نماد معادن‌ بافق‌ معادن‌ بافق‌

  • 1397/08/23
  • نماد : كبافق (معادن‌ بافق‌)
  • آخرین قیمت : 31,798
  • حجم معاملات : 541,304
  • قیمت دیروز : 31,745
  • درصد تغییرات : 0.17%

كبافق (معادن‌ بافق‌)

نماد كبافق
آخرین قیمت 31,798
قیمت پایانی 31,829
درصد تغییر قیمت 0.17%
تغییر قیمت 53
بالاترین قیمت 32,100
پایین ترین قیمت 30,334
قیمت دیروز 31,745
حجم 541,304
ارزش 17,229,321,084
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 30,238
حداکثر قیمت مجاز 33,420
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 1
تعدیل مثبت
پیمان محمدی رایگانی   معادن‌ بافق‌   دو شنبه 10 مهر 1396-22:26
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
کبافق-ماهیانه-تعدیل شده-مقیاس ساده
واحد تحلیل مبین سرمایه   معادن‌ بافق‌   یک شنبه 21 خرداد 1396-9:14
0
پیش بینی درآمد هر سهم معادن بافق-کبافق
سعید معزز   معادن‌ بافق‌   چهار شنبه 26 آبان 1395-14:15
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "کبافق"
علیرضا حسین پور   معادن‌ بافق‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-17:12
0
تعدیل مثبت کبافق
حمیدرضا مروتی شریف آبادی   معادن‌ بافق‌   سه شنبه 1 تیر 1395-8:21
3
گزارش 12 ماهه "کبافق"
علیرضا حسین پور   معادن‌ بافق‌   پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395-13:15
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "کبافق"
علیرضا حسین پور   معادن‌ بافق‌   جمعه 21 اسفند 1394-6:22
0
معادن بافق (کبافق)
علیرضا حسین پور   معادن‌ بافق‌   شنبه 9 آبان 1394-9:27
0
معدن بافق (کبافق)
علیرضا حسین پور   معادن‌ بافق‌   دو شنبه 4 آبان 1394-11:16
0
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند؛ علي رغم پيگيريهاي انجام شده از ناشر ابهامات موجود در اطلاعات ناشر برطرف نشده است ، لذا تعليق نماد معاملاتي شركت معادن‌ بافق‌ (كبافق...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند؛ علي رغم پيگيريهاي انجام شده از ناشر ابهامات موجود در اطلاعات ناشر برطرف نشده است ، لذا تعليق نماد معاملاتي شركت معادن‌ بافق‌ (كبافق...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند؛ علي رغم پيگيريهاي انجام شده از ناشر ابهامات موجود در اطلاعات ناشر برطرف نشده است ، لذا تعليق نماد معاملاتي شركت معادن‌ بافق‌ (كبافق...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ با توجه به اطلاعيه منتشر شده در تارنماي كدال به نشاني codal.ir مبني بر تمديد دوره تعليق نماد معاملاتي شركت معاد...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ايران‌ارقام‌ (مرقام)،پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ)،كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو(رتكو)،ايران‌ خودرو (خودرو)،معادن‌ ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي ايران خودرو(خودرو)،صنايع شيميايي سينا(شسينا)،صنعتي بهشهر(غبشهر)،معادن بافق(كبافق)،توسعه معادن روي ايران(كرو...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت معادن‌ بافق‌ (كبافق1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي معادن بافق(كبافق)،قند نيشابور(قنيشا)،پمپ سازي ايران(تپمپي)،شكر شاهرود(قشكر)،ايران تاير(پتاير)،پتروشيم ي آباد...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پارس دارو(دپارس)،سيمان شاهرود(سرود)،معادن بافق(كبافق)باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام و اطلاعيه م...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌ (كماسه)،حفاري شمال (حفاري)،معادن‌ بافق‌ (كبافق)،كالسيمين‌ (فاسمين)،فولاد مباركه اصفه...
# تاریخ مجمع تاریخ تقسیم سود سود تقسیمی فایل
1 جمعه 31 تیر 1373 0
2 جمعه 30 تیر 1374 118
3 شنبه 30 تیر 1375 1000
4 دو شنبه 23 تیر 1376 211
5 سه شنبه 16 تیر 1377 348
6 سه شنبه 29 تیر 1378 8
7 سه شنبه 28 تیر 1379 0
8 چهار شنبه 20 تیر 1380 121
9 دو شنبه 31 تیر 1381 0
10 پنج شنبه 12 تیر 1382 0
11 شنبه 20 تیر 1383 0
12 شنبه 18 تیر 1384 0
13 دو شنبه 19 تیر 1385 0
14 شنبه 30 تیر 1386 650
15 سه شنبه 25 تیر 1387 یک شنبه 5 آبان 1387 450 دانلود
16 پنج شنبه 11 تیر 1388 0
17 چهار شنبه 30 تیر 1389 شنبه 1 آبان 1389 70 دانلود
18 شنبه 4 تیر 1390 یک شنبه 1 آبان 1390 220 دانلود
19 چهار شنبه 14 تیر 1391 شنبه 1 مهر 1391 100 دانلود
20 پنج شنبه 6 تیر 1392 جمعه 1 شهریور 1392 100 دانلود
21 یک شنبه 29 تیر 1393 شنبه 1 شهریور 1393 700 دانلود
22 سه شنبه 30 تیر 1394 چهار شنبه 1 مهر 1394 260 دانلود
23 پنج شنبه 24 تیر 1395 شنبه 1 آبان 1395 50 دانلود
24 یک شنبه 25 تیر 1396 دو شنبه 1 آبان 1396 280 دانلود
25 یک شنبه 17 تیر 1397 سه شنبه 1 آبان 1397 500 دانلود