نماد ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌

  • 1398/03/01
  • نماد : وصنا (‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌)
  • آخرین قیمت : 1,965
  • حجم معاملات : 256,321
  • قیمت دیروز : 2,012
  • درصد تغییرات : -2.34%

وصنا (‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌)

نماد وصنا
آخرین قیمت 1,965
قیمت پایانی 1,995
درصد تغییر قیمت -2.34%
تغییر قیمت -47
بالاترین قیمت 2,030
پایین ترین قیمت 1,950
قیمت دیروز 2,012
حجم 256,321
ارزش 503,645,533
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 1,912
حداکثر قیمت مجاز 2,112
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 720,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر (وصنا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌   یک شنبه 1 اردیبهشت 1398-8:10
1
مشاور سرمایه گذاری معیار
محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌   چهار شنبه 1 آذر 1396-8:30
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
وصنا- تایم روزانه-تعدیل نشده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌   دو شنبه 6 شهریور 1396-12:7
1
مشاور سرمایه گذاری معیار
محاسبه NAV شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
مشاور سرمایه گذاری معیار   گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌   سه شنبه 13 تیر 1396-8:9
0
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(وصنا) یک شنبه 19 اسفند 1397-11:8

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران(وصنا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدو...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي گروه سرمايه گذاري مسكن(ثمسكن)،تامين سرمايه اميد(اميد)،سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران(وصنا) جه...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران(وصنا)،گروه سرمايه گذاري آ تيه دماوند(و اتي)،داده پردازي ايران(مداران)با...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت هاي فيبرايران(چفيبرح)،سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران(وصناح)، لبنيات كالبر(غالبرح)، شيش...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت هاي سرمايه گذاري سپه(وسپهح)،فيبر ايران(چفيبرح)،سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران(وصناح)و ن...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي (وصناح) یک شنبه 30 اردیبهشت 1397-10:20

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران(وصناح)جهت عرضه 558ر803ر16 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دست...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 یک شنبه 20 اردیبهشت 1383 شنبه 30 خرداد 1383 300 دانلود
2 یک شنبه 28 فروردین 1384 شنبه 28 آبان 1384 590 دانلود
3 چهار شنبه 10 خرداد 1385 شنبه 7 مرداد 1385 120 دانلود
4 دو شنبه 17 اردیبهشت 1386 شنبه 17 شهریور 1386 180 دانلود
5 یک شنبه 26 خرداد 1387 سه شنبه 15 مرداد 1387 100 دانلود
6 یک شنبه 20 اردیبهشت 1388 170
7 چهار شنبه 29 اردیبهشت 1389 200
8 دو شنبه 13 تیر 1390 سه شنبه 24 خرداد 1390 370 دانلود
9 سه شنبه 19 اردیبهشت 1391 شنبه 15 مهر 1391 370 دانلود
10 شنبه 19 اسفند 1391 چهار شنبه 15 خرداد 1392 240 دانلود
11 سه شنبه 13 اسفند 1392 پنج شنبه 15 خرداد 1393 700 دانلود
12 دو شنبه 25 اسفند 1393 یک شنبه 1 شهریور 1394 500 دانلود
13 دو شنبه 30 فروردین 1395 چهار شنبه 15 اردیبهشت 1395 200 دانلود
14 یک شنبه 20 فروردین 1396 شنبه 20 خرداد 1396 150 دانلود
15 دو شنبه 14 اسفند 1396 یک شنبه 20 خرداد 1397 100 دانلود
16 شنبه 18 اسفند 1397 چهار شنبه 1 خرداد 1398 330 دانلود