نماد لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌

  • 1398/02/31
  • نماد : فلوله (لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌)
  • آخرین قیمت : 10,026
  • حجم معاملات : 20,064,164
  • قیمت دیروز : 9,549
  • درصد تغییرات : 5.00%

فلوله (لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌)

نماد فلوله
آخرین قیمت 10,026
قیمت پایانی 10,025
درصد تغییر قیمت 5.00%
تغییر قیمت 477
بالاترین قیمت 10,026
پایین ترین قیمت 9,955
قیمت دیروز 9,549
حجم 20,064,164
ارزش 201,141,551,106
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 9,072
حداکثر قیمت مجاز 10,026
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 200,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش مهرماه فلوله
واحد تحلیل مبین سرمایه   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   شنبه 5 آبان 1397-10:36
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی توضیحات فلوله در خصوص سود سال 96
واحد تحلیل مبین سرمایه   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   یک شنبه 9 اردیبهشت 1397-9:21
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
فلوله- آپدیت
واحد تحلیل مبین سرمایه   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:53
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
فلوله-
واحد تحلیل مبین سرمایه   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   سه شنبه 8 اسفند 1396-9:52
0
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت لوله و ماشين سازي ايران(فلوله)
سعید معزز   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   دو شنبه 22 خرداد 1396-14:13
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "فلوله"
علیرضا حسین پور   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:7
0
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام فلوله برای سال مالی منتهی به 1394/12/29
سعید معزز   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   دو شنبه 28 تیر 1395-8:4
0
گزارش 12 ماهه "فلوله"
علیرضا حسین پور   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-10:23
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "فلوله"- اصلاحیه
علیرضا حسین پور   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   پنج شنبه 16 اردیبهشت 1395-8:46
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "فلوله"
علیرضا حسین پور   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   جمعه 21 اسفند 1394-9:24
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "فلوله"
علیرضا حسین پور   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   چهار شنبه 30 دی 1394-10:26
0
تحلیل بنیادی فلوله
فاطمه حسن زاده   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   دو شنبه 4 آبان 1394-11:38
0
تحلیل تکنیکال فلوله
فاطمه حسن زاده   لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌   دو شنبه 4 آبان 1394-11:31
0
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(فلوله) شنبه 21 اردیبهشت 1398-11:29

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت لوله و ماشين سازي ايران(فلوله) باتوجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با مح...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگز...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي لوله و ماشين سازي ايران(فلوله)، سرمايه گذاري ساختمان ايران(وساخت)پس از رفع تعليق نماد معاملاتي بدون محدوديت ...
پیغام ناظر

تعليق نماد معاملاتي (فلوله1) شنبه 31 فروردین 1398-9:42

به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت لوله‌و...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (فلوله) یک شنبه 19 اسفند 1397-9:17

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت لوله و ماشين سازي ايران(فلوله) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچن...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نمادهاي معاملاتي شركت هاي بانك پاسارگاد(وپاسار)، گروه مپنا(رمپنا)،لوله و ماشين سازي ايران(فلوله) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده ا...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت لوله و ماشين سازي ايران(فلوله) با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد، همچن...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 پنج شنبه 31 تیر 1372 294
2 دو شنبه 27 تیر 1373 1100
3 سه شنبه 27 تیر 1374 909
4 شنبه 30 تیر 1375 975
5 دو شنبه 16 تیر 1376 400
6 یک شنبه 28 تیر 1377 1900
7 دو شنبه 28 تیر 1378 1100
8 سه شنبه 28 تیر 1379 700
9 شنبه 30 تیر 1380 شنبه 10 آذر 1380 750
10 پنج شنبه 27 تیر 1381 شنبه 2 آذر 1381 1000
11 شنبه 21 تیر 1382 1100
12 چهار شنبه 17 تیر 1383 550
13 شنبه 18 تیر 1384 450
14 شنبه 17 تیر 1385 چهار شنبه 1 شهریور 1385 160 دانلود
15 شنبه 9 تیر 1386 یک شنبه 1 مهر 1386 520 دانلود
16 چهار شنبه 12 تیر 1387 جمعه 1 آذر 1387 600 دانلود
17 چهار شنبه 10 تیر 1388 جمعه 1 آبان 1388 400 دانلود
18 شنبه 12 تیر 1389 دو شنبه 15 آذر 1389 650 دانلود
19 چهار شنبه 1 تیر 1390 یک شنبه 1 آبان 1390 300 دانلود
20 سه شنبه 13 تیر 1391 450
21 چهار شنبه 12 تیر 1392 جمعه 15 آذر 1392 80 دانلود
22 چهار شنبه 18 تیر 1393 شنبه 15 آذر 1393 40 دانلود
23 چهار شنبه 24 تیر 1394 یک شنبه 15 آذر 1394 80 دانلود
24 یک شنبه 20 تیر 1395 دو شنبه 15 آذر 1395 1 دانلود
25 شنبه 31 تیر 1396 0
26 چهار شنبه 9 خرداد 1397 0