نماد دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ دوده‌ صنعتی‌ پارس‌

  • 1399/01/14
  • نماد : شدوص (دوده‌ صنعتی‌ پارس‌)
  • آخرین قیمت : 1,864
  • حجم معاملات : 130
  • قیمت دیروز : 1,941
  • درصد تغییرات : 0.00%

شدوص (دوده‌ صنعتی‌ پارس‌)

نماد شدوص
آخرین قیمت 1,864
قیمت پایانی 1,941
درصد تغییر قیمت 0.00%
تغییر قیمت 0
بالاترین قیمت 1,864
پایین ترین قیمت 1,864
قیمت دیروز 1,941
حجم 130
ارزش 242,320
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 14,441
حداکثر قیمت مجاز 15,961
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 3,443,763
واحد تحلیل مبین سرمایه
کنفرانس اطلاع رسانی شدوص
واحد تحلیل مبین سرمایه   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   دو شنبه 14 بهمن 1398-9:17
1
واحد تحلیل مبین سرمایه
رشد قیمتی دوده صنعتی به سود شدوص و ضرر صنعت لاستیک
واحد تحلیل مبین سرمایه   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   دو شنبه 5 شهریور 1397-15:22
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
عملکرد شدوص در سه ماهه اول سال 97
واحد تحلیل مبین سرمایه   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   پنج شنبه 28 تیر 1397-13:30
1
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شدوص"
علیرضا حسین پور   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-11:43
0
شدوص
مهدی جهانگیری   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   یک شنبه 6 تیر 1395-15:11
0
گزارش 12 ماهه "شدوص"
علیرضا حسین پور   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   یک شنبه 19 اردیبهشت 1395-8:51
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 12 ماهه "شدوص"
علیرضا حسین پور   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   سه شنبه 31 فروردین 1395-23:10
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "شدوص"
علیرضا حسین پور   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   جمعه 21 اسفند 1394-6:28
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "شدوص"
علیرضا حسین پور   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   سه شنبه 18 اسفند 1394-17:14
0
دوده صنعتی پارس
علیرضا حسین پور   دوده‌ صنعتی‌ پارس‌   چهار شنبه 29 مهر 1394-8:41
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي دوده صنعتي پارس(شدوص)، توليد مواد اوليه داروپخش(دتماد)باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدودي...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز شركت هاي سيمان فارس نو(سفانو)، دوده صنعتي پارس(شدوص)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرا...
پیغام ناظر

بازگشايي نماد معاملاتي(شدوص) یک شنبه 12 اسفند 1397-11:11

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت دوده صنعتي پارس(شدوص) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي شيمي دارويي داروپخش(دشيمي)،كاشي پارس(كپارس)،سيمان اصفهان(سصفها)،دوده صنعتي پارس(شدوص)باتوجه به تغييرات بيش ا...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند پيرواطلاعيه شماره 181/44000 مورخ 1397/05/01 معاونت بازار،امروزچهارشنبه مورخ 1397/05/17 تعداد 369ر522ر78 سهم معادل 435ر65 درصد از س...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده شركت هاي سرمايه گذاري سپه(وسپهح)،فيبر ايران(چفيبرح)و نماد معاملاتي شركت هاي فرآوري مواد معدني ...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي فرآوري مواد معدني ايران(فرآور)،چرخشگر(خ چرخش)،سيمان اروميه(ساروم)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني ب...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي دوده صنعتي پارس(شدوص) پس از برگزاري مجامع عمومي عادي به طور فوق العاده بدون تقسيم سود نقدي-عمومي فوق العاده...