نماد معادن‌منگنزایران‌ معادن‌منگنزایران‌

  • 1399/03/10
  • نماد : كمنگنز (معادن‌منگنزایران‌)
  • آخرین قیمت : 20,489
  • حجم معاملات : 830,933
  • قیمت دیروز : 14,011
  • درصد تغییرات : 44.13%

كمنگنز (معادن‌منگنزایران‌)

نماد كمنگنز
آخرین قیمت 20,489
قیمت پایانی 20,194
درصد تغییر قیمت 44.13%
تغییر قیمت 6183
بالاترین قیمت 20,489
پایین ترین قیمت 19,151
قیمت دیروز 14,011
حجم 830,933
ارزش 16,779,874,825
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 56,134
حداکثر قیمت مجاز 62,042
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 809,625
بررسی سهام کمنگنز
ادریس بذرافشان   معادن‌منگنزایران‌   جمعه 18 بهمن 1398-15:5
6
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   معادن‌منگنزایران‌   دو شنبه 4 شهریور 1398-15:28
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی شرکت معادن منگنز ایران
واحد تحلیل مبین سرمایه   معادن‌منگنزایران‌   یک شنبه 11 فروردین 1398-16:18
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
محدوده های خرید کمنگنز در چه قیمت هایی وجود دارد؟
واحد تحلیل مبین سرمایه   معادن‌منگنزایران‌   دو شنبه 15 بهمن 1397-9:47
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کمنگنز"
علیرضا حسین پور   معادن‌منگنزایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:28
0
گزارش 12 ماهه "کمنگنز"
علیرضا حسین پور   معادن‌منگنزایران‌   چهار شنبه 5 خرداد 1395-9:31
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کمنگنز"
علیرضا حسین پور   معادن‌منگنزایران‌   دو شنبه 27 اردیبهشت 1395-20:50
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کمنگنز"
علیرضا حسین پور   معادن‌منگنزایران‌   پنج شنبه 27 اسفند 1394-15:23
0