نماد لعابیران‌ لعابیران‌

  • 1398/11/29
  • نماد : شلعاب (لعابیران‌)
  • آخرین قیمت : 4,421
  • حجم معاملات : 69,340
  • قیمت دیروز : 4,605
  • درصد تغییرات : -3.91%

شلعاب (لعابیران‌)

نماد شلعاب
آخرین قیمت 4,421
قیمت پایانی 4,425
درصد تغییر قیمت -3.91%
تغییر قیمت -180
بالاترین قیمت 4,466
پایین ترین قیمت 4,421
قیمت دیروز 4,605
حجم 69,340
ارزش 306,857,330
حداقل و حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز 19,470
حداکثر قیمت مجاز 21,518
اطلاعات کلی نماد
تابلو 5
وضعیت مجاز
نوع نماد سهام
حجم مبنا 64,000
واحد تحلیل مبین سرمایه
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
واحد تحلیل مبین سرمایه   لعابیران‌   یک شنبه 3 شهریور 1398-8:52
0
واحد تحلیل مبین سرمایه
تهاتر بدهی شرکت لعابیران
واحد تحلیل مبین سرمایه   لعابیران‌   شنبه 25 اسفند 1397-15:28
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده) لعابیران-شلعاب
سعید معزز   لعابیران‌   سه شنبه 24 اسفند 1395-7:53
0
پیش بینی درآمد هر سهم لعابیران-شلعاب
سعید معزز   لعابیران‌   شنبه 29 آبان 1395-11:57
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 3 ماهه "شلعاب"
علیرضا حسین پور   لعابیران‌   پنج شنبه 31 تیر 1395-12:12
0
گزارش 12 ماهه "شلعاب"
علیرضا حسین پور   لعابیران‌   سه شنبه 31 فروردین 1395-23:18
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "شلعاب"
علیرضا حسین پور   لعابیران‌   پنج شنبه 27 اسفند 1394-13:35
0
اولین پیش بینی درآمد هر سهم "شلعاب"
علیرضا حسین پور   لعابیران‌   شنبه 1 اسفند 1394-8:12
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه "شلعاب"
علیرضا حسین پور   لعابیران‌   سه شنبه 29 دی 1394-10:10
0
صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه-"شلعاب"
علیرضا حسین پور   لعابیران‌   دو شنبه 23 آذر 1394-7:20
0
پیش بینی درآمد هر سهم دوره 6 ماهه - شلعاب
علیرضا حسین پور   لعابیران‌   یک شنبه 1 آذر 1394-7:1
0
پیش بینی درآمد هر سهم شرکت لعابیران
علیرضا حسین پور   لعابیران‌   شنبه 23 آبان 1394-13:49
0
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت لعابيران‌ (شلعاب1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گير...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت لعابيران‌ (شلعاب1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اط...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت لعابيران‌ (شلعاب1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گير...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت لعابيران(شلعاب)پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر اصلاح اساسنامه با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مك...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت لعابيران(شلعاب)،داروسازي كوثر(دكوثر)، گروه صنعتي سپاهان(فسپا)، حق تقدم شركت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان(وآذرح)،...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي لعابيران(شلعاب)،داروسازي كوثر(دكوثر)،گروه صنعتي سپاهان(فسپا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر ت...
پیغام ناظر
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت لعابيران‌ (شلعاب1) با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري كنفرانس اط...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت لعابيران‌ (شلعاب1) با توجه به تغييرات بيش از 20 درصدي قيمت سهام، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي گير...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،‌ كارگزاراني كه حق تقدم هاي استفاده نشده را خريداري مي نمايند،‌علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمي هر سهم <<1000 ريال>> ر...
پیغام ناظر
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران(ختوقا)،صنايع سيمان غرب(سغرب)،توليدي گرانيت بهسرام(كهرام)،سرمايه گذاري بوعلي(...