نماد كارتن‌ ايران‌ كارتن‌ ايران‌

  • 1398/03/29
  • نماد : چكارن (كارتن‌ ايران‌)
  • آخرین قیمت : 26,000
  • حجم معاملات : 829,987
  • قیمت دیروز : 26,437
  • درصد تغییرات : -1.65%

چكارن (كارتن‌ ايران‌)

نماد چكارن
آخرین قیمت 26,000
قیمت پایانی 26,645
درصد تغییر قیمت -1.65%
تغییر قیمت -437
بالاترین قیمت 27,649
پایین ترین قیمت 25,600
قیمت دیروز 26,437
حجم 829,987
ارزش 22,114,876,946
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 25,116
حداکثر قیمت مجاز 27,758
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 72,900
واحد تحلیل مبین سرمایه
فروش دارایی چکارن و لپارس
واحد تحلیل مبین سرمایه   کارتن‌ ایران‌   چهار شنبه 12 دی 1397-9:11
0
پیش بینی درآمد هر سهم کارتن ایران-چکارن
سعید معزز   کارتن‌ ایران‌   دو شنبه 27 دی 1395-10:35
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "چکارن"
علیرضا حسین پور   کارتن‌ ایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-23:26
0
تحلیل بنیادی کارتن ایران
جمال نیاززاده نخعی   کارتن‌ ایران‌   دو شنبه 10 خرداد 1395-8:11
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "چکارن"
علیرضا حسین پور   کارتن‌ ایران‌   سه شنبه 24 فروردین 1395-7:17
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "چکارن"
علیرضا حسین پور   کارتن‌ ایران‌   پنج شنبه 27 اسفند 1394-15:34
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "چکارن"
علیرضا حسین پور   کارتن‌ ایران‌   دو شنبه 28 دی 1394-16:8
0
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كارتن‌ ايران‌ (چكارن1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفران...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(چكارن) چهار شنبه 25 اردیبهشت 1398-10:35

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كارتن ايران(چكارن)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آم...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت كارتن‌ ايران‌ (چكارن1)، با توجه به...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (چكارن) شنبه 21 اردیبهشت 1398-10:51

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كارتن ايران(چكارن) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچنين ادامه معا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كارتن‌ ايران‌ (چكارن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز م...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كارتن‌ ايران‌ (چكارن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 روز م...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت كارتن‌ ايران‌ (چكارن1)، با توجه به...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كارتن‌ ايران‌ (چكارن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(چكارن) شنبه 7 اردیبهشت 1398-10:29

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كارتن ايران(چكارن) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حر...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت كارتن‌ ايران‌ (چكارن1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 31 فروردین 1368 619
2 جمعه 31 فروردین 1369 0
3 شنبه 31 فروردین 1370 0
4 دو شنبه 31 فروردین 1371 607
5 شنبه 28 فروردین 1372 663
6 شنبه 27 فروردین 1373 1845
7 یک شنبه 27 فروردین 1374 2970
8 سه شنبه 28 فروردین 1375 6000
9 یک شنبه 24 فروردین 1376 3000
10 یک شنبه 30 فروردین 1377 3200
11 شنبه 28 فروردین 1378 دو شنبه 25 بهمن 1378 2500
12 یک شنبه 28 فروردین 1379 شنبه 7 آبان 1379 2473
13 سه شنبه 28 فروردین 1380 سه شنبه 23 مرداد 1380 1850
14 چهار شنبه 28 فروردین 1381 چهار شنبه 27 آذر 1381 1593
15 شنبه 24 اسفند 1381 600
16 شنبه 29 فروردین 1383 450
17 چهار شنبه 19 اسفند 1383 1696
18 شنبه 29 بهمن 1384 شنبه 17 تیر 1385 700 دانلود
19 دو شنبه 1 خرداد 1385 300
20 سه شنبه 22 خرداد 1386 شنبه 3 شهریور 1386 920 دانلود
21 سه شنبه 24 اردیبهشت 1387 شنبه 2 شهریور 1387 430 دانلود
22 سه شنبه 15 اردیبهشت 1388 600
23 شنبه 25 اردیبهشت 1389 400
24 چهار شنبه 22 تیر 1390 سه شنبه 1 آذر 1390 170 دانلود
25 چهار شنبه 27 اردیبهشت 1391 دو شنبه 1 آبان 1391 250 دانلود
26 دو شنبه 6 خرداد 1392 یک شنبه 1 دی 1392 370 دانلود
27 یک شنبه 11 خرداد 1393 دو شنبه 1 دی 1393 540 دانلود
28 شنبه 9 خرداد 1394 سه شنبه 1 دی 1394 400 دانلود
29 شنبه 8 خرداد 1395 چهار شنبه 1 دی 1395 30 دانلود
30 سه شنبه 16 خرداد 1396 0
31 شنبه 30 تیر 1397 سه شنبه 15 آبان 1397 100 دانلود