نماد آزمايش‌ آزمايش‌

وعده رئیس مجلس برای رسیدگی به وضعیت شرکت آزمایش
واحد تحلیل مبین سرمایه   آزمایش‌   یک شنبه 16 مهر 1396-10:17
0
آزمایش برای افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی به دو وزیر نامه داد.
محمدرضا قاسمی   آزمایش‌   دو شنبه 20 دی 1395-10:35
0
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش(لازما)
سعید معزز   آزمایش‌   سه شنبه 18 آبان 1395-11:40
0
زمان مجمع سالانه آزمایش/ فعلا" خبری از افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی نیست
سعید معزز   آزمایش‌   شنبه 15 آبان 1395-8:22
0
تکلیف افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی "لازما" بزودی مشخص می شود
محمد عبداله آبادی   آزمایش‌   یک شنبه 24 مرداد 1395-7:49
0
لازما
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   آزمایش‌   سه شنبه 8 تیر 1395-14:57
1
آزمایش (لازما)
علیرضا حسین پور   آزمایش‌   چهار شنبه 6 آبان 1394-6:58
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 97/5/84780 مورخ 1397/05/30 اين شركت، مطابق با مصوبه مورخ 1397/05/29 کميته م...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، از ...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (لازما1) چهار شنبه 17 مرداد 1397-9:40

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، از ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (لازما1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت كارخانه هاي صنعتي آزم...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحب...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (لازما1) دو شنبه 7 اسفند 1396-10:2

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحب...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (لازما1) سه شنبه 10 بهمن 1396-9:59

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش در نماد(لازما1) پس از اعلام تنفس در مجمع عمومي عادي ...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش در نماد(لازما1) پس از اعلام تنفس در مجمع عمومي عادي...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي صنعتي آزمايش (لازما1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبا...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل