نماد کرازی کرازی

  • 1399/08/07
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
تحلیل تکنیکال کرازی
محسن سلیمانی   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   یک شنبه 7 اردیبهشت 1399-16:39
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کنفرانس اطلاع رسانی کرازی
واحد تحلیل مبین سرمایه   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   چهار شنبه 7 اسفند 1398-9:21
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
پیش بینی سود و تحلیل شرکت کرازی
واحد تحلیل مبین سرمایه   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   چهار شنبه 25 دی 1398-17:35
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل صنعت کانه های غیر فلزی (شیشه)
واحد تحلیل مبین سرمایه   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   دو شنبه 15 مهر 1398-10:17
12
واحد تحلیل مبین سرمایه
کرازی-تعدیل شده-مقیاس ساده-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   شنبه 7 بهمن 1396-9:53
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کرازی-تایم روزانه-تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   شنبه 18 آذر 1396-9:13
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کرازی در محدوده 185 تا 190 تومان در محدوده کلاستر قیمت و همچنین بر روی تراز 88 موج BC قرار پرفته است.
واحد تحلیل مبین سرمایه   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   یک شنبه 7 آبان 1396-9:12
0
صدور مجوز افزایش سرمایه کارخانجات تولیدی شیشه رازی(کرازی)
سعید معزز   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   چهار شنبه 12 مهر 1396-15:35
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کرازی-تایم هفتگی-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   دو شنبه 26 تیر 1396-11:26
0
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي-کرازی
سعید معزز   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   چهار شنبه 26 آبان 1395-14:16
0
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازی-کرازی
سعید معزز   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   شنبه 20 شهریور 1395-15:1
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کرازی"
علیرضا حسین پور   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   چهار شنبه 30 تیر 1395-23:59
0
تحلیل تکنیکال کرازی
مهران جعفری   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   دو شنبه 28 تیر 1395-15:56
1
گزارش 12 ماهه "کرازی"
علیرضا حسین پور   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   پنج شنبه 13 خرداد 1395-14:7
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کرازی"
علیرضا حسین پور   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   دو شنبه 17 اسفند 1394-18:56
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کرازی"
علیرضا حسین پور   کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌   شنبه 1 اسفند 1394-7:35
0