نماد نفت سپاهان نفت سپاهان

  • 1399/03/05
  • نماد : شسپا (نفت سپاهان)
  • آخرین قیمت : 17,500
  • حجم معاملات : 88,577,469
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 1,650.00%

شسپا (نفت سپاهان)

نماد شسپا
آخرین قیمت 17,500
قیمت پایانی 17,500
درصد تغییر قیمت 1,650.00%
تغییر قیمت 16500
بالاترین قیمت 17,500
پایین ترین قیمت 17,500
قیمت دیروز 1,000
حجم 88,577,469
ارزش 1,550,105,707,500
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 18,567
حداکثر قیمت مجاز 20,521
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 2,558,330
تحلیل تکنیکال شسپا
هادي گلي كيكاسري   نفت سپاهان   پنج شنبه 1 خرداد 1399-21:38
5
تحلیل تکنیکال شسپا
هادي گلي كيكاسري   نفت سپاهان   یک شنبه 28 اردیبهشت 1399-17:31
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی شسپا
واحد تحلیل مبین سرمایه   نفت سپاهان   چهار شنبه 1 آبان 1398-9:59
6
واحد تحلیل مبین سرمایه
دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات
واحد تحلیل مبین سرمایه   نفت سپاهان   شنبه 21 اردیبهشت 1398-9:53
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
توضیحات نفت سپاهان از شرایط بازار ارز و فروش صادراتی
واحد تحلیل مبین سرمایه   نفت سپاهان   یک شنبه 28 مرداد 1397-8:30
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید وفروش تیرماه شسپا
واحد تحلیل مبین سرمایه   نفت سپاهان   یک شنبه 7 مرداد 1397-8:33
0
خبر منفی برای گروه روانکارها
محمدرضا قاسمی   نفت سپاهان   دو شنبه 3 آبان 1395-10:18
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شسپا"
علیرضا حسین پور   نفت سپاهان   پنج شنبه 31 تیر 1395-0:38
0
گزارش 12 ماهه "شسپا"
علیرضا حسین پور   نفت سپاهان   چهار شنبه 5 خرداد 1395-9:31
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "شسپا"
علیرضا حسین پور   نفت سپاهان   چهار شنبه 19 اسفند 1394-9:44
0
نفت سپاهان (شسپا)
علیرضا حسین پور   نفت سپاهان   سه شنبه 5 آبان 1394-10:21
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت نفت بهران(شبهرن)، نفت سپاهان(شسپا)، نفت پارس(شنفت)پس از رفع تعليق نماد معاملاتي وافشاي اطلاعات با اهميت گروه ّا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نفت سپاهان (شسپا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حرا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نفت سپاهان (شسپا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر بصورت حراج ناپ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كارتن ايران(چكارن)، نفت سپاهان(شسپا)، حق تقدم شركت داروسازي ابوريحان(دابورح)، حق تقدم استفاده نشده شركت هاي ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه سرمايه گذاري آ تيه دماوند(و اتي)،كارتن ايران(چكارن)و نفت سپاهان(شسپا) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نفت سپاهان (شسپا1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حرا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت نفت سپاهان (شسپا1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در خصو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك)،گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد)،نفت سپاهان (شسپا)،نفت‌ پارس‌ (شنف...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي تراكتورسازي ايران(تايرا)،نفت سپاهان(شسپا)،بيمه البرز(البرز)و افست(چافست)،باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معام...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي تراكتورسازي ايران(تايرا)،نفت سپاهان(شسپا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي،بيمه ...