نماد نفت سپاهان نفت سپاهان

  • 1398/01/05
  • نماد : شسپا (نفت سپاهان)
  • آخرین قیمت : 31,040
  • حجم معاملات : 880,620
  • قیمت دیروز : 30,179
  • درصد تغییرات : 2.85%

شسپا (نفت سپاهان)

نماد شسپا
آخرین قیمت 31,040
قیمت پایانی 31,146
درصد تغییر قیمت 2.85%
تغییر قیمت 861
بالاترین قیمت 31,400
پایین ترین قیمت 30,500
قیمت دیروز 30,179
حجم 880,620
ارزش 27,427,552,934
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 28,671
حداکثر قیمت مجاز 31,687
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 331,356
واحد تحلیل مبین سرمایه
توضیحات نفت سپاهان از شرایط بازار ارز و فروش صادراتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   نفت سپاهان   یک شنبه 28 مرداد 1397-8:30
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید وفروش تیرماه شسپا
واحد تحلیل مبین سرمایه   نفت سپاهان   یک شنبه 7 مرداد 1397-8:33
0
خبر منفی برای گروه روانکارها
محمدرضا قاسمی   نفت سپاهان   دو شنبه 3 آبان 1395-10:18
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شسپا"
علیرضا حسین پور   نفت سپاهان   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:38
0
گزارش 12 ماهه "شسپا"
علیرضا حسین پور   نفت سپاهان   چهار شنبه 5 خرداد 1395-9:31
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "شسپا"
علیرضا حسین پور   نفت سپاهان   چهار شنبه 19 اسفند 1394-9:44
0
نفت سپاهان (شسپا)
علیرضا حسین پور   نفت سپاهان   سه شنبه 5 آبان 1394-10:21
0
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نفت سپاهان (شسپا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كارتن ايران(چكارن)، نفت سپاهان(شسپا)، حق تقدم شركت داروسازي ابوريحان(دابورح)، حق تقدم استفاده نشده شركت هاي ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه سرمايه گذاري آ تيه دماوند(و اتي)،كارتن ايران(چكارن)و نفت سپاهان(شسپا) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نفت سپاهان (شسپا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حرا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نفت سپاهان (شسپا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خصو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك)،گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد)،نفت سپاهان (شسپا)،نفت‌ پارس‌ (شنف...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي تراكتورسازي ايران(تايرا)،نفت سپاهان(شسپا)،بيمه البرز(البرز)و افست(چافست)،باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معام...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي تراكتورسازي ايران(تايرا)،نفت سپاهان(شسپا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،بيمه ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند توقف نماد معاملاتي شركت نفت سپاهان (شسپا1) .با توجه به عدم رعايت ضوابط افشاي اطلاعات با اهميت ادامه مي يابد مديريت عمليات بازار شركت...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(ثمسكن)،(شسپا) دو شنبه 31 اردیبهشت 1397-9:17

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌(ثمسكن)و نفت سپاهان(شسپا)با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام ...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 سه شنبه 24 خرداد 1390 0
2 چهار شنبه 21 تیر 1391 0
3 چهار شنبه 26 تیر 1392 0
4 دو شنبه 30 تیر 1393 سه شنبه 15 مهر 1393 2900 دانلود
5 سه شنبه 23 تیر 1394 شنبه 10 مرداد 1394 1500 دانلود
6 پنج شنبه 27 خرداد 1395 یک شنبه 10 مرداد 1395 750 دانلود
7 سه شنبه 20 تیر 1396 شنبه 20 آبان 1396 400 دانلود
8 دو شنبه 4 تیر 1397 شنبه 20 مرداد 1397 2000 دانلود