نماد قند ثابت‌ خراسان‌ قند ثابت‌ خراسان‌

  • 1399/01/18
  • نماد : قثابت (قند ثابت‌ خراسان‌)
  • آخرین قیمت : 5,061
  • حجم معاملات : 2,721,079
  • قیمت دیروز : 5,261
  • درصد تغییرات : -3.46%

قثابت (قند ثابت‌ خراسان‌)

نماد قثابت
آخرین قیمت 5,061
قیمت پایانی 5,079
درصد تغییر قیمت -3.46%
تغییر قیمت -182
بالاترین قیمت 5,170
پایین ترین قیمت 5,051
قیمت دیروز 5,261
حجم 2,721,079
ارزش 13,821,106,303
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 48,899
حداکثر قیمت مجاز 54,045
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1,070,962
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی کلاسیک نمودار قثابت
واحد تحلیل مبین سرمایه   قند ثابت‌ خراسان‌   دو شنبه 7 بهمن 1398-10:5
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
قند ثابت-تایم هفتگی
واحد تحلیل مبین سرمایه   قند ثابت‌ خراسان‌   سه شنبه 29 فروردین 1396-12:7
0
پیش بینی درآمد هر سهم قثابت
سعید معزز   قند ثابت‌ خراسان‌   شنبه 14 اسفند 1395-7:42
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
قند ثابت کف کانال میان مدت خرید با رعایت حد ضرر کف کانال
واحد تحلیل مبین سرمایه   قند ثابت‌ خراسان‌   یک شنبه 23 آبان 1395-10:56
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "قثابت"
علیرضا حسین پور   قند ثابت‌ خراسان‌   پنج شنبه 8 مهر 1395-13:56
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "قثابت"
علیرضا حسین پور   قند ثابت‌ خراسان‌   چهار شنبه 5 خرداد 1395-9:23
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "قثابت"
علیرضا حسین پور   قند ثابت‌ خراسان‌   پنج شنبه 27 اسفند 1394-15:29
0
گپ پر نشده صعودی قثابت
حسین اصلان پنجه   قند ثابت‌ خراسان‌   جمعه 2 بهمن 1394-12:53
1
پیش بینی درآمد هر سهم - "قثابت"
علیرضا حسین پور   قند ثابت‌ خراسان‌   جمعه 29 آبان 1394-18:35
0
قند ثابت خراسان، بودجه ‌ی خوب اما ناکافی!
علیرضا حسین پور   قند ثابت‌ خراسان‌   چهار شنبه 27 آبان 1394-10:10
0
شفاف سازی شرکت قند ثابت خراسان
علیرضا حسین پور   قند ثابت‌ خراسان‌   دو شنبه 25 آبان 1394-9:45
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان(قثابت)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، با محدوديت نوسان قيمت با...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف گرديد. نماد مذكور حداكثر تا ساعت 10 رو...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد ب...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir توقف نماد معاملاتي شركت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1)، با توج...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد ب...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان(قثابت)با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده با محدو...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري ك...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرا...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري ك...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرا...