نماد سیمان خوزستان سیمان خوزستان

  • 1399/03/14
  • نماد : سخوز (سیمان خوزستان)
  • آخرین قیمت : 4,450
  • حجم معاملات : 35,372,800
  • قیمت دیروز : 1,000
  • درصد تغییرات : 345.00%

سخوز (سیمان خوزستان)

نماد سخوز
آخرین قیمت 4,450
قیمت پایانی 4,450
درصد تغییر قیمت 345.00%
تغییر قیمت 3450
بالاترین قیمت 4,450
پایین ترین قیمت 4,450
قیمت دیروز 1,000
حجم 35,372,800
ارزش 157,408,960,000
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 19,475
حداکثر قیمت مجاز 21,523
اطلاعات کلی نماد
تابلو 3
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 2,391,429
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل بنیادی شرکت سیمان خوزستان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان خوزستان   جمعه 7 تیر 1398-16:15
3
واحد تحلیل مبین سرمایه
تحلیل و بررسی صنعت سیمان
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان خوزستان   دو شنبه 13 خرداد 1398-11:49
6
واحد تحلیل مبین سرمایه
گزارش تولید و فروش تیرماه سخوز
واحد تحلیل مبین سرمایه   سیمان خوزستان   پنج شنبه 4 مرداد 1397-13:7
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)-سیمان خوزستان-سخوز
سعید معزز   سیمان خوزستان   یک شنبه 1 اسفند 1395-7:52
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "سخوز"
علیرضا حسین پور   سیمان خوزستان   پنج شنبه 31 تیر 1395-23:24
0
گزارش 12 ماهه "سخوز"
علیرضا حسین پور   سیمان خوزستان   یک شنبه 26 اردیبهشت 1395-7:8
0
سیمان خوزستان
علیرضا حسین پور   سیمان خوزستان   پنج شنبه 30 مهر 1394-11:40
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت آلومينيوم ايران(فايرا)،حق تقدم شركت سيمان خوزستان(سخوزح)،،حق تقدم استفاده نشده شركت كارت اعتباري ايران كيش(ركيشح...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(سخوزح) دو شنبه 7 مرداد 1398-10:25

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم سيمان خوزستان(سخوزح)با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماد...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري نيرو(ونيرو)پس از برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي- عمومي فوق العاده مبني بر ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان خوزستان(سخوز) با توجه به لغو مجمع عمومي عادي ساليانه با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماد...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(سخوز) سه شنبه 20 فروردین 1398-11:14

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان خوزستان(سخوز) باتوجه به تغييرات بيش از 50درصدي قيمت سهام واطلاعيه منتشر شده در سايت كدال با محدوديت نوسان ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي سيمان خوزستان(سخوز)، داروسازي دكتر عبيدي(دعبيد) با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوس...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(سخوز) چهار شنبه 19 دی 1397-9:10

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت سيمان خوزستان(سخوز) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم ح...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي پتروشيمي فجر (بفجر)،سايپا (خساپا)،سيمان‌ دورود (سدور)،سازه‌ پويش‌ (خپويش)، فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر)،سيمان...
پیغام ناظر
به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت سيمان خوزستان (سخوز1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به منظور اطلاع رساني مناسب شركت به بازار در ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كارخانجات داروپخش(دارو)،سيمان خوزستان(سخوز)،سرمايه‌ گذاري ‌بهمن‌(وبهمن) ،حق تقدم استفاده نشده شركت هاي لبني...