نماد پشم‌شیشه‌ایران‌ پشم‌شیشه‌ایران‌

  • 1398/06/27
  • نماد : كپشير (پشم‌شیشه‌ایران‌)
  • آخرین قیمت : 26,090
  • حجم معاملات : 166,598
  • قیمت دیروز : 26,884
  • درصد تغییرات : -2.95%

كپشير (پشم‌شیشه‌ایران‌)

نماد كپشير
آخرین قیمت 26,090
قیمت پایانی 26,358
درصد تغییر قیمت -2.95%
تغییر قیمت -794
بالاترین قیمت 27,499
پایین ترین قیمت 25,880
قیمت دیروز 26,884
حجم 166,598
ارزش 4,391,144,644
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 25,540
حداکثر قیمت مجاز 28,228
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 60,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پشم‌شیشه‌ایران‌   سه شنبه 18 تیر 1398-11:24
1
پیش بینی درآمد هر سهم پشم شیشه ایران -کپشیر
سعید معزز   پشم‌شیشه‌ایران‌   چهار شنبه 5 آبان 1395-8:40
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کپشیر"
علیرضا حسین پور   پشم‌شیشه‌ایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:46
0
گزارش 12 ماهه "کپشیر"
علیرضا حسین پور   پشم‌شیشه‌ایران‌   یک شنبه 19 اردیبهشت 1395-20:22
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کپشیر"
علیرضا حسین پور   پشم‌شیشه‌ایران‌   دو شنبه 17 اسفند 1394-7:45
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کپشیر"
علیرضا حسین پور   پشم‌شیشه‌ایران‌   چهار شنبه 28 بهمن 1394-8:29
0
صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه- "کپشیر"
علیرضا حسین پور   پشم‌شیشه‌ایران‌   شنبه 30 آبان 1394-10:41
0