نماد ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌

  • 1397/12/28
  • نماد : فسرب (ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌)
  • آخرین قیمت : 6,600
  • حجم معاملات : 1,059,052
  • قیمت دیروز : 6,677
  • درصد تغییرات : -1.15%

فسرب (ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌)

نماد فسرب
آخرین قیمت 6,600
قیمت پایانی 6,582
درصد تغییر قیمت -1.15%
تغییر قیمت -77
بالاترین قیمت 6,949
پایین ترین قیمت 6,344
قیمت دیروز 6,677
حجم 1,059,052
ارزش 6,970,526,467
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 6,344
حداکثر قیمت مجاز 7,010
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 128,800
واحد تحلیل مبین سرمایه
فسرب تایم هفتگی -تعدیل نشده
واحد تحلیل مبین سرمایه   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   چهار شنبه 6 اردیبهشت 1396-8:35
1
پیش بینی درآمد هر سهم ملی سرب و روی-فسرب
سعید معزز   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   سه شنبه 28 دی 1395-14:40
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
وضعیت صنعت سرب و روی و افق های پیش رو
واحد تحلیل مبین سرمایه   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   دو شنبه 13 دی 1395-10:53
0
افزایش قیمت روی
حبیب شهریاری   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   دو شنبه 24 آبان 1395-22:9
0
پیش بینی درآمد هر سهم ملی سرب و روی-فسرب
سعید معزز   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   شنبه 22 آبان 1395-8:18
0
پیش بینی درآمد هر سهم شرکت ملی سرب و روی(فسرب) دوره منتهی به 1395/06/31
سعید معزز   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   دو شنبه 3 آبان 1395-7:57
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "فسرب"
علیرضا حسین پور   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   سه شنبه 2 شهریور 1395-9:37
0
توضيحات درخصوص تغييرات پيش بيني سود سال ۱۳۹۵ فسرب (به پیوست)
سعید معزز   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   یک شنبه 10 مرداد 1395-9:0
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "فسرب"
علیرضا حسین پور   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:30
0
گزارش 12 ماهه "فسرب"
علیرضا حسین پور   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   جمعه 10 اردیبهشت 1395-8:52
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "فسرب"
علیرضا حسین پور   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   جمعه 21 اسفند 1394-9:23
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "فسرب"
علیرضا حسین پور   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   چهار شنبه 28 بهمن 1394-10:53
0
سرب و روی ایران
علیرضا حسین پور   ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌   پنج شنبه 30 مهر 1394-11:41
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ،بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بع...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي معدني‌ دماوند (كدما)،ايران‌ارقام‌ (مرقام)وملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بع...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(فسرب) یک شنبه 21 مرداد 1397-9:11

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب)،با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به ب...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي ملي سرب و روي ايران(فسرب)،سيمان دورود(سدور)،فرآورده هاي نسوز ايران(كفرا)جهت برگزاري م...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ملي سرب و روي ايران (فسرب)،كشاورزي و دامپروري مگسال(زمگسا)،بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)و حق تقدم شركت دارو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي پرديس(شپديس)و ملي سرب و روي ايران(فسرب)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت ن...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌(فسرب1)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 19 تیر 1376 0
2 جمعه 19 تیر 1377 0
3 شنبه 19 تیر 1378 0
4 یک شنبه 19 تیر 1379 0
5 چهار شنبه 20 تیر 1380 291
6 شنبه 15 تیر 1381 0
7 یک شنبه 22 تیر 1382 0
8 پنج شنبه 24 اردیبهشت 1383 0
9 چهار شنبه 24 فروردین 1384 سه شنبه 15 آذر 1384 433 دانلود
10 شنبه 30 اردیبهشت 1385 665
11 چهار شنبه 16 خرداد 1386 جمعه 1 تیر 1386 400 دانلود
12 شنبه 11 خرداد 1387 0
13 شنبه 12 اردیبهشت 1388 0
14 یک شنبه 12 اردیبهشت 1389 0
15 شنبه 10 اردیبهشت 1390 پنج شنبه 1 دی 1390 0 دانلود
16 یک شنبه 10 اردیبهشت 1391 0
17 دو شنبه 9 اردیبهشت 1392 چهار شنبه 15 خرداد 1392 50 دانلود
18 دو شنبه 29 اردیبهشت 1393 0
19 دو شنبه 21 اردیبهشت 1394 0
20 دو شنبه 20 اردیبهشت 1395 0
21 چهار شنبه 27 اردیبهشت 1396 0
22 چهار شنبه 2 خرداد 1397 0