نماد گلتاش‌ گلتاش‌

  • 1397/12/04
  • نماد : شگل (گلتاش‌)
  • آخرین قیمت : 9,240
  • حجم معاملات : 555,510
  • قیمت دیروز : 9,080
  • درصد تغییرات : 1.76%

شگل (گلتاش‌)

نماد شگل
آخرین قیمت 9,240
قیمت پایانی 9,145
درصد تغییر قیمت 1.76%
تغییر قیمت 160
بالاترین قیمت 9,240
پایین ترین قیمت 9,050
قیمت دیروز 9,080
حجم 555,510
ارزش 5,080,335,353
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 8,626
حداکثر قیمت مجاز 9,534
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 200,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی تاثیر نوسانات ارزی و افزایش قیمت محصولات نهایی شگل
واحد تحلیل مبین سرمایه   گلتاش‌   دو شنبه 12 آذر 1397-16:0
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "شگل"
علیرضا حسین پور   گلتاش‌   دو شنبه 28 تیر 1395-22:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شگل"
علیرضا حسین پور   گلتاش‌   یک شنبه 29 فروردین 1395-23:18
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم- گلتاش
علیرضا حسین پور   گلتاش‌   یک شنبه 1 آذر 1394-9:42
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)، گلوكوزان(غگل)،شكر(قشكر)، سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر(وتوس)، گ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گلتاش(شگل) و حق تقدم استفاده نشده شركت هاي شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(غشاذرح)و موتورسازان تراكتورسازي اي...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(شگل) سه شنبه 13 آذر 1397-9:13

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گلتاش(شگل) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گلتاش‌ (شگل1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گلتاش‌ (شگل1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گلتاش‌ (شگل1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پاكسان(شپاكسا)، گلتاش‌ (شگل) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاد...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كابل البرز(بالبر)،ايران تاير(پتاير)،گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول)،سرمايه گذاري نفت گاز و پترو...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت گلتاش‌ (شگل1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي زامياد (خزاميا)،گلتاش‌ (شگل)،لعابيران‌ (شلعاب)،سرمايه گذاري شفادارو (شفا)، ايران‌ خودرو (خودرو)،داروسازي‌ اب...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 سه شنبه 19 تیر 1380 681
2 پنج شنبه 20 تیر 1381 1252
3 پنج شنبه 19 تیر 1382 432
4 پنج شنبه 31 اردیبهشت 1383 شنبه 31 مرداد 1383 439 دانلود
5 پنج شنبه 29 اردیبهشت 1384 420
6 یک شنبه 14 اسفند 1384 جمعه 2 اردیبهشت 1384 420 دانلود
7 چهار شنبه 29 فروردین 1386 500
8 دو شنبه 20 اسفند 1386 شنبه 1 تیر 1387 500 دانلود
9 پنج شنبه 1 اسفند 1387 دو شنبه 1 تیر 1388 900 دانلود
10 چهار شنبه 19 اسفند 1388 یک شنبه 6 تیر 1389 900 دانلود
11 یک شنبه 15 اسفند 1389 شنبه 4 تیر 1390 900 دانلود
12 دو شنبه 8 اسفند 1390 شنبه 3 تیر 1391 1100 دانلود
13 یک شنبه 29 بهمن 1391 شنبه 14 اردیبهشت 1392 1500 دانلود
14 پنج شنبه 24 بهمن 1392 یک شنبه 14 اردیبهشت 1393 3222 دانلود
15 یک شنبه 26 بهمن 1393 شنبه 19 اردیبهشت 1394 1600 دانلود
16 چهار شنبه 21 بهمن 1394 چهار شنبه 1 اردیبهشت 1395 1600 دانلود
17 چهار شنبه 20 بهمن 1395 شنبه 16 اردیبهشت 1396 1600 دانلود
18 یک شنبه 6 اسفند 1396 شنبه 18 فروردین 1397 700 دانلود
19 شنبه 29 دی 1397 پنج شنبه 22 فروردین 1398 800 دانلود