نماد آزمايش‌ آزمايش‌

واحد تحلیل مبین سرمایه
وعده رئیس مجلس برای رسیدگی به وضعیت شرکت آزمایش
واحد تحلیل مبین سرمایه   آزمایش‌   یک شنبه 16 مهر 1396-10:17
0
آزمایش برای افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی به دو وزیر نامه داد.
محمدرضا قاسمی   آزمایش‌   دو شنبه 20 دی 1395-10:35
0
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش(لازما)
سعید معزز   آزمایش‌   سه شنبه 18 آبان 1395-11:40
0
زمان مجمع سالانه آزمایش/ فعلا" خبری از افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی نیست
سعید معزز   آزمایش‌   شنبه 15 آبان 1395-8:22
0
تکلیف افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی "لازما" بزودی مشخص می شود
محمد عبداله آبادی   آزمایش‌   یک شنبه 24 مرداد 1395-7:49
0
لازما
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   آزمایش‌   سه شنبه 8 تیر 1395-14:57
1
آزمایش (لازما)
علیرضا حسین پور   آزمایش‌   چهار شنبه 6 آبان 1394-6:58
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1326/الف/97 مورخ 1397/08/02 اين شرکت، شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن (سهامي ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1326/الف/97 مورخ 1397/08/02 اين شرکت، ميزان 2/52 درصد (دو مميز پنجاه و دو صدم...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1326/الف/97 مورخ 1397/08/02 اين شرکت، ميزان 2/52 درصد (دو مميز پنجاه و دو صد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو بيانيه شماره 1326/الف/97 مورخ 1397/08/02 اين شرکت، ميزان 2/52 درصد (دو مميز پنجاه و دو صدم...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 97/5/84780 مورخ 1397/05/30 اين شركت، مطابق با مصوبه مورخ 1397/05/29 کميته م...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، از ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (لازما1) چهار شنبه 17 مرداد 1397-9:40

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، از ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لازما1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت كارخانه هاي صنعتي آزم...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحب...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (لازما1) دو شنبه 7 اسفند 1396-10:2

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحب...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل