتايج عمليات شرکت اصلي و شرکت کارخانه هاي صنعتي مرودشت طي سنوات اخير منجر به زيان شده،به طوري که زيان انباشته شرکت اصلي در ت ...ادامه
علیرضا حسین پور   آزمایش‌   چهار شنبه 6 آبان 1394-6:58
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، از ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (لازما1) چهار شنبه 17 مرداد 1397-9:40

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، از ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لازما1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت كارخانه هاي صنعتي آزم...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحب...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (لازما1) دو شنبه 7 اسفند 1396-10:2

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحب...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (لازما1) سه شنبه 10 بهمن 1396-9:59

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش در نماد(لازما1) پس از اعلام تنفس در مجمع عمومي عادي ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش در نماد(لازما1) پس از اعلام تنفس در مجمع عمومي عادي...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ قيمت گذاري سهم هاي نمادهاي معاملاتي قابل بازگشايي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي معاملاتي شرکت هاي اعتب...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل