نماد سيمان‌غرب‌ سيمان‌غرب‌

  • 1397/12/28
  • نماد : سغرب (سيمان‌غرب‌)
  • آخرین قیمت : 3,965
  • حجم معاملات : 554,425
  • قیمت دیروز : 3,954
  • درصد تغییرات : 0.28%

سغرب (سيمان‌غرب‌)

نماد سغرب
آخرین قیمت 3,965
قیمت پایانی 3,891
درصد تغییر قیمت 0.28%
تغییر قیمت 11
بالاترین قیمت 4,049
پایین ترین قیمت 3,757
قیمت دیروز 3,954
حجم 554,425
ارزش 2,157,206,632
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 3,757
حداکثر قیمت مجاز 4,151
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 200,000
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "سغرب"
علیرضا حسین پور   سیمان‌غرب‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-23:25
0
گزارش 12 ماهه "سغرب"
علیرضا حسین پور   سیمان‌غرب‌   پنج شنبه 16 اردیبهشت 1395-8:43
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "سغرب"
علیرضا حسین پور   سیمان‌غرب‌   جمعه 21 اسفند 1394-10:0
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "سغرب"
علیرضا حسین پور   سیمان‌غرب‌   شنبه 1 اسفند 1394-8:9
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "سغرب"
علیرضا حسین پور   سیمان‌غرب‌   چهار شنبه 30 دی 1394-16:50
0
پیغام ناظر

بازگشايي نمادمعاملاتي (سغرب) سه شنبه 9 بهمن 1397-11:36

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي سيمان صنايع غرب(سغرب) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با ا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي كاشي پارس(كپارس)، صنايع سيمان غرب(سغرب)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران(ختوقا)،صنايع سيمان غرب(سغرب)،توليدي گرانيت بهسرام(كهرام)،سرمايه گذاري بوعلي(...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سيمان‌غرب‌ (سغرب1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اط...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان‌غرب‌ (سغرب)،معدني و صنعتي گل گهر (كگل)،نفت‌ بهران‌ (شبهرن)،سايپاآذين‌ (خاذين)،توسعه معدني و صنعتي صبان...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان‌غرب‌ (سغرب1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خصو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان غرب(سغرب) و مجتمع فولاد خراسان(فخاس) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سبحان دارو(دسبحان)،فولاد امير كبير كاشان(فجر)،صنايع سيمان غرب(سغرب)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبن...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي فرآوري مواد معدني ايران(فرآور)،چرخشگر(خچرخش)،صنايع لاستيكي سهند(پسهند)، سيمان غرب(سغ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنايع سيمان غرب(سغرب)،سيمان آرتا اردبيل(ساربيل)،نوسازي و ساختمان تهران(ثنوسا)با توجه به تعديل پيش بيني درآمد...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 شنبه 29 اسفند 1371 0
2 یک شنبه 29 اسفند 1372 0
3 دو شنبه 29 اسفند 1373 750
4 شنبه 12 اسفند 1374 شنبه 9 تیر 1375 1000
5 پنج شنبه 25 بهمن 1375 580
6 سه شنبه 28 بهمن 1376 سه شنبه 14 مهر 1377 502
7 سه شنبه 27 بهمن 1377 چهار شنبه 12 آبان 1378 500
8 شنبه 16 بهمن 1378 شنبه 1 مرداد 1379 450
9 شنبه 24 دی 1379 شنبه 6 اسفند 1379 800
10 سه شنبه 4 دی 1380 دو شنبه 6 اسفند 1380 1130
11 چهار شنبه 27 آذر 1381 شنبه 24 اسفند 1381 1960 دانلود
12 سه شنبه 11 آذر 1382 1376
13 دو شنبه 16 آذر 1383 1950
14 شنبه 3 دی 1384 800
15 شنبه 16 دی 1385 شنبه 10 شهریور 1386 850 دانلود
16 سه شنبه 8 خرداد 1386 شنبه 1 دی 1386 300 دانلود
17 شنبه 8 تیر 1387 سه شنبه 19 شهریور 1387 250 دانلود
18 چهار شنبه 20 خرداد 1388 شنبه 21 شهریور 1388 120 دانلود
19 چهار شنبه 26 خرداد 1389 شنبه 16 مرداد 1389 210 دانلود
20 سه شنبه 3 خرداد 1390 شنبه 9 مهر 1390 600 دانلود
21 شنبه 23 اردیبهشت 1391 چهار شنبه 1 شهریور 1391 800 دانلود
22 دو شنبه 10 تیر 1392 دو شنبه 1 مهر 1392 730 دانلود
23 چهار شنبه 24 اردیبهشت 1393 یک شنبه 1 تیر 1393 1450 دانلود
24 یک شنبه 20 اردیبهشت 1394 سه شنبه 31 شهریور 1394 950 دانلود
25 یک شنبه 26 اردیبهشت 1395 پنج شنبه 1 مهر 1395 530 دانلود
26 شنبه 30 اردیبهشت 1396 دو شنبه 1 آبان 1396 310 دانلود
27 چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397 پنج شنبه 1 آذر 1397 300 دانلود