نماد معادن‌منگنزایران‌ معادن‌منگنزایران‌

  • 1398/06/27
  • نماد : كمنگنز (معادن‌منگنزایران‌)
  • آخرین قیمت : 27,700
  • حجم معاملات : 1,923,537
  • قیمت دیروز : 28,518
  • درصد تغییرات : -2.87%

كمنگنز (معادن‌منگنزایران‌)

نماد كمنگنز
آخرین قیمت 27,700
قیمت پایانی 27,174
درصد تغییر قیمت -2.87%
تغییر قیمت -818
بالاترین قیمت 28,250
پایین ترین قیمت 27,093
قیمت دیروز 28,518
حجم 1,923,537
ارزش 52,269,804,062
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 27,093
حداکثر قیمت مجاز 29,943
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 80,960
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   معادن‌منگنزایران‌   دو شنبه 4 شهریور 1398-15:28
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی شرکت معادن منگنز ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   معادن‌منگنزایران‌   یک شنبه 11 فروردین 1398-16:18
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
محدوده های خرید کمنگنز در چه قیمت هایی وجود دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   معادن‌منگنزایران‌   دو شنبه 15 بهمن 1397-9:47
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کمنگنز"
علیرضا حسین پور   معادن‌منگنزایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:28
0
گزارش 12 ماهه "کمنگنز"
علیرضا حسین پور   معادن‌منگنزایران‌   چهار شنبه 5 خرداد 1395-9:31
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کمنگنز"
علیرضا حسین پور   معادن‌منگنزایران‌   دو شنبه 27 اردیبهشت 1395-20:50
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کمنگنز"
علیرضا حسین پور   معادن‌منگنزایران‌   پنج شنبه 27 اسفند 1394-15:23
0