نماد لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌

  • 1397/12/04
  • نماد : فلوله (لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌)
  • آخرین قیمت : 4,050
  • حجم معاملات : 1,388,801
  • قیمت دیروز : 4,029
  • درصد تغییرات : 0.52%

فلوله (لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌)

نماد فلوله
آخرین قیمت 4,050
قیمت پایانی 4,060
درصد تغییر قیمت 0.52%
تغییر قیمت 21
بالاترین قیمت 4,119
پایین ترین قیمت 4,030
قیمت دیروز 4,029
حجم 1,388,801
ارزش 5,638,299,383
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 3,828
حداکثر قیمت مجاز 4,230
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 200,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش مهرماه فلوله
واحد تحلیل مبین سرمایه   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   شنبه 5 آبان 1397-10:36
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی توضیحات فلوله در خصوص سود سال 96
واحد تحلیل مبین سرمایه   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   یک شنبه 9 اردیبهشت 1397-9:21
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
فلوله- آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:53
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
فلوله-
واحد تحلیل مبین سرمایه   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:52
0
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت لوله و ماشين سازي ايران(فلوله)
سعید معزز   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   دو شنبه 22 خرداد 1396-14:13
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "فلوله"
علیرضا حسین پور   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:7
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام فلوله برای سال مالی منتهی به 1394/12/29
سعید معزز   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   دو شنبه 28 تیر 1395-8:4
0
گزارش 12 ماهه "فلوله"
علیرضا حسین پور   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-10:23
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "فلوله"- اصلاحیه
علیرضا حسین پور   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   پنج شنبه 16 اردیبهشت 1395-8:46
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "فلوله"
علیرضا حسین پور   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   جمعه 21 اسفند 1394-9:24
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "فلوله"
علیرضا حسین پور   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   چهار شنبه 30 دی 1394-10:26
0
تحلیل بنیادی فلوله
فاطمه حسن زاده   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   دو شنبه 4 آبان 1394-11:38
0
تحلیل تکنیکال فلوله
فاطمه حسن زاده   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   دو شنبه 4 آبان 1394-11:31
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كوير تاير(پكوير)، لوله‌ و ماشين‌ سازي‌ايران‌(فلوله) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت لوله و ماشين سازي ايران(فلوله)با توجه به رفع تعليق نماد معاملاتي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم ...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1)، ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور 60 دقيقه ديگر ...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگز...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله)،سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم)،سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه)،شيمي‌ داروئي‌ دار...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 31 تیر 1372 294
2 دو شنبه 27 تیر 1373 1100
3 سه شنبه 27 تیر 1374 909
4 شنبه 30 تیر 1375 975
5 دو شنبه 16 تیر 1376 400
6 یک شنبه 28 تیر 1377 1900
7 دو شنبه 28 تیر 1378 1100
8 سه شنبه 28 تیر 1379 700
9 شنبه 30 تیر 1380 شنبه 10 آذر 1380 750
10 پنج شنبه 27 تیر 1381 شنبه 2 آذر 1381 1000
11 شنبه 21 تیر 1382 1100
12 چهار شنبه 17 تیر 1383 550
13 شنبه 18 تیر 1384 450
14 شنبه 17 تیر 1385 چهار شنبه 1 شهریور 1385 160 دانلود
15 شنبه 9 تیر 1386 یک شنبه 1 مهر 1386 520 دانلود
16 چهار شنبه 12 تیر 1387 جمعه 1 آذر 1387 600 دانلود
17 چهار شنبه 10 تیر 1388 جمعه 1 آبان 1388 400 دانلود
18 شنبه 12 تیر 1389 دو شنبه 15 آذر 1389 650 دانلود
19 چهار شنبه 1 تیر 1390 یک شنبه 1 آبان 1390 300 دانلود
20 سه شنبه 13 تیر 1391 450
21 چهار شنبه 12 تیر 1392 جمعه 15 آذر 1392 80 دانلود
22 چهار شنبه 18 تیر 1393 شنبه 15 آذر 1393 40 دانلود
23 چهار شنبه 24 تیر 1394 یک شنبه 15 آذر 1394 80 دانلود
24 یک شنبه 20 تیر 1395 دو شنبه 15 آذر 1395 1 دانلود
25 شنبه 31 تیر 1396 0
26 چهار شنبه 9 خرداد 1397 0