نماد پشم‌شیشه‌ایران‌ پشم‌شیشه‌ایران‌

  • 1399/05/18
  • نماد : كپشير (پشم‌شیشه‌ایران‌)
  • آخرین قیمت : 2,054
  • حجم معاملات : 346,926
  • قیمت دیروز : 2,139
  • درصد تغییرات : -3.74%

كپشير (پشم‌شیشه‌ایران‌)

نماد كپشير
آخرین قیمت 2,054
قیمت پایانی 2,059
درصد تغییر قیمت -3.74%
تغییر قیمت -80
بالاترین قیمت 2,140
پایین ترین قیمت 2,054
قیمت دیروز 2,139
حجم 346,926
ارزش 714,440,840
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 60,890
حداکثر قیمت مجاز 67,290
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 788,271
بررسی نموداری کپشیر
سیدرضا قدمگاهی   پشم‌شیشه‌ایران‌   یک شنبه 17 آذر 1398-23:6
4
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   پشم‌شیشه‌ایران‌   سه شنبه 18 تیر 1398-11:24
1
پیش بینی درآمد هر سهم پشم شیشه ایران -کپشیر
سعید معزز   پشم‌شیشه‌ایران‌   چهار شنبه 5 آبان 1395-8:40
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کپشیر"
علیرضا حسین پور   پشم‌شیشه‌ایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:46
0
گزارش 12 ماهه "کپشیر"
علیرضا حسین پور   پشم‌شیشه‌ایران‌   یک شنبه 19 اردیبهشت 1395-20:22
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کپشیر"
علیرضا حسین پور   پشم‌شیشه‌ایران‌   دو شنبه 17 اسفند 1394-7:45
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کپشیر"
علیرضا حسین پور   پشم‌شیشه‌ایران‌   چهار شنبه 28 بهمن 1394-8:29
0
صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه- "کپشیر"
علیرضا حسین پور   پشم‌شیشه‌ایران‌   شنبه 30 آبان 1394-10:41
0