نماد دسبحا دسبحا

  • 1399/07/29
  • نماد : -
  • آخرین قیمت : -
  • حجم معاملات : -
  • قیمت دیروز : -
  • درصد تغییرات : -
-

-

نماد -
آخرین قیمت -
قیمت پایانی -
درصد تغییر قیمت -
تغییر قیمت -
بالاترین قیمت -
پایین ترین قیمت -
قیمت دیروز -
حجم -
ارزش -
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز -
حداکثر قیمت مجاز -
اطلاعات کلی نماد
تابلو -
وضعیت نماد -
نوع نماد -
حجم مبنا -
آخرین بروز رسانی -
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش خالص ارزش دارایی ها 10 مهر 98
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه دارویی سبحان   چهار شنبه 10 مهر 1398-17:19
2
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل خالص ارزش دارایی های گروه دارویی سبحان (دسبحا)
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه دارویی سبحان   پنج شنبه 13 دی 1397-20:34
0
مشاور سرمایه گذاری معیار
محاسبه NAV گروه دارویی سبحان
مشاور سرمایه گذاری معیار   گروه دارویی سبحان   چهار شنبه 29 فروردین 1397-11:23
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
دسبحا- تایم ماهیانه-تعدیل نشده- مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   گروه دارویی سبحان   یک شنبه 5 شهریور 1396-8:27
0
پیش بینی درآمد هر سهم گروه دارویی سبحان-دسبحا
سعید معزز   گروه دارویی سبحان   سه شنبه 14 دی 1395-15:3
0
تصميمات عمومی مجمع فوق العاده گروه دارویی سبحان-دسبحا
سعید معزز   گروه دارویی سبحان   چهار شنبه 24 آذر 1395-15:32
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "دسبحا"
علیرضا حسین پور   گروه دارویی سبحان   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:40
0
گزارش 12 ماهه "دسبحا"
علیرضا حسین پور   گروه دارویی سبحان   شنبه 25 اردیبهشت 1395-6:58
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "دسبحا"
علیرضا حسین پور   گروه دارویی سبحان   چهار شنبه 19 اسفند 1394-9:52
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "دسبحا"
علیرضا حسین پور   گروه دارویی سبحان   شنبه 1 اسفند 1394-8:22
0
افزایش سرمایه «دسبحا»
علیرضا حسین پور   گروه دارویی سبحان   چهار شنبه 15 مهر 1394-11:38
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سبحان دارو (دسبحان1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سبحان دارو (دسبحان1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سبحان دارو(دسبحان)،نفت پارس(شنفت)،صنايع مس شهيد باهنر(فباهنر)، بيمه ما(ما)، ليزينگ ايرانيان(وايران)پس از بر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ملي ايران(ونيكي)، حق تقدم شركت هاي سيمان سفيد ني ريز(سنيرح)، سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات(ومعاد...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(دسبحاح) شنبه 31 فروردین 1398-9:54

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت گروه دارويي سبحان(دسبحاح)جهت عرضه 057ر292ر19 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دستور خريد حداكثر 0...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت سبحان دارو (دسبحان1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گ...
پیغام ناظر

توقف نماد معاملاتي (دسبحاح) سه شنبه 30 بهمن 1397-10:5

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز حق تقدم شركت گروه دارويي سبحان(دسبحاح)باتوجه به مهلت پذيره نويسي متوقف خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركرت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه دارويي البرز(والبر)، البرز دارو(دالبر)، سبحان دارو(دسبحان) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سبحان دارو (دسبحان1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت ح...