نماد آزمايش‌ آزمايش‌

شرکت آزمایش که قادر به دریافت مجوز افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نشده ، به وزیران صنعت و اقتصاد نامه نوشت و خواهان مساعدت شد.
محمدرضا قاسمی   آزمایش‌   دو شنبه 20 دی 1395-10:35
0
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش(لازما)
سعید معزز   آزمایش‌   سه شنبه 18 آبان 1395-11:40
0
زمان مجمع سالانه آزمایش/ فعلا" خبری از افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی نیست
سعید معزز   آزمایش‌   شنبه 15 آبان 1395-8:22
0
تکلیف افزایش سرمایه ۹۱۴ درصدی شرکت آزمایش از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بزودی توسط سازمان بورس مشخص می شود.
محمد عبداله آبادی   آزمایش‌   یک شنبه 24 مرداد 1395-7:49
0
لازما
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   آزمایش‌   سه شنبه 8 تیر 1395-14:57
1
گاهی به گزارش حسابرس "لازما" به دليل عدم ارزيابي سرمايه گذاري هاي بلند مدت نزد شرکت ها براساس آخرين وضعيت آنها، قابليت بازيافت سرمايه گذاريهاي ياد شده مشخص نمي باشد... نتايج عمليات شرکت اصلي و شرکت کارخانه هاي صنعتي مرودشت طي سنوات اخير منجر به زيان شده،به طوري که زيان انباشته شرکت اصلي در ت ...ادامه
علیرضا حسین پور   آزمایش‌   چهار شنبه 6 آبان 1394-6:58
0
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي كارخانجات صنعتي آزمايش (لازما1) جهت برگزاري مجامع عمومي فوق العاده و عادي بطور فوق ا...
پیغام ناظر
کارگزاران و معامله گران محترم به اطلاع مي رساند؛ زمان سفارش گيري نمادهاي ذيل مجددا از ساعت 10 تا 10:30 مي باشد و معاملات اين نمادها راس ساعت 10:30 ا...
پیغام ناظر
کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شرکت کارخانجات صنعتي آزمايش (لازما1)، پس از برگزاري مجامع عمومي عاد...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت کارخانجات صنعتي آزمايش (لازما1)، جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت کارخانجات صنعتي آزمايش (لازما1)، پس از ارائه اطلاعات واقعي از...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت کارخانجات صنعتي آزمايش (لازما1)، با توجه به عدم اظهار نظر حساب...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت کارخانجات صنعتي آزمايش (لازما1)، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نمادهاي معاملاتي شركت ساختمان اصفهان (ثاصفا1) و شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش (لا...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت کارخانجات صنعتي آزمايش (لازما1)، با توجه به دريافت اطلاعات عمل...
پیغام ناظر
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ ثبت معاملات توافقي نماد معاملاتي شركت كارخانجات صنعتي آزمايش (لازما1)، پس از برگزاري مجمع عمومي عاد...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل