نماد گلتاش‌ گلتاش‌

  • 1398/05/27
  • نماد : شگل (گلتاش‌)
  • آخرین قیمت : 13,600
  • حجم معاملات : 3,279,028
  • قیمت دیروز : 13,790
  • درصد تغییرات : -1.38%

شگل (گلتاش‌)

نماد شگل
آخرین قیمت 13,600
قیمت پایانی 13,934
درصد تغییر قیمت -1.38%
تغییر قیمت -190
بالاترین قیمت 14,250
پایین ترین قیمت 13,600
قیمت دیروز 13,790
حجم 3,279,028
ارزش 45,690,092,711
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 13,101
حداکثر قیمت مجاز 14,479
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 400,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
بررسی تاثیر نوسانات ارزی و افزایش قیمت محصولات نهایی شگل
واحد تحلیل مبین سرمایه   گلتاش‌   دو شنبه 12 آذر 1397-16:0
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه "شگل"
علیرضا حسین پور   گلتاش‌   دو شنبه 28 تیر 1395-22:30
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شگل"
علیرضا حسین پور   گلتاش‌   یک شنبه 29 فروردین 1395-23:18
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم- گلتاش
علیرضا حسین پور   گلتاش‌   یک شنبه 1 آذر 1394-9:42
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت گلتاش‌ (شگل1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گيرد و س...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گلتاش(شگل)،بيسكويت گرجي(غگرجي) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گلتاش(شگل)،‌ بيسكويت گرجي(غگرجي)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه بدون محدوديت...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي صنايع ريخته گري ايران(خريخت)، بيسكويت گرجي(غگرجي)، گلتاش(شگل)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به م...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت)، گلوكوزان(غگل)،شكر(قشكر)، سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر(وتوس)، گ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گلتاش(شگل) و حق تقدم استفاده نشده شركت هاي شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(غشاذرح)و موتورسازان تراكتورسازي اي...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(شگل) سه شنبه 13 آذر 1397-9:13

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت گلتاش(شگل) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گلتاش‌ (شگل1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گلتاش‌ (شگل1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت گلتاش‌ (شگل1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپ...