نماد آزمايش‌ آزمايش‌

رئیس مجلس ضمن بازدید از کارخانه شرکت فرابورسی آزمایش در مرودشت وعده داد از طریق قوه قضاییه و وزارتخانه‌های ذیربط برای ساماندهی این کارخانه پیگیری خواهد کرد.
واحد تحلیل مبین سرمایه   آزمایش‌   یک شنبه 16 مهر 1396-10:17
0
شرکت آزمایش که قادر به دریافت مجوز افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نشده ، به وزیران صنعت و اقتصاد نامه نوشت و خواهان مساعدت شد.
محمدرضا قاسمی   آزمایش‌   دو شنبه 20 دی 1395-10:35
0
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش(لازما)
سعید معزز   آزمایش‌   سه شنبه 18 آبان 1395-11:40
0
زمان مجمع سالانه آزمایش/ فعلا" خبری از افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی نیست
سعید معزز   آزمایش‌   شنبه 15 آبان 1395-8:22
0
تکلیف افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی شرکت آزمایش از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بزودی توسط سازمان بورس مشخص می شود.
محمد عبداله آبادی   آزمایش‌   یک شنبه 24 مرداد 1395-7:49
0
لازما
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   آزمایش‌   سه شنبه 8 تیر 1395-14:57
1
گاهی به گزارش حسابرس "لازما" به دليل عدم ارزيابي سرمايه گذاري هاي بلند مدت نزد شرکت ها براساس آخرين وضعيت آنها، قابليت بازيافت سرمايه گذاريهاي ياد شده مشخص نمي باشد... نتايج عمليات شرکت اصلي و شرکت کارخانه هاي صنعتي مرودشت طي سنوات اخير منجر به زيان شده،به طوري که زيان انباشته شرکت اصلي در ت ...ادامه
علیرضا حسین پور   آزمایش‌   چهار شنبه 6 آبان 1394-6:58
0
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ قيمت گذاري سهم هاي نمادهاي معاملاتي قابل بازگشايي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي معاملاتي شرکت هاي اعتب...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه هاي شماره 67058/5/96 مورخ 25/05/1396 و شماره 67903/5/96 مورخ 08/06/1396 و شماره 68271/5...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ قيمت گذاري سهم هاي نمادهاي معاملاتي قابل بازگشايي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي معاملاتي شرکت هاي اعتب...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه هاي شماره 67058/5/96 مورخ 25/05/1396 و شماره 67903/5/96 مورخ 08/06/1396 و شماره 68271/5...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ قيمت گذاري سهم هاي نمادهاي معاملاتي قابل بازگشايي در تابلو پايه ج شامل نمادهاي معاملاتي شرکت هاي ايرا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 68271/5/96 مورخ 19/06/1396 اين شركت، مطابق با مصوبه مورخ 15/06/1396 کميته محترم د...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 68271/5/96 مورخ 19/06/1396 اين شركت، بر اساس زمانبندي اعلام شده مطابق با مصوبه مو...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 68271/5/96 مورخ 19/06/1396 اين شركت، بر اساس زمانبندي اعلام شده مطابق با مصوبه مو...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 68271/5/96 مورخ 19/06/1396 اين شركت، بر اساس زمانبندي اعلام شده مطابق با مصوبه مو...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 68271/5/96 مورخ 19/06/1396 اين شركت، بر اساس زمانبندي اعلام شده مطابق با مصوبه مو...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل